PL EN


Journal
2013 | 2(5) | 114-126
Article title

Skonstruowane zło, zakodowane sacrum: pragmatyka kulturowa Jeffreya Alexandra wobec sekularyzacji

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Constructed Evil, Encoded Sacred: Jeffrey Alexanders Cultural Pragmatics and the Idea of Secularization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje przegląd wybranych kategorii pragmatyki kulturowej, niezbędnych do zrekonstruowania ujęcia przez Jeffreya Alexandra procesu sekularyzacji. Szczególna uwaga została poświęcona binarnym kodom sacrum–profanum, quasi-rytualnym performansom, ikoniczności, moralnemu dyskursowi społeczeństwa obywatelskiego oraz analizie społecznej konstrukcji zła jako ciemnej strony nowoczesności.
EN
The article presents an overview of chosen concepts of cultural pragmatics, central for reconstructing Jeffrey Alexander’s understanding of the secularisation process. Special attention is paid to the binary cultural codes of sacred-profane, ritual-like performance, iconicity, the moral discourse of civil society, as well as the analysis of socially constructed evil as a dark side of modernity.
Journal
Year
Issue
Pages
114-126
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii; Instytut Socjologii
References
 • Alexander J. 2004. Cultural pragmatics: social performance between ritual and strategy, „Sociological Theory” 2004, nr 22, s. 527–573.
 • Alexander J. 2005a. The inner development of Durkheim’s sociological theory: from early writings to maturity, [w:] The Cambridge Companion to Durkheim, red. J. Alexander, P. Smith, University Press Cambridge, Cambridge.
 • Alexander J. 2005b. Why Cultural Sociology is Not ‘Idealist’: A Reply to McLennan, „Theory, Culture & Society” 2005, nr 22(6), s. 19–29.
 • Alexander J. 2006a. The Civil Sphere, Oxford University Press, Oxford.
 • Alexander J. 2007. Power and Performance: The War on Terror between the Sacred and the Profane, RSCAS Distinguished Lectures, 2007/01, European University Institute, Florence.
 • Alexander J. 2010a. Performance of politics: Obama’s victory and the democratic struggle for power, Oxford University Press, New York.
 • Alexander J. 2010b. The Celebrity-Icon, „Cultural Sociology” 2010, nr 4(3), s. 323–336.
 • Alexander J. 2010c. The ‘Marxism Project’ in The History of Its Times, „Thesis Eleven” 2010, nr 100, s. 81–83.
 • Alexander J. 2010d. Znaczenia społeczne, Nomos, Kraków.
 • Alexander J. 2011a. Fact-signs and cultural sociology: how meaning-making liberates the social imagination, „Thesis Eleven” 2011, nr 104, s. 87–93.
 • Alexander J. 2013. The Dark Side of Modernity, Polity, Cambridge.
 • Alexander J., Giesen B., Mast J.L. 2006a. Social Performance. Symbolic Action, Cultural Pragmatics and Ritual, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Alexander J.C., Bartmanski D., Giesen B. 2012. Iconic power: materiality and meaning in social life, Palgrave Macmillan, New York.
 • Alexander J. 2011b. Market as Narrative and Character, „Journal of Cultural Economy” 2011, nr 4/4, s. 477–488.
 • Brzozowski G. 2013. Spatiality and the Performance of Belief: The Public Square and Collective Mourning for John Paul II, „Journal of Contemporary Religion” 2013, nr 28(2), s. 241–257.
 • McLennan G. 2005c. The ‘New American Cultural Sociology’. An Appraisal,„Theory, Culture & Society” 2005, nr 22(6), s. 1–18.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2aced03e-0c11-4bdc-a930-e33d90390305
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.