PL EN


2019 | 10 | 4 | 93-107
Article title

Cisza w mediach audiowizualnych

Content
Title variants
EN
Silence in Audiovisual Media
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cisza jest współcześnie najbardziej pożądanym zjawiskiem na świecie, a pojęcie ciszy zaczyna być przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych, stając się kategorią interdyscyplinarną. Artykuł jest próbą zebrania problematyki ciszy w mediach audialnych i wizualnych oraz wskazania obszarów, w których cisza jest lub może być wykorzystywana.
EN
Today, silence is the most desirable phenomenon in the world, and the concept of silence begins to be the subject of interest of many scientific disciplines, becoming an interdisciplinary category. The article is an attempt to gather silence in audio and visual media and to indicate areas where silence is or can be used.
Keywords
Year
Volume
10
Issue
4
Pages
93-107
Physical description
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych
References
 • Babik, Wiesław. „O natłoku informacji i związanym z nim przeciążeniu informacyjnym”. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Sympozjum człowiek – media – edukacja (archiwum 2010-2014). Dostęp 22.02.2020. http://www.ktime.up.krakow.pl/ ref2010/babik.pdf.
 • Ball, Rafael. „The Scientific Information Environment in the Next Millennium”. Library Management” 21, no. 1 (2000): 10–12
 • Benedykt XVI. „Milczenie i słowo drogą ewangelizacji. Orędzie na XLVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu”. L’Osservatore Romano 33, nr 3 (341) (2012): 7–9.
 • Facko, Jan F. „Cisza jako pojęcie analogiczne. Próba analizy ontologiczno-semiotycznej”. W: Przestrzeń ciszy. Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań, red. Agnieszka Janiak & Justyna Harbanowicz, 13–20. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2011.
 • García-Ojalvo, Jordi, & José Sancho. Noise in Spatially Extended Systems. New York: Springer, 1999.
 • Goban-Klas, Tomasz. Media i komunikowanie masowe: teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
 • Gralewicz-Wolny, Iwona. Pisz o milczeniu. Świat poetycki Anny Kamieńskiej. Katowice: Gnome, 2002.
 • Janiak, Agnieszka. Komunikacyjna wartość ciszy, w: Oblicza komunikacji. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, red. Irena Kamińska-Szmaj, Tomasz Piekot & Monika Zaśko-Zielińska, t. I, 199–208. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, 2004.
 • Laskowska, Małgorzata. „Oddziaływanie i wpływ mediów audiowizualnych: zarys problematyki”. Studia Ełckie 14 (2012): 351–360
 • Ledzińska, Maria. Człowiek współczesny w obliczu stresu informacyjnego. Warszawa: Instytut Psychologii PAN, 2009
 • Ledzińska, Maria, „Stres informacyjny jako zagrożenie dla rozwoju”. Roczniki Psychologiczne 5 (2002): 77–97.
 • Lepa, Adam. Pedagogika mass mediów, Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2000.
 • Lepa, Adam. „Etyka ciszy w edukacji medialnej”. Łódzkie Studia Teologiczne 21 (2012): 143–152
 • Lepa, Adam. „Funkcja ciszy w wychowaniu do mediów”. Łódzkie Studia Teologiczne 18 (2009): 177–188
 • Lévy, Pierre. „Drugi potop” — cyt. za: Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, red. Maryla Hopfinger, 373–389. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2002.
 • „Multiscreening powszechny wśród internautów”, Wirtualnemedia. Dostęp 19.02.2020. https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/multiscreening-powszechny-wsrod-internautow-w-gore- shifting-infografika#.
 • Olearczyk, Teresa. Pedagogika ciszy. Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” & Wydawnictwo WAM, 2010
 • Pavis, Patrice. Słownik terminów teatralnych. Przełożył Sławomir Świontek. Wrocław: Ossolineum, 2002.
 • Pawlas, Krystyna. „Hałas jako czynnik zanieczyszczający środowisko — aspekty medyczne”. Medycyna Środowiskowa — Environmental Medicine” 18, no. 4 (2015): 49–56.
 • Przestrzeń ciszy. Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań, red. Agnieszka Janiak & Justyna Harbanowicz. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2011.
 • Shenk, David. Data Smog: Surviving the Information Glut. New York: HarperOne, 1997.
 • Strelau, Jan. „Różnice indywidualne: opis, determinanty i aspekt społeczny”. W: Psychologia. Podręcznik akademicki, red. Jan Strelau, t. 2, 654–662. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2af7305c-031a-401b-97c3-f372b4b78503
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.