PL EN


2012 | 59 | numer specjalny 1 | 33-46
Article title

Rozwój myśli statystycznej w Polsce w XIX wieku

Content
Title variants
EN
The development of statistical thought in Poland in 19th c.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule tym przedstawiony jest krótki rys historyczny rozwoju statystyki. W szczególności wyjaśniony jest rodowód słowa statystyka. Na tle ogólnego rozwoju przedstawione zostały warunki społeczno-polityczne w jakich powstawała statystyka polska. Pobieżnie omówiono prace dotyczące statystyki, jakie ukazały się w zwartej postaci w XIX wieku. Organizacja statystyki publicznej i literatura na ten temat, jako osobna problematyka, w artykule tym nie jest omawiana. Dokonano zaś krótkiej analizy krytycznej istniejącego polskiego piśmiennictwa na temat rozwoju myśli statystycznej w Polsce.
EN
This paper presents a short overview of the history of statistics in Poland. The most significant books published during XIX century are briefly described. Organization and publications concerning the official statistics are beyond the scope of this paper. A critical description of the existing polish literature concerning the history of statistics is also included into this paper.
Keywords
PL
EN
Year
Volume
59
Pages
33-46
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Bleicher H., ( 1919), Statystyka, Warszawa
 • Danielewicz D., (1884), Z dziedziny statystyki matematycznej, Warszawa
 • Deskur J., (1867), Zadania naukowe i życiowe statystyki, rzecz napisana z powodu Wykazów Statystycznych Sądowo-karnych, na rok 1865, Drukarnia Gazety Warszawskiej, Warszawa
 • Dzieje matematyki polskiej, (2012), praca zbiorowa pod red. W. Więsława, Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, Guzicki L., S. Żurawicki, ( 1969), Historia polskiej myśli ekonomicznej do roku 1914, PWE, Warszawa
 • Kołłątaj H., (2003), Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III (1750- 1764), Ossolineum, Wrocław
 • Korzybski Z., (1870), Wstęp do teorji statystyki, Nakładem autora, Drukarnia K. Kowalewskiego, Warszawa
 • Krysiński D., (1814), O arytmetyce politycznej ze względu na te nauki, które jej szczególniejszą są podstawą
 • Marassé M, (1886), Dzieła ekonomiczno-polityczne i statystyczne, Nakładem A. Marasse’go, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Obiezierski J., (1866), Statystyka wobec zagadnień wyższego porządku, Ekonomista, II, 1866, 209-236
 • Quetelet A., (1874), Układ społeczny i jego prawa, Nakładem Księgarni Celsa Lewickiego i S-ki, Warszawa
 • Rewkowski Z. (2011), Pamiętniki, Tom I, II, Na prawach rękopisu, opracował Więsław W., Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
 • Rozwój polskiej myśli statystycznej, (1968), Wybór pism statystyków polskich, PWE, Warszawa
 • Skarbek F., (1957), Ogólne zasady nauki gospodarstwa narodowego, PWN Warszawa, (wdana praca z 1820 roku)
 • Skrzywan W., (1954), Historia statystyki, Warszawa, Słownik biograficzny statystyków polskich, (1998), GUS i PTS, Warszawa
 • Surowiecki W.,( 1957), Wybór pism, PWN, Warszawa
 • Sylwetki statystyków polskich, (1984), Wojewódzki Urząd Statystyczny w Łodzi i PTS Oddział w Łodzi, Łódź
 • Wokół Bernoullich, (2006), Praca zbiorowa pod redakcją W. Więsława, Lublin
 • Yule G., U., (1921), Wstęp do teorii statystyki, Warszawa
 • Załęski W., (1868), Kilka słów o teorii statystyki, Drukarnia Gazety Polskiej, Warszawa.
 • Załęski W., (1884), Teoria statystyki w zarysie, Część I. Zasady ogólne i część historyczna, Biblioteka Umiejętności Prawnych, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2af55eef-1817-43a2-870c-19de62063e30
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.