PL EN


Journal
2014 | 10 | 1 | 3-12
Article title

THEORETICAL, REGULATORY AND PRACTICAL IMPLICATIONS OF LOGISTICS

Selected contents from this journal
Title variants
PL
TEORETYCZNE, REGULACYJNE I PRAKTYCZNE IMPLIKACJE LOGISTYKI
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: The logistics has its practical input in creating economical strategies as well as in creating modern economic environment. Processes of planning, designing and functioning of logistic systems must be based both on the theoretical knowledge covering various areas as well as practical experiences to provide the required support. To provide logistic services in the rational way, it is necessary to learn the complicated set of implications resulting from three areas covering the theoretical knowledge, practical ones as well as the regulation by the law. Methods: The triad of three concepts: theory, practice and regulation is the main area of consideration in relation to tasks of the logistic support provided by any organization for any production process. The aim of this paper focuses on the necessity of taking into account implications among theory, practice and regulation during the process of analyzing, designing and implementation of systems of the logistic support. The lack of awareness of differences between various implications or ignoring them must lead to irrational behaviors. Results: The implications among theory, practice and legislative regulation of logistics presented differently than usually, broaden the logistic knowledge and at the same time provide the tool of the rationalization of logistic services in all kinds of activities. Conclusions: The correct identification of tasks and functions of the logistics leads to the recognition of its subject and tasks and correct identification of implications occurring among theory, practice and regulation. This knowledge is indispensable in the process of creation of projects of logistic services of each activity, both business and non-business one.
PL
Wstęp: Logistyka ma swój jednoznaczny wymiar praktyczny w budowaniu strategii gospodarczych, w kształtowaniu współczesnego porządku gospodarczego. W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności i racjonalności systemów wsparcia logistycznego, procesy ich planowania, projektowania budowy i funkcjonowania muszą bezpośrednio czerpać ze źródeł wiedzy teoretycznej wielu dziedzin i dyscyplin naukowych, jak również z dotychczasowego bogatego już doświadczenia. Uwarunkowania wynikające właśnie z tych trzech obszarów: wiedzy, praktyki i obowiązujących regulacji prawnych tworzą skomplikowany splot implikacji, poznanie których jest warunkiem realizacji wszelkiej obsługi logistycznej w sposób racjonalny. Metody: Główną płaszczyznę merytoryczną rozważań zawartych w artykule stanowi triada pojęć: teoria, praktyka, regulacja, odniesiona do zadań wsparcia logistycznego dowolnej organizacji, dowolnych, lecz celowo realizowanych procesów wytwórczych. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność uwzględniania w procesie analizowania, projektowania i wdrażania systemów wsparcia logistycznego, na charakterystyczne dla logistyki implikacje pomiędzy teorią, praktyką i sferą regulacyjną. Brak świadomości co do odmienności niektórych implikacji, lub ich ignorowanie prowadzić musi do nieracjonalności zachowań. Wyniki: Przedstawione, w sposób odmienny od powszechnie uznawanych, implikacje pomiędzy teorią, regulacją i praktyką wsparcia logistycznego, poszerzają wiedzę o logistyce, stanowiąc tym samym narzędzie racjonalizacji obsługi logistycznej wszelkich celowych aktywności. Wnioski: Właściwa identyfikacja zadań i funkcji logistyki jest podstawą prawidłowego rozpoznania jej przedmiotu i zadań oraz poprawnej identyfikacji implikacji zachodzących pomiędzy teorią, regulacją i praktyką. Wiedza ta jest niezbędna w procesie kreowania projektów obsługi logistycznej każdej aktywności tak biznesowej, jak i niebiznesowej.
Journal
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
3-12
Physical description
Contributors
  • Katedra Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego Wydział Ekonomiczny ul. Armii Krajowej 119/121 81-824 Sopot, Polska , Miroslaw.Chaberek@ug.edu.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2af7bccc-26de-4e2e-8162-51f37b699af8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.