PL EN


2013 | 4/2013 (44) | 101 - 112
Article title

Zarządzanie pamięcią o artyście na przykładzie szlaku kulturowego

Content
Title variants
EN
Memory management on an artist. The case of a cultural route
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pamięć wymaga nośników (miejsc) pamięci, elementów służących przypominaniu, ulokowanych poza ludzkim umysłem, w przestrzeni, w której dana zbiorowość funkcjonuje. Takie formy upamiętniania mogą zostać zgrupowane w system – szlak kulturowy, który racjonalnie skonstruowany stanowiłby modelowy przykład kompleksowego i efektywnego zarządzania pamięcią o artyście. Szlaki dedykowane postaciom ze świata kultury nadal należą do rzadkości, choć ze względu na zasięg oddziaływania i różnorodność obiektów wchodzących w ich skład stanowią najlepszy kanał kreowania wizerunku i promocji artysty, obejmujący zarówno miejsca autentyczne, które są upamiętniane, jak i przestrzeń, której dopiero zostaną instytucjonalnie nadane formy pamiętania.
EN
Memory requires carriers (places) of memory, elements aimed at reminding, located outside the human mind, in space, where a given community operates. Such forms of commemoration can be grouped into a system – a cultural route, which, rationally constructed, would be a model of a comprehensive and efficient management of the memory of an artist. Routes dedicated to the figures from the world of culture are still rare, although, due to the extent of the impact and variety of the objects belonging to them, they are the best way to create the images of an artist and to promote them, including both authentic places that are commemorated and space which will be institutionally given forms of remembering.
Year
Issue
Pages
101 - 112
Physical description
Dates
published
2013-11-30
Contributors
 • Instytut Kultury, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
References
 • Assmann, A. (2009). Przestrzenie pamięci. W: M. Saryusz-Wolska (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Kraków: Universitas.
 • Assmann, J. (2009). Kultura pamięci. W: M. Saryusz-Wolska (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka. Kraków: Universitas.
 • Banaszkiewicz, M. (2011). Kulturowe krajobrazy pamięci. W: P. Plichta (red.), Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej. Studia i szkice kulturoznawcze (t. 2). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Buczkowska, K. (2008). Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny. Poznań: Wydawnictwo AWF.
 • Buczkowska, K. (2009). Literatura podróżnicza faktu niedocenianą niszą turystyki literackiej. Turystyka kulturowa, (1).
 • Gaweł, Ł. (2011). Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kędziora, A. (2012). Memory Management on the artist. Reflection on the problem/ Das Management des Gedenkens an einen Künstler. Überlegungen zum Problem/ Zarządzanie pamięcią. Refleksje o problemie. Culture Management–Kulturmanagement–Zarządzanie kulturą, 5.
 • Majorek, Cz. (1996). Biografia edukacyjna. W: K. Puchowski i J. Żerko (red.), Szlakami przeszłości i czasów współczesnych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Mikos von Rohrscheidt, A. (2008). Kulturowe szlaki turystyczne – próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania. Turystyka kulturowa, (2).
 • Nora, P. (2009). Miedzy pamięcią i historią: Les Linux de Mémoire. Tytuł roboczy: Archiwum, (2).
 • Orzechowska-Kowalska, K. (2009). Europejskie Szlaki Kulturowe Rady Europy. Turystyka kulturowa, (12).
 • Pazderski, F. (b.d.). Czemu przeszłość się pamięta – wokół dyskursu na temat kształtowania się pamięci zbiorowej. DRUMLA-Nasza Czytelnia, tekst nr 2. Pozyskano z: http://pl.scribd.com/doc/40508662/Czemu-Przeszlosc-Sie-Pamieta-F-pazderski.
 • Saryusz-Wolska, M. (2006). Od miasta do muzeum sztuki. Konceptualizacja przestrzeni pamięci w ujęciu Aleidy Assmann. W: M. Popczyk (red.), Muzeum sztuki od Luwru do Bilbao. Katowice: Muzeum Śląskie.
 • Schulze, H. i François, E. (b.d.). Polsko – niemieckie miejsca pamięci. Expose projektu. Pozyskano z: http://www.cbh.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article-&id=46&catid=21.
 • Szpociński, A. (2008). Miejsca pamięci (lieux de memoire). Teksty Drugie, (4).
 • Sztumski, W. (2000). Aktualizacja pamięci. W: Z. Stachowski (red.), Pamięć dla przyszłości. Tyczyn: Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie.
 • Wyszowska, I. (2008). Turystyka biograficzna – istota, znaczenie, perspektywy. Turystykakulturowa, (1).
 • Zmyślony, P. (2001). Literatura jako podstawa tworzenia produktu turystycznego. Problemy turystyki, (1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2acdbbb0-2154-49e2-92ba-0776cbfa5264
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.