Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 18 | 95-103

Article title

Młodzi polscy emigranci zarobkowi w Londynie

Content

Title variants

EN
Young Polish labour emigrants in London

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W wyniku otwarcia brytyjskiego rynku pracy dla Polaków wielu młodych ludzi wyjechało do Wielkiej Brytanii. Wyniki badań przeprowadzonych wśród polskich emigrantów zarobkowych w Londynie wskazują, iż obecna fala emigracyjna ma odmienny charakter niż poprzednie. Młodzi emigranci nie tworzą zwartej społeczności choć zamieszkują tak zwane „polskie dzielnice”, w których utrzymanie się jest stosunkowo tanie. Choć emigracja zgodnie z deklaracjami respondentów ma charakter tymczasowy, to im dłużej przebywają oni w Londynie, tym trudniej podjąć im decyzję o powrocie do Polski. Młodzi polscy emigranci wykonują najczęściej prace mieszczące się w sektorze usług, które są niechętnie podejmowane przez Brytyjczyków. Zjawisko współczesnej emigracji zarobkowej Polaków wymaga dalszych systematycznych badań.
EN
Opening of the British labour market to the Polish citizens resulted in young people’s mass emigration to Great Britain. The results of the research conducted among the Polish economic emigrants in London indicate that present and previous emigration flows are noticeably different from each other in nature. Young emigrants do not constitute a coherent community. However, they live in the so called “Polish districts”, where living is relatively cheap. Most young Polish emigrants work in the service sector, thus responding to the demands of the British labour market. According to respondents’ declarations their emigration is temporary. Still, they admit that the longer they stay in London the more likely they are to postpone the decision about return to Poland. The problem of emigration, as it is observed nowadays, requires further systematic research.

Contributors

 • Norwegian Centre for Minority Health Research

References

 • Billson J.M. 1988, No owner of soil: The concept of marginality Revisited on its sixtieth birthday, „International Review of Modern Sociology”, nr 18, s. 183–204.
 • Geoff D. 2003, Minorities in the open society, Transaction Publishers, London.
 • Garapich M.P. 2008, The Migration Industry and Civil Society: Polish Immigrants in the United Kingdom Before and After EU Enlargement, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, vol. 34, No. 5, Routledge.
 • Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, 2001, red. E. Jaźwińska, M. Okólski, Scholar, Warszawa.
 • Łukowski W. 2001, Społeczny sens ruchliwości niepełnej (biwalentnej), w: Ludzie na huśtawce, red. E. Jaźwińska, M. Okólski, Scholar, Warszawa.
 • Owen D. 1992, Ethnic Minorities in Great Britain: Settlement Patterns, Census Statistical Papers, Centre for Research in Ethnic Realtions, University of Warwick, Coventry.
 • Papastergiadis N. 2004, The Turbulence of migration, Polity Press, Oxford.
 • Park R.E. 1928, Human Migration and the Marginal Man, „American Journal of Sociology”, nr 33, s. 881–893.
 • Park R.E. 1952, Human Communities, The Free Press, New York.
 • Rutkowski J. 2006, Polakowo, „Polish Express”, nr 78, www.polishexpress.co.uk, 24.09.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2af27592-6e5f-4daf-adbf-7a01ba325f03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.