PL EN


2020 | 159 | 1-33
Article title

To one i oni są przyszłością O nadziei i konieczności działania

Authors
Content
Title variants
EN
They Are the Future. Hope and a Call for Action
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The text discusses two theatre performances, h. directed by Daniel Stachuła and To my jesteśmy przyszłością (We Are the Future) directed by Jakub Skrzywanek. Both productions are primarily addressed to teenage audiences and represent engaging theatre. Their main subject is violence suffered by young people due to their psychosexual orientation and gender. The author of the article notes the efficiency (effectiveness) of the two projects, which she associates with the concept of ‘performance of possibilities’. Performative ethnography, but also experimental pedagogy, feminism and studies of homophobic violence provide the research framework for the text.
Keywords
Year
Issue
159
Pages
1-33
Physical description
Dates
published
2020-10
Contributors
author
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Abramowicz, Marta, Przemoc i dyskryminacja ze względu na orientację seksualną w doświadczeniach osób o orientacji biseksualnej homoseksualnej w Polsce (niepublikowana praca doktorska), Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 2017.
 • Alexander, Bryant Keith, Etnografia performatywna: Odgrywanie i pobudzanie kultury, przeł. Ł. Marciniak, [w:] Metody badań jakościowych, T. 1, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s.199-233.
 • Bourdieu, Pierre, Jean-Claude Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, przeł. E. Neyman, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Butler, Judith, Walczące słowa, przeł. A. Ostolski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.
 • Chmura-Rutkowska, Iwona, Być dziewczyną – być chłopakiem i przetrwać. Płeć i przemoc w szkole w narracjach młodzieży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019.
 • Connel, R.W., Gender and power, Society, the person, and sexual politics, Cambridge 1995.
 • Fischer-Lichte, Erika, Estetyka performatywności, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008.
 • Foster, Hal, Artysta jako etnograf, [w:] Powrót realnego. Awangarda u schyłku XX wieku, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, Universitas, Kraków 2010, s. 199-233.
 • Freud, Sigmund, Totem i tabu, przeł. J. Prokopiuk, M. Poręba, KR, Warszawa 1993.
 • Gilligan, Carol, Chodźcie z nami? Psychologia i opór, przeł. S. Kowalski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.
 • Hrdy, Sarah Blaffer, Mothers and Others: the Evolutionary Origins of Mutual Understanding, Harvard University Press, Cambridge MA, 2009.
 • Kwaśniewski, Tomasz, Jak dziecko chce się zabić, może liczyć na materac na korytarzu. Psychiatria dla dzieci to katastrofa, „Gazeta Wyborcza” 8 IV 2019.
 • Madison, D. Soyini, Performans, personal narratives and politics of possibility, [w:] The future of performance studies: Visions and revisions, red. S. J. Dailey, National Communications Associations, Annandale 1998.
 • McLaren, Peter, Life in School, An introduction to critical pedagogy in the foundations of education, Longman, New York 1998.
 • Ogrodzka, Dorota, Rakowski, Tomasz, Rossal, Ewa, Odsłonić nowe pola kultury: projekt etnografii twórczej i otwierającej, „Kultura i Rozwój” 2017, nr 3(4), s. 89-112.
 • Pogorzelska, Marzanna, Rudnicki, Paweł, Przecież jesteśmy. Homofobiczna przemoc w polskich szkołach – narracje gejów i lesbijek, Impuls, Kraków 2020.
 • Solnit Rebecca, Nadzieja w mroku, przeł. A. Dzierzgowska, S. Królak, Karakter, Kraków 2019.
 • Szyłło, Aleksandra, Mamo jestem zerem, „Duży Format”, reportażowy dodatek do „Gazety Wyborczej”, 8 VII 2015.
 • Way, Niobe, Deep Secrets: Boys Crisis of Connection, Harvard University Press, Cambridge MA, 2011.
 • Włodarczyk, Joanna, Przemoc wobec dzieci, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2017, nr 1, s. 192-213.
 • Rozmowa przeprowadzona przez Agatę Siwiak z Anastazją, Anią, Bartkiem, Kamilem, Kingą, Kubą, Oliwią, Sandrą, Zuzą – uczennicami i uczniami Szkoły Podstawowej nr 9 w Poznaniu im. dra Franciszka Witaszka – oraz z Joanną Jaźwińską, nauczycielką języka polskiego 20 lutego 2020.
 • Rozmowa przeprowadzona przez Agatę Siwiak z Anną Kicińską – dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 9 w Poznaniu im. dra Franciszka Witaszka – 20 lutego 2020.
 • Rozmowa przeprowadzona przez Agatę Siwiak z Danielem Stachułą – autorem koncepcji i reżyserem h. – 4 lutego 2020.
 • Rozmowa przeprowadzona przez Agatę Siwiak z Joanną Jaźwińską – nauczycielką języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 9 w Poznaniu im. dra Franciszka Witaszka – 9 marca 2020.
 • Rozmowa przeprowadzona przez Agatę Siwiak z Joanną Żygowską – pedagożką teatru prowadzącą warsztaty po spektaklu h. – 16 maja 2020.
 • Rozmowa przeprowadzona przez Agatę Siwiak z Michałem Kurkiem – aktorem grającym postać Franka w h. – 12 lutego 2020.
 • Rozmowa przeprowadzona przez Agatę Siwiak z Agą, Erykiem, Martyną i Patrycją – performerkami i performerem spektaklu To my jesteśmy przyszłością – 29 lutego 2020.
 • Rozmowa przeprowadzona przez Agatę Siwiak z Jakubem Skrzywankiem – autorem koncepcji i reżyserem To my jesteśmy przyszłością – 19 marca 2020.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2acc45b3-552f-469d-8b3b-adfd9c044e2d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.