PL EN


2015 | 35 | 1-15
Article title

ANALIZA PORÓWNAWCZA STRATEGII ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W KORPORACJACH IT

Content
Title variants
EN
COMPARATIVE ANALYSIS OF HRM STRATEGIES IN IT CORPORATIONS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł zawiera analizę porównawczą strategii zarzadzania zasobami ludzkimi stosowanych przez największe korporacje IT: Apple, Google, Facebook i Microsoft. Spośród strategii personalnych do analizy wybrano trzy najczęściej stosowane ze względu na proste założenia: strategię sita, strategię kapitału ludzkiego i strategię mieszaną. Dokonano oceny zalet i wad każdej strategii. W oparciu o oceny ekspertów z amerykańskiego portalu Glassdor.com dokonano rankingu strategii z punktu widzenia przynoszonych efektów dla korporacji.
EN
The article presents a comparative analysis of HRM strategies applied by the biggest IT corporations: Apple, Google, Facebook and Microsoft. For the purposes of the analysis, from among personal strategies three most common ones were chosen due to their simple assumptions: the SITA strategy, human capital strategy and a mixed strategy. The advantages and disadvantages of each strategy were evaluated. On the basis of the opinion of the experts from an American portal Glassdor.com, a ranking list of strategies was made from the point of view of their beneficial effect on corporations.
Year
Issue
35
Pages
1-15
Physical description
Dates
published
2015-03-30
References
  • Blumenthal K., Steve Jobs inaczej, Amber, Warszawa 2012.
  • Isaacson W., Steve Jobs, Insignis, Kraków 2011.
  • Karnaszewski P., Dyktatorka mody w Apple, Forbes 3/2014.
  • Lashinsky A., Sekrety Appla, Znak, Warszawa 2013.
  • Wiernek B., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Text, Kraków 2001.
  • http://www.apple.com/jobs.
  • http://www.glassdor.com.
  • http://www.ere.net/2013/09/09/a-case-study-of-facebooks-simply-amazing-talent-management-practices.
  • http://www.ere.net/2005/12/05/a-case-study-of-google-recruiting.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-6285
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2afbdb00-e195-4dc9-864c-6dd236327c8d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.