PL EN


2014 | 183 cz 2 | 32-44
Article title

Kształtowanie innowacyjnej kultury organizacji poprzez styl kierowania

Content
Title variants
EN
Shaping Innovating Culture by Style of Management
Languages of publication
PL
Abstracts
In this paper we try to point the influence of the management style onto the organization culture. The management style is treated as an independent variable and organization culture is treated as a dependent variable. We marked out two categories of the management style (instructing, delegating) and two silhouettes of the organization culture (perfecting, innovating). Logical analysis led us to this conclusion: - the instructing style forms the conservative culture, - the delegating style forms the innovating culture.
Year
Volume
Pages
32-44
Physical description
Contributors
References
  • Glinka B., Gudkova S.: Przedsiębiorczość. Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
  • Hofstede G.: Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. PWE, Warszawa 2000.
  • Lundy O., Cowling A.: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
  • Mroziewski M.: Style kierowania i zarządzania. Difin, Warszawa 2005.
  • Nowicka-Rusek E.: Świat człowieka, świat kultury. PWN, Warszawa 2006.
  • Rutka R.: Organizacja. W: Zarządzanie organizacjami. Red. A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz. Toruń 2001.
  • Organizacja zachowań zespołowych. Red. R. Rutka, P. Wróbel. PWE, Warszawa 2012.
  • Sikorski Cz.: Kultura organizacyjna. C.H. Beck, Warszawa 2006.
  • Walczak L.: Styl kierowania jako determinanta zachowań podwładnych. W: Uwarunkowania sukcesu organizacji. Red. H. Czubasiewicz, Z. Mokwa, P. Walentynowicz. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
  • Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie. PWN, Warszawa 1969.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b0ad6df-5de9-4f56-bc9d-45eb6bd453d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.