PL EN


2015 | 45(7)Turystyka II | 60-66
Article title

Stan bazy agroturystycznej w województwach mazowieckim i podlaskim

Content
Title variants
EN
State of the Agritourist Base in Mazovian and Podlaskie Provinces
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem opracowania jest analiza stanu bazy agroturystycznej w województwach mazowieckim i podlaskim. W roku 2015 przeprowadzono badania nad atrakcyjnością oraz opłacalnością prowadzenia agroturystyki. Badaniami objęto po 75 gospodarstw agroturystycznych w każdym województwie w okresie luty-sierpień. Zbadano średnią wielkość gospodarstw, średnią liczbę pokoi oraz łóżek. Obliczono średnie nakłady na promocję działalności agroturystycznej. Wyliczono wskaźnik wykorzystania pokoi. Wyniki skonfrontowano z innymi opracowaniami badaczy tej tematyki. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of the study is to analyse the state of the agritourist base in Mazovian and Podlaskie Provinces. In 2015, there were carried out surveys on attractiveness and cost-effectiveness of running farm tourism. The surveys comprised by 75 agritourist farms in each province in the period from February to August. There were surveyed the average size of farms, the average number of rooms and beds. The researchers calculated the average expenses on promotion of agritourist activities. They computed the index of room usage. The results were confronted with the studies carried out by researchers of this subject matter. The article is of the research nature.
Keywords
Year
Pages
60-66
Physical description
References
  • Dębniewska M., Tkaczuk M. (1997), Agroturystyka, koszty, ceny, efekty, Poltext, Warszawa.
  • Drzewiecki M. (1997), Agroturystyka, Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz.
  • Drzewiecki M. (1998), Pojęcie turystyki wiejskiej, „Turyzm”, z. 1.
  • Majewski J., Lane B. (2003), Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa.
  • Marks-Bielska R., Babuchowska K. (2013), Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w województwie warmińsko-mazurskim według opinii właścicieli gospodarstw rolnych. „Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin, Oeconomica”, nr 299(70).
  • Parzych K. (2010), Funkcjonowanie agroturystyki w powiecie lęborskim, „Słupskie Prace Geograficzne”, nr 7.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b12d304-cf22-4325-9e9b-85ce490c0547
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.