PL EN


2017 | 2 | 102-124
Article title

Preferencje wartości uczniów szkół ponadgimnazjalnych – próba charakterystyki

Content
Title variants
EN
Value preferences of secondary schools students – a characterization attempt
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Poniższy artykuł jest poświęcony problematyce wartości preferowanych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Preferencje wartości rozpatrywane były w odniesieniu do materialnej etyki wartości Maxa Schelera. W artykule zaprezentowane zostały rezultaty badań, na podstawie których scharakteryzowano uczniów: liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych pod względem preferowanych przez nich wartości.
Year
Issue
2
Pages
102-124
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
  • Ablewicz K. (2003). Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej. Kraków: Wyd. UJ.
  • Barlak M. (2006). System wartości maturzystów końca XX wieku i ich postawy wobec osób niepełnosprawnych. Warszawa: Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego.
  • Brzozowski P. (1995). Skala Wartości Schelerowskich-SWS. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
  • Galarowicz J. (1997). W drodze do etyki odpowiedzialności. Kraków: PAT.
  • Galarowicz J. (2000). Człowiek jest osobą. Podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły. Kęty: Wyd. Antyk.
  • Orlik P. (1992). Poznanie wartości za pomocą uczuć intencjonalnych – koncepcja Maxa Schelera. W: T.Buksiński (red.), Prawda i wartości w poznaniu humanistycznym. Poznań: Wyd. Naukowe Instytutu Filozofii UAM, s. 85-112.
  • Orlik P. (1995). Fenomenologia świadomości aksjologicznej (Max Scheler – Dietrich von Hildebrand). Poznań: Wyd. Naukowe Instytutu Filozofii PAN.
  • Ostrowska U. (2006). Aksjologiczne podstawy wychowania. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu, t. 1. Gdańsk: GWP, s. 391-414.
  • Pieszak E. (2003). Trzy dyskursy o spotkaniu z innym. Gomborowicza, Schelera i Levinasa spotkania w pobliżu wielkich dróg. Poznań: Wyd. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ae58e66-0c31-4055-a352-792172361fe9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.