PL EN


2013 | 2(6) | 107-119
Article title

O podmiocie wcielonym. Ciało a seksualność w filozofii M. Merleau-Ponty’ego

Content
Title variants
EN
On the Embodied Mind. Body and Sexuality in the Philosophy of M. Merleau-Ponty
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Category of „bodiliness” is often taken up not only in modern philosophy but in science also (e. i. theories of “embodied mind” in cognitive science). Idea of the body as physical product which is managed by some human internal feature like ”free will” or res cogitans is challenged. Instead body is described as active part of human agency. Maurice Merleau-Ponty is not pioneer of these researches but specificity of his philosophy should be distinguished. He focuses on pre-reflective experience of human and his peculiar dialogic relation with the external world and overcomes classic dualism. Sexuality is a specific dimension of human existence and in this feature philosopher discovers properties of human nature. As a consequence Merleau-Ponty postulates that a human should be considered as an embodied human agency. In my article, I shall discuss aforementioned ideas. I shall defend the thesis that body has a various aspects in which it should be perceived and I will point out that this way of describing of body is necessary and crucial for characteristic of human agency. I shall show that a monist stance of mind-body problem can be observed in the human sexuality (with emotions) and it is essential aspect of his/her existence.
PL
Problem „cielesności” jest szeroko podejmowany nie tylko we współczesnej filozofii, lecz także w naukach o poznaniu (m. in. w teoriach ucieleśnionego umysłu w kognitywistyce). Dla nauki ciało przestaje być jedynie fizycznym produktem kierowanym przez „wolną wolę” czy res cogitans, stając się aktywnym elementem konstytuującym podmiotowość. M. Merleau-Ponty nie jest pionierem tych badań, lecz specyfika jego filozofii zasługuje na uwagę. Skupiając się na prereflektywnym doświadczeniu człowieka i jego dialogicznej relacji ze światem przezwycięża on klasyczne dualizmy. Szczególnym wymiarem bytu ludzkiego jest seksualność i również w niej filozof odkrywa własności natury ludzkiej. W konsekwencji formułuje postulat, że o jednostce należy mówić jako o podmiocie wcielonym. W artykule rozwijam te idee. Dowodzę, że ciało jest wielowymiarowe i że taki jego opis jest potrzebny i kluczowy dla scharakteryzowania podmiotowości. Wskazuję, że w seksualności (w tym emocjonalności) przejawia się psychofizyczna jedność człowieka, stanowiąca istotny rodzaj ludzkiej egzystencji.
Year
Issue
Pages
107-119
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2af86773-ee7d-4542-b5cd-627c23d81f94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.