PL EN


2018 | 1(51) | 135-142
Article title

Small and Medium Enterprise Investment Activity as a Factor of Development in a Tourist Region

Title variants
PL
Działania inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju regionu turystycznego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Small and Medium Enterprises (SMEs ) participate in the process of transformations occurring in their environment, which is manifested in their ongoing readiness to investment activity. The aim of this article was to identify relations between the SME investment and the development of tourist regions on the example of three spa and tourist communities. The analysis presented in this article is the result of CATI (with the tourist enterprises) and IDI (with leaders of tourism entrepreneurship) research. Data analysis was performed using statistical measures. The problems related to nature, sources, barriers and SME investment activity were analyzed.
PL
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) stale uczestniczą w procesie zmian dokonujących się w ich otoczeniu, co wymusza na nich gotowość do działań inwestycyjnych. Celem artykułu jest wskazanie związków pomiędzy działalnością inwestycyjną MSP i rozwojem regionu turystycznego na przykładzie trzech gmin uzdrowiskowych. Wyniki prezentowane w artykule są efektem badań CATI (wśród przedsiębiorstw) i IDI (z liderami przedsiębiorczości z sektora turystyki). Analizę danych przeprowadzono za pomocą miar statystycznych. Zbadano zagadnienia związane z rodzajem inwestycji MSP, ich źródłami i barierami.
Contributors
 • University of Information Technology and Management in Rzeszow
 • University of Information Technology and Management in Rzeszow
References
 • Checchi and Company, and H.G. Clement. 1961. The Future of Tourism in the Pacific and Far East. Washington: U. S. Dept. of Commerce.
 • Grosse, T.G. 2013. “Inteligentna specjalizacja w Polsce. Czy potrafimy wykorzystać szansę?” Samorząd Terytorialny 23 (10): 5–15.
 • Hall, C.M. 1994. Tourism and Politics. Policy, Power, and Place. Chichester – New York: Wiley.
 • Inglot-Brzęk, E., and A. Lewandowska. 2017. “Investment Climate in the Spa Municipalities. Case Studies.” Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 15 (3): 85–92.
 • Januszewska, M., and E. Nawrocka. 2015. “Innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych jako czynnik rozwoju regionu turystycznego.” In Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego, edited by M. Markowska, D. Głuszczuk and A. Sztando, 111–119. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Kowerski, M. 2008. “Nastroje gospodarcze przedsiębiorców i konsumentów województwa lubelskiego. Tendencje, determinanty, prognozy.” Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 2 (12): 47–55.
 • Kozak, M.W. 2009. Turystyka i polityka turystyczna a rozwój. Między starym a nowym paradygmatem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Meyer, B., and D. Milewski. eds. 2009. Strategie rozwoju turystyki w regionie. Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mietule, I. 2011. “Evaluation of the Service Structure Available for Tourists in Small Towns of Latgale Region.” Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Research papers (1): 182–186.
 • Panasiuk, A. ed. 2007. Ekonomika turystyki, Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pawlusiński, R. 2005. Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Pawlusiński, R. 2007. “Gospodarcze aspekty turystyki.” In Turystyka, edited by W. Kurek, 339–405. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2aca8567-a454-4315-ab12-804aca1e9d60
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.