PL EN


2016 | Vol 1, No 1 (2016) - Perspektywy rozwoju instrumentów wspomagających proces zarządzania | 80-88
Article title

Rynek e-commerce - jego specyfika i perspektywy rozwoju w Polsce

Content
Title variants
E-commerce market in Poland, specificity and development perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Internet oraz techniki informatyczne odgrywają główną rolę we wszystkich aspektach życia człowieka. Wraz z ich rozwojem na znaczeniu zyskał handel elektroniczny. Początki jego istnienia miały miejsce w latach 60. ubiegłego wieku, gdy duże koncerny oraz korporacje przemysłowe zaczęły tworzyć sieci teleinformatyczne. W obecnych czasach wykorzystanie tego rodzaju handlu jest niezbędnym krokiem dla przedsię- biorstw. Jest to forma sprzedaży, która szybko się rozwija, o czym świadczą coraz większe wartości przychodów na tym rynku. Głównym celem artykułu będzie przedstawienie specyfiki rynku e-commerce oraz ukazanie perspektyw rozwoju tego rynku w Polsce. Zaprezentowane zostaną zasady funkcjonowania modeli handlu elektronicznego, takie jak sklepy oraz aukcje internetowe. W dalszej części przedstawiono wyniki badań dotyczących najbardziej istotnych obszarów handlu elektronicznego. Autor postara się odpowiedzieć na pytanie czy wzrost handlu elektronicznego w ostatnich latach będzie trwał i czy e-commerce zdoła dogonić światową czołówkę. Na zakończenie rozprawy wyróżniono najważniejsze wnioski oraz podjęto próbę określenia przyszłych kierunków rozwoju rynku e-commerce.
EN
The Internet and information technology are playing a major role in all aspects of human life. Due to accelerating development of these sectors, e-commerce market has gained importance. The beginnings of its existence took place in the 60's of last century when huge concerns and industrial corporations began the creation of IT networks, which were supposed to support the exchange of information between business partners. Nowadays the use of this type of trade is a necessary step for companies. It is a form of selling, which is growing rapidly, as evidenced by increasing value of revenues in this market. The purpose of this paper is to present how e-commerce develops in Poland. Author shows the details and specific of functioning models in electronic business, such as markets and auctions. Writer devotes a separate chapter in which explains what are these two elements are and introduces the actual data. Is the rapid growth of e-commerce in Poland will continue and is it going to catch-up with the world leaders? At the end of the article an author has highlighted the main conclusions and attempted to determine the future direction of the market for e-commerce.
Contributors
References
 • ARC Rynek i Opinia, (2015). Badanie zadowolenia z zakupów zrobionych w Internecie przed świętami Bo- żego Narodzenia. Pozyskano z: http://directmail.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2015/10/Badaniezadowolenia-z-zakupow-zrobionych-w-Internecie-przed-Swietami-Bozego-Narodzenia.pdf.
 • Aukcjostat, (2016). Ranking witryn według zasięgu miesięcznego dla e-commerce 2016. Pozyskano z: http://aukcjostat.pl/.
 • Chochołowski, B. (2015). Raport E-commerce. interaktywnie.com. Pozyskano z: Interaktywnie.com.
 • Gregor, B., Stawiszyński, M. (2002). e-commerce. Bydgoszcz-Łódź: Oficyna Wydawnicza Branta.
 • Kobis, P. (2007). Marketing z google. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kotler, Ph. (2005). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Koziołek, T. (2007). Wpływ internetowych aplikacji handlu elektronicznego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw handlowych województwa świętokrzyskiego. Kielce: Akademia Świętokrzyska.
 • Norris, M., West, S. (2001). e-biznes. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.
 • Okruch, M. (2014). Ecommerce Europe: Polska liderem w regionie pod względem dynamiki rozwoju ecommerce. mesis.pl. Pozyskano z: www.mensis.pl.
 • Staniszewska, P., Gordon, M. (2015). E-commerce w Polsce 2015.Warszawa: Wydawnictwo Gemius.
 • TNS Polska, (2015). Raport eZakupy 2015. Ceneo.pl. Pozyskano z: http://ranking.ceneo.pl/wpcontent/uploads/2015/10/raport-Ceneo-eZAKUPY-2015.pdf.
 • Wyszyński, M. (2015). Barometr e-commerce 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2481-3490
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ae99c35-5e16-40fd-a7b7-0bee3a14e1ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.