PL EN


2016 | 5 | 4 | 563-572
Article title

E-COMMERCE MARKET IN POLAND

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper presents the changes that have occurred on the e-commerce market in Poland. We examined both the supply side and the demand side of the market. Very fast development of this market was possible due to technological innovation, eg. mobile Internet and mobile applications. The e-commerce market includes online stores and area of finance, communications, logistics, marketing and electronic training. The online stores are the most important part of e-commerce. Turnover of e-commerce in Poland increased very quickly, because the rate of 15% per year. In 2014, the highest percentage of Internet shoppers were in the age group 25-34 years (59.9%) and the smallest in the group of 64-74 years (6.2%). The study con-cerned the years 2010-2014.
Keywords
Year
Volume
5
Issue
4
Pages
563-572
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Department of Economics and Organisation of Enterprises, Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
References
 • Olesiński J. (2000) Elementy ekonomiki informacji, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 38.
 • Wrycza S. (2010) Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, Polskie Wydaw-nictwo Ekonomiczne, Warszawa, 490.
 • Kisielnicki J (2008) MIS - systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa, 331.
 • Chmielarz W. (2007) Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa, 27.
 • Borowiecki R., Kwieciński M. (red.) (2003) Monitorowanie otoczenia: przepływ i bez-pieczeństwo informacji. w stronę inteligencji przedsiębiorstwa, Zakamycze-Kraków, 36-37.
 • Kisielnicki J (2008) Zarządzanie: Jak zarządzać i być zarządzanym, Polskie Wydawnic-two Ekonomiczne, Warszawa, 305-306.
 • Majewski P. (2007) Czas na e-biznes, Helion, Gliwice, 9.
 • Norris M. (2001) E-biznes., Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 16.
 • Turban E., King D., Viehland D., Lee J. (2006) Electric Commerce 2006: Managerial Perspective, Pearson Prentiee Hall, Upper Saddle River, 4.
 • Gregor B., Stawiszyński M. (2002) E-commerce. Oficyna Wydawnicza Branta, Byd-goszcz-Łódź, 80-81.
 • Trojanowski M. (2010) Marketing bezpośredni. Koncepcja - zarządzanie - instrumenty, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 388.
 • Chaffey D., Ellis-Chadwick F., Mayer R., Johnston K. (2006) Internet marketing. Strat-egy, Implementation and Practice, FT Prentice Hall, Harlow, 462-463.
 • Leinbach Th. R. (2001) Emergence of the Digital Economy and E-Commerce (w:) Th. R. Leinbach, S. D. Brunn (red.) Worlds of E-commerce: Economic, Geographical and Social Dimensions, John Wiley & Sons, Chichester, 22.
 • Prałat-Kubiszewska E. (2005) Sytuacja polskich sklepów internetowych i ich strona prawna (w:) T. Grabiński (red.) Wyzwania gospodarki elektronicznej: stan i perspektywy, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chorzowie, Chorzów, 203.
 • Pamuła A. (2008) Handel elektroniczny (w:) J. Papińska-Kacperek (red.) Społeczeń-stwo informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 433-434.
 • De Kare-Silver M. (2002) E-szok. Rewolucja w handlu elektronicznym, PWE, Warszawa, 27.
 • Piecuch T., Szajna A. (2012) E-biznes jako forma prowadzenia działalności gospodar-czej przez współczesne przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing, z. 19, 51-62
 • Główny Urząd Statystyczny, Pojęcia stosowane w statystyce publicznej, http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1778,pojecie.html
 • Gajewska P, Szewczyk I. (2012) Budowanie zaufania w handlu elektronicznym, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanista. Zarządzanie, nr 1, 108-120.
 • Kolbusz E., Olejniczak W., Szyjewski Z. (2005) Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 20.
 • Centre for Retail Research, Online Retailing: Britain, Europe, US and Canada 2015, http://www.retailresearch.org/onlineretailing.php
 • Handel internetowy w Polsce 2014. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce 2014-2019 (2015) PMR Publications.
 • Kawa A. (2014) Logistyka e-handlu w Polsce, Poznań 2014, 5-6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-5537
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2af8b85a-a23c-4436-aea6-3b512e4d19e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.