PL EN


2014 | 1(10) |
Article title

Uwagi do pedagogiki przeżyć

Content
Title variants
EN
Comments on the pedagogy of experience
Languages of publication
DE
Abstracts
PL
Punkt wyjścia stanowi autentyczne wydarzenie mogące być dla indywiduum pewnym wyzwaniem o charakterze fizycznym czy psychicznym, wymagającym rozwoju jego osobowości. Ustawienie wydarzenia w punkcie centralnym metody pedagogicznej wynika z nastawienia krytycznego w odniesieniu do działalności szkół, w których występuje niedosyt przeżyć (to powoduje, iż człowiek jest wprawdzie zdolny do wydawania wyroków ale nie do działania). Przeżycie składa się z: subjektywizmu, intensywności, aktywności, afektywności, napięcia. Pedagogiczne modele przeżyć są często krytykowane, gdyż przeżycie i uczenie się rzekomo nie dają się powiązać. W tym względzie pewien model odgrywa ważną rolę – tzw. łańcuch E: przeżycie – przeżycie – doświadczenie – poznanie. Centralnym zadaniem pedagogicznym jest wspieranie uczniów w tym procesie.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ada3739-c837-43b6-ad4b-ef0f8580da42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.