Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 96 | 87-98

Article title

Opłata skarbowa jako źródło dochodów gmin

Authors

Title variants

EN
Stamp Duty as a Source of Commune Incomes

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Opłaty publiczne, jako źródła dochodów gmin stanowią niezwykle obszerny katalog. Ich konstrukcja i pobór wypływają na zachowanie samodzielności decyzyjnej władz gmin, która dotyczy ustalania wysokości ich stawek. Opłata skarbowa uważana jest za jedną z najstarszych opłat publicznych i ma charakter ogólnej opłaty administracyjnej pobieranej za czynności urzędowe. Wysokość wpływów budżetowych z tytułu tej opłaty stanowi największy odsetek wśród opłat ogółem. Celem artykułu jest przedstawienie regulacji prawnych dotyczących opłaty skarbowej, jak również określenie jej miejsca w katalogu dochodów gmin w Polsce.
EN
Public fees, as a source of incomes for Polish communes, constitute an extremely wide set. Their structure and the way of collection have an impact on autonomous decision making by the commune authority. Stamp duty is considered one of the oldest public fees and has the nature of a general administrative fee for official activities, such as: issuing permits for conducting business activities and the extension of visas. The revenue from this fee is the highest among all local fees and charges. The purpose of this article is to present regulations concerning stamp duty, as well as to define its place in the catalogue of a communes budget revenue.

Contributors

author
 • UP-H Siedlce

References

 • Dekret z dn. 3 lutego 1947 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 27, poz. 107).
 • Dekret z dn. 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U. z 1951 r. nr 9, poz. 74).
 • Gliniecka J., Opłaty publiczne w Polsce, Wyd. Branta, Bydgoszcz-Gdańska 2007.
 • Hanusz A., Niezgoda A., Czerski P., Dochody budżetu gminy, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2006.
 • Hanusz, A. Niezgoda, P. Czerski, Dochody jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009.
 • http://www.bip.kleszczow.pl.
 • Kosikowski C., Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008.
 • Ustawa o dochodach JST z dn. 13 listopada 2003 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 80, poz. 526).
 • Ustawa z dn.2 lipca 1949 r. o zmianie dekretu z dn. 3 lutego 1947 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 1949 r. nr 53, poz. 419).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006, nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).
 • Wójtowicz W. (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008.

Notes

PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2af435f9-e2dd-407e-af16-f2148b2c7ad1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.