PL EN


Journal
2017 | 24 | 7-18
Article title

Stosunek Polaków do Unii Europejskiej a ich udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Content
Title variants
EN
The Attitude of Poles towards the European Union and their participation in the elections to the European Parliament
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto zagadnienie stosunku Polaków do Unii Europejskiej w kontekście ich aktywności wyborczej. Specyfika wyborów w Polsce wyraża się bowiem m.in. przez stosunkowo niską frekwencję wyborczą. Przyczyn takiego stanu rzeczy badacze upatrują w wielu czynnikach. Niemniej na szczególną uwagę zasługują, z tego względu właśnie, wybory do Parlamentu Europejskiego, gdyż frekwencja w tych wyborach w Polsce jest jedną z najniższych w całej Unii Europejskiej. Jest to tym bardziej zaskakujące, że jednocześnie zdecydowana większość Polaków deklaruje, iż popiera obecność Polski w strukturach unijnych i nadal, pomimo kryzysu migracyjnego i Brexitu, postrzega to jako jeden z priorytetów w polityce międzynarodowej państwa.
EN
The following article introduces the problem of the attitude of Poles towards the European Union (EU) in the context of their electoral activity. The elections in Poland are characterized by, among others, relatively low voter turnout. There are many different factors to such state of affairs. Nevertheless, the emphasis ought to be put on the election to the European Parliament, as the voter turnout in this particular election in Poland is one of the lowest in the whole EU. It is even more surprising given the fact that the vast majority of Poles declare their support for Poland’s presence in the EU and, despite the refugee crisis and Brexit, still perceive it as one of the priorities in Poland’s foreign policy.
Journal
Year
Volume
24
Pages
7-18
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Cwalina Wojciech, Falkowski Andrzej. 2005. Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Cybulska Agnieszka. 2004. Głosujący i niegłosujący o swych decyzjach w wyborach do Parlamentu Europejskiego – analiza powyborcza, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2004/K_114_04.PDF.
 • Cybulska Agnieszka. 2014. Wybory do Parlamentu Europejskiego w powyborczych deklaracjach Polaków, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_096_14.PDF.
 • Kuźniar Roman. 2012. Polityka zagraniczna III Rzeczpospolitej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Parzymies Stanisław. 2002. „Integracja europejska w polityce zagranicznej III RPˮ. W Polityka zagraniczna RP 1989–2002. Warszawa: Wydawnictwo Akson.
 • Piasecki Andrzej Konrad. 2012. Wybory w Polsce 1989–2011. Kraków: Wydawnictwo Arcana.
 • Roguska Beata. 2003. Po referendum akcesyjnym, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2003/K_126_03.PDF.
 • Roguska Beata. 2004a. Opinie o integracji w przeddzień rozszerzenia Unii Europejskiej. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2004/K_075_04.PDF.
 • Roguska Beata. 2004b. Opinie o polityce zagranicznej Rzeczpospolitej Polskiej, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2004/K_075_04.PDF.
 • Roguska Beata. 2009a. Bilans pięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_064_09.PDF.
 • Roguska Beata. 2009b. Wybory do Europarlamentu w powyborczych deklaracjach Polaków, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_110_09.PDF.
 • Roguska Beata. 2017. Jakiej Unii chcą Polacy? http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_050_17.PDF.
 • Roguska Beata., Strzeszewski Michał. 2003. Poparcie dla integracji Polski z Unią Europejską tydzień przed referendum akcesyjnym, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2003/K_095_03.PDF.
 • Stadtmuller Elżbieta. 1999. „Integracja Polski z Unią Europejskąˮ. W Polska polityka zagraniczna w procesie przemian po 1989 roku. Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego .
 • Zięba Ryszard. 2010. Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Źródła internetowe
 • http://pe2009.pkw.gov.pl/PUE/PL/WYN/F/index.htm.
 • http://pe2009.pkw.gov.pl/PUE/PL/WYN/M/index.htm.
 • http://pe2014.pkw.gov.pl/pl/.
 • http://pe2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/.
 • http://referendum2003.pkw.gov.pl/sww/kraj/indexC.html.
 • http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/pl/turnout.html.
 • Opinie o polityce zagranicznej Rzeczpospolitej Polskiej. 1990. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/1990/K_042_90.PDF.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ae5a9d8-ff44-42f5-831c-ec48a60bfdca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.