PL EN


2014 | 61 | 5: Teologia Duchowości | 33-64
Article title

Uzdrowienie przez sakramenty

Title variants
EN
Healing through Sacraments
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Together with the movement of Catholic Charismatic Renewal the author understands healing as “the sign of Christ’s complete and ultimate victory in the mystery of His cross and resurrec­tion, present among us, here and now, and as an announcement of a complete healing and eternal glory in the future kingdom”. He analyzes three sacraments: the Sacrament of Penance and Reconciliation, the Eucharist and the Sacrament of Anointing of the Sick. In the Sacrament of Penance reconciliation of a man with God is effected as well as the healing of his wounds caused by sin. Apart from the penitent’s proper disposition, the role of the confessor is important as a physician, through whose service a sinful and wounded man can experience the healing action of the merciful God. In the celebrated Eucharist there are many “places”, in which a man can experience the love and healing power of Christ who is present not only in the mystery of His passion, but also of his resurrection, as well as is united with the man in the Holy Communion, in which the man is given the best possibility of experiencing God's healing “touch”. Adoration of the Holy Sacrament as staying in front of the really present Christ in the Sacrament of the Eucharist prolongs and intensifies the relation of the believer with Christ and is also an opportunity to be healed. Inner healing is also the Holy Spirit's first gift in the Sacrament of Anointing of Sick, in which, more frequently than in the former sacraments, a man may also experience psychophysical healing.
Wraz z Ruchem Odnowy Charyzmatycznej Autor pojmuje uzdrowienie jako „znak całkowitego i ostatecznego zwycięstwa Chrystusa w tajemnicy Jego krzyża i zmartwychwstania, obecnego pośród nas tu i teraz, oraz jako zapowiedź całkowitego uzdrowienia i wiecznej chwały w przyszłym królestwie”. Analizuje trzy sakramenty: Pokuty i Pojednania, Eucharystię i Namaszczenie Chorych. W sakramencie pokuty dokonuje się pojednanie człowieka z Bogiem i uzdrowienie jego ran grzechowych. Oprócz właściwej dyspozycji penitenta istotna jest tu rola spowiednika jako lekarza, przez którego posługę człowiek grzeszny i zraniony może doświadczyć uzdrawiąjącego działania miłosiernego Boga. W sprawowanej Eucharystii istnieje wiele „miejsc”, w których człowiek może doświadczyć miłości i uzdrawiającej mocy Chrystusa uobecniającego się nie tylko w misterium swej Męki, ale także swego zmartwychwstania i jednoczącego się z człowiekiem w Komunii św., w której dana jest mu największa możliwość doznania uzdrawiającego „dotyku” Boga. Adoracja Najświętszego Sakramentu, jako trwanie przed realnie obecnym Chrystusem w sakramencie Eucharystii, przedłuża i intensyfikuje relację wiernego z Chrystusem i jest również sposobnością doznania uzdrowienia. Uzdrowienie wewnętrzne jest również pierwszym darem Ducha Świętego w Sakramencie Namaszczenia Chorych, w którym, częściej niż w poprzednich sakramentach, człowiek może doznać także uzdrowienia psychofizycznego.
Contributors
 • Katedra Antropologii Duchowej Instytutu Teologii Duchowości KUL
References
 • Augustyn św., Objaśnienia Psalmów (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, t.XL), Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1986.
 • Balter L., Problem reinterpretacji skutków grzechu pierworodnego w człowieku, w: Zło w świecie (Kolekcja Communio 7), Poznań: Pallottinum 1992, s. 247-293.
 • Buttet N., Eucaristia e guarigione. Conferenza al Congresso Internazionale „Adoratio 2011”, s. 1-9 (http://www.adorazioneeucaristicaperpetua.it/home/151) (2013-10-25).
 • Cantalamessa R., To jest Ciało moje. Eucharystia w świetle „Adoro te devote” i „Ave verum”, tłum. A. Spurgiasz, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2007.
 • Castellano J., Unzione degli Infermi, w: Dizionario Enciclopedico di Spiritualità, t. III, red. E. Ancilli, Roma: Città Nuova Editrice 1990, s. 2588-2594.
 • Dannels G., Lettre d'accompagnement de l'encyclique Ecclesia de Eucharistia, NRT 125(2003), s. 541-543.
 • Dobson T. E., Come pregare per la guarigione interiore, Manuale pratico. Milano: Editrice Ancora 1984.
 • Dyr A., Tajemnica Odkupienia w euchologii mniejszej Mszału, w: Tajemnica Odkupienia (Kolekcja Communio 11), red. L. Balter i in., Pallottinum 1997, s.397-419.
 • Gjergji L., Matka Teresa. Miłość w czynach, tłum. J. Kupka, Warszawa: Wydawnictwo Velar 2002.
 • Janicki K., Zdrowie i jego uwarunkowania, w: Domowy poradnik medyczny, red. K. Janicki, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2001.
 • Komisja Doktrynalna. Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, Wskazówki do posługi modlitwą o uzdrowienie, tłum. K. Tomczak, Łódź: Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym 2008.
 • Komunia święta i kult Tajemnicy eucharystycznej poza Msza świętą dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice: Księgarnia św. Jacka 1985.
 • Laurentin R., Trzy charyzmaty, tłum. A. Graboń, Kraków 1986.
 • Napiórkowski S. C., Z Chrystusem w znakach, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1984.
 • Madre Ph., Uzdrowić zranione życie, tłum. M. Martyniak, Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów 2004.
 • McManus J., Uzdrawiająca moc sakramentów, tłum. H. Bramska, Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów 1990.
 • Obrzędy pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice: Księgarnia św. Jacka 1981.
 • Peyrous B., Życie Marty Robin, tłum. M. Żurowska, Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2006.
 • Prusak J., Krzywdy w konfesjonale. Jak im zapobiegać? Jak je leczyć?, w: Sztuka spowiadania. Poradnik dla księży, red. J. Augustyn, S. Cyran, Kraków: Wydawnictwo WAM 2006, s. 359-379.
 • Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo, Katowice: Księgarnia św. Jacka 1978.
 • Scanler M., Cirner R. J., Uwalnianie ze złych mocy. Podstawy chrześcijańskiej walki duchowej, Kraków: Wydawnictwo M 1995.
 • Stutzmann F., Jak zostać uzdrowionym, tłum. M. Stelmach, Kraków: Wydawnictwo M 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ae92fd5-d772-414b-a3dd-41342dd3c8c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.