PL EN


2015 | 4 | 4 | 69-74
Article title

Arbitraż a prawo konkurencji – głos w dyskusji (artykuł polemiczny)

Content
Title variants
EN
Arbitration and competition law – some input into the dispute (A polemic)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest głosem w dyskusji dotyczącej możliwości rozstrzygania sporów z zakresu prawa konkurencji za pomocą arbitrażu. Stanowi polemikę z artykułem autorstwa Piotra Nowaczyka i Szymona Sypa, którzy opowiedzieli się za możliwością rozstrzygania sporów z zakresu prawa konkurencji w drodze arbitrażu. Autor przedstawia argumenty dotyczące publicznoprawnego charakteru regulacji, jaką jest prawo konkurencji i skutków z tego wynikających, w szczególności w zakresie celów realizowanych regulacjami oraz kontroli nad orzecznictwem z tego zakresu, a także trudności z potencjalną egzekucją rozstrzygnięć zapadłych w arbitrażu.
EN
This article is a voice in the discussion whether a competition law dispute may be resolved by way of arbitration. It constitutes a polemic response to an earlier article written by Piotr Nowaczyk and Szymon Syp who argue in favour of such a solution. By contrast, the author of this paper stresses the public-law character of competition law and the resulting repercussions, especially with respect to the goals of competition law and judicial control over its enforcement. The author notes also the potential difficulties with the execution of verdicts reached in arbitration.
Year
Volume
4
Issue
4
Pages
69-74
Physical description
Dates
online
2015-06-30
printed
2015-06-30
References
  • Gessel-Kalinowska vel Kalisz B., Rozstrzyganie sporów korporacyjnych w postępowaniu arbitrażowym, [w:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz B. (red.), Arbitraż w Polsce, Sąd Arbitrażowy przy PKPP Lewiatan, Warszawa 2011
  • Kociubiński J., Arbitraż w europejskim prawie konkurencji – zarys problemu, „Kwartalnik ADR” 2012, nr 2(18)
  • Nowaczyk P., Syp Sz., Arbitraż a prawo konkurencji – wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, iKAR 2013, nr 5(2)
  • Nowaczyk P., Syp Sz., Regulamin Arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlowej, iKAR 2013, nr 5(2)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2af0f60c-0efe-433f-a41d-a438e8b52bc8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.