PL EN


2015 | 2 | 181-185
Article title

Porażka w dyskursie edukacyjnym

Content
Title variants
EN
Failure in the educational discourse
Languages of publication
Abstracts
PL
Porażki towarzyszą człowiekowi w każdej dziedzinie życia, nie omijają więc i edukacji. Stąd niepowodzenia szkolne, choć początkowo z oporami, stały się przedmiotem badań pedagogiki. Jednak tradycyjne podejście do porażki, traktowanie jej jako zjawiska negatywnego, które należy zwalczać, znajduje poczesne miejsce w dyskursie edukacyjnym. Wykorzystanie w tym zakresie osiągnięć psychologii pozytywnej mogłoby całkiem zmienić podejście, a także przyczynić się do tak pożądanego zwiększenia efektywności edukacji.
Year
Issue
2
Pages
181-185
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Bralczyk J. (2005). Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Denek K. (1998). Powodzenia i niepowodzenia szkolne w kontekście badań. W: J. Łysek (red.), Niepowodzenia szkolne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Dubisz S. (red.) (2006). Uniwersalny słownik języka polskiego PWN (t. 3). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Fortuna P. (2012). Pozytywna psychologia porażki. Jak zrobić z cytryn lemoniadę. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Kojs W. (1998). Wokół pojęcia niepowodzeń szkolnych. W: J. Łysek J. (red.), Niepowodzenia szkolne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Konopnicki J. (1966). Powodzenia i niepowodzenia szkolne. Warszawa: PZWS.
 • Lewowicki T. (1998). Niepowodzenia szkolne (typowe ujęcia – uwarunkowania – program pozytywny, czyli pedagogika szkolnego sukcesu). W: J. Łysek (red.), Niepowodzenia szkolne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Okoń W. (1996). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wyd. „Żak”.
 • Okoń W. (2003). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wyd. „Żak”.
 • Seligman M.E. (2004). Psychologia pozytywna. W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Zieleniewski J. (1969). Organizacja i zarządzanie. Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ae7cb4e-9dd2-4b70-bb85-d6c12fa690f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.