PL EN


2015 | 25 | 4 | 47-67
Article title

Nieracjonalność argumentu równości wobec prawa w lobbingu na rzecz zawierania „małżeństw” przez osoby tej samej płci

Title variants
EN
Irrationality of Equality before the Law Argument in Lobbying for the Same-sex Couples “Marriages”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy kwestii związanych z propagowaniem kultury równości w służbie lobbingu na rzecz zawierania „małżeństw” przez osoby tej samej płci. Prawo do zawarcia małżeństwa wynika z obiektywnego charakteru praw człowieka, który jest warunkiem koniecznym ich uniwersalności. Małżeństwo jest z prawa naturalnego związkiem mężczyzny i kobiety, zakładanym w celu przyszłej rodziny i potomstwa. Wspólne życie partnerów tej samej płci nie daje podstaw do przyznania ich relacjom praw małżeńskich, z jakich korzystają mężczyźni i kobiety. Jednak nie można w tej sytuacji mówić o ich dyskryminacji. Sytuacja faktyczna osób tej samej płci jest inna aniżeli małżeństw. Uzasadniona zatem jest odmienna regulacja prawna, która uwzględnia ich odmienną sytuację faktyczną.
EN
Article concern issues related to irrationality of equality before the law argument in lobbying for the same-sex couples “marriages”. Marriage from natural reasons is a relationship of man and woman strictly connected with starting family and having children. Relationship of the same-sex partners should not provide them rights and responsibilies, which concern relationships of men and women. Despite of this, these persons are not discriminated, because their factual situation is different than situation of marriages. From that reason, it is justified to apply to them different legal norms, which are adjusted to their specific factual situation.
Contributors
 • Katedra Praw Człowieka, Instytut Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, krzysztof.orzeszyna@kul.pl
 • Akademia Obrony Narodowej
References
 • Benedykt XVI: Caritas in veritate, nr 7.
 • Borysiak Witold: Komentarz do art. 1, [w:] Jacek Wierciński (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2014.
 • Bourges Béatrice, Mirkovic Aude, Montfort Élisabeth: De la théorie du genre au mariage de même sexe…: L’effet dominos: théorie du Genre, Mariage de même sexe, Multiparenté, Procréation Médicalement Assistée, Gestation pour autrui…, Édition Peuple Libre, Valence 2013.
 • Choudhry Shazia: Article 9 – Right to Marry and Right to Fund a Family, [w:] Steve Peers, Tamara Hervey, Jeff Kelner, Angela Ward (eds.), The EU Charter of Fundamental Rights. A Commentary, Hart Publishing, Oxford–Portland, Oregon, 2014.
 • Drago Guillaume: Le „mariage” homosexuel pose-t-il un problème d’égalité? La culture de l’égalitarisme au service des lobbys, [w:] Tous unis pour le mariage. Le mariage homosexuel en question, Éditions Universitaires, Nanterre 2013.
 • Dupré de Boulois Xavier: Droits et libertés fondamentaux, Presses Universitaires de France, Paris 2010.
 • Garlicki Leszek: Komentarz do art. 18, [w:] Leszek Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.
 • Hautebert Jöel: Résister à la corruption de la loi, „L’homme nouveau”, Hors-série, 2012, nr 10.
 • Kamiński Ireneusz C.: Komentarz do art. 12, [w:] Andrzej Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Malinverni Giorgio: Droits garantis et mécanisme de mise en œuvre, [w:] Maya Hertig Randall, Michel Hottelier (ed.), Introduction aux droits de l’homme, Editions Yvon Blais, Schulthess, Genève–Zurich–Bâle 2014.
 • Mirkovic Aaude, Le Pourhiet Anne Marie: Mariage des personnes de même sexe. La controverse juridique, Tequi, Paris 2013.
 • Nowicki Marek A.: Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Oberdorff Henri: Droits de l’homme et libertés fondamentales, L.G.D.J., Paris 2010.
 • Przemówienie papieża Franciszka w Parlamencie Europejskim w Strasburgu w dniu 25 listopada 2014 r.
 • Puppinck Grégor: Les enfants au crible du désir. „L’homme nouveau”, Hors-série, 2012, nr 10.
 • Renucci Jean-Francois : Droit européen des Droits de l’homme, L.G.D.J, Paris 2012.
 • Sauron Jean-Luc, Chartier Aude: Les droits protégés par la Convention européenne des droits de l’homme, Gualino-Editions, Issy-les-Moulineaux 2014.
 • Sękowska-Kozłowska Katarzyna: Komentarz do art. 23, [w:] Roman Wieruszewski (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych. Komentarz, Warszawa 2012, Lex.
 • Smyczyński Tadeusz: Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Smyczyński Tadeusz: Zagadnienia wprowadzające, [w:] Tadeusz Smyczyński (red.), System Prawa Prywatnego, t. XI: Prawo rodzinne i opiekuńcze, C.H. Beck,Warszawa 2009.
 • Sobczak Jacek: Komentarz do art. 7, [w:] Andrzej Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Sobór Watykański II: Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, nr 26.
 • Trębska B.: Komentarz do art. 62, [w:] Jacek Wierciński (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2014.
 • Vergely Bertrand: Le mariage gay ou la dictature de la confusion, [w:] Tous unis pour le mariage. Le mariage homosexuel en question, Éditions Universitaires, Nanterre 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2af95be1-d8d2-4c37-ac9c-8120768c8be3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.