PL EN


2016 | 12 | 57-71
Article title

Nielojalne szable? O badaniu zaplecza prezydenta miasta in spe za pomocą zmodyfikowanej metody AHP

Authors
Content
Title variants
EN
Disloyal followers? About the study on political base of the mayor in spe using modified method of AHP
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article contents some results of research on political preferences of candidates for City Council in Szczecin. The survey was done just before the 2014 local elections. In the survey’s results published in this paper, the main object was to determine the relation of candidates for councilors to competition for the mayor of Szczecin. The analysis is focused on the issues of mayor’s potential attributes such as: previous achievements, personal competence, image, party affiliation and program for action in future. Moreover the concentration was also done on preferences of mayor’s candidates: it was very interesting to compare answers on the question who would be better mayor of Szczecin. In the research the modified Analytic Hierarchy Process methods was used. Firstly, the modification, called the method of weighting the selection preferences, showed Piotr Krzystek (mayor of Szczecin since 2006) as a most preferred pretender in 2014 - the majority of party electoral committees recognized him as a second choice candidate. Secondary, each electoral committee had disloyal followers.
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński, Polska
References
 • Adamus, W., Łasak, P. (2010). Zastosowanie metody AHP do wyboru umiejscowienia nadzoru nad rynkiem finansowym. Bank i Kredyt, 4, 73-100.
 • Antoszewski, A. (2012). Rywalizacja o władzę w miastach Dolnego Śląska w latach 2002-2010. Uwagi wprowadzające [w:] D. Skrzypiński (red.). Rywalizacja o prezydenturę w miastach Dolnego Śląska. Wrocław: Marina.
 • Bukowski, M., Flis, J., Hess, A., Szymańska, A. (2011). Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Drzonek, M. (2013). Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce. Kraków: Dante.
 • Drzonek, M. (2016). Preferencje polityczne wśród kandydatów na radnych. Przypadek wyborów szczecińskich w 2014 roku [w:] M. Drzonek, K. Oświecimski, A. Wołek (red.). Polityka lokalnie. Kampania i wybory samorządowe 2014 r., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Ignatianum.
 • Dzieniszewska-Naroska, K. (2004). Radny – sąsiad i polityk. Reprezentacja polityczna na szczeblu lokalnym. Warszawa: Trio.
 • Gawlik, R. (2014). Zastosowanie metody analitycznego procesu sieciowego do wspierania racjonalnych wyborów młodych Europejczyków. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 340, 415-426.
 • Gendźwiłł, A. (2010). Bezpartyjni prezydenci miast i ich znaczenie dla lokalnej polityki. Studia Regionalne i Lokalne, 2, 99-120.
 • Hryniewicz, J.T. (1995). Miejski system polityczny – procesy stabilizacji i destabilizacji. Przegląd Socjologiczny, 44, 142-156.
 • Kostka, W. (2008). Instytucjonalizacja partii politycznych w społecznościach miejskich. Toruń: Adam Marszałek.
 • Kuczera, K. (2015). Metoda AHP identyfikacji preferencji decydentów. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 3, 34-45.
 • Kuczera, K. (2016). Wykorzystanie metody AHP w identyfikacji preferencji decydentów firm odnośnie modeli biznesu – wnioski z badań. Ekonomiczne Problemy Usług, 122, 299-308.
 • Kurczewska, J. (red.). (2004). Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność. Warszawa: IFiS PAN.
 • Majcherkiewicz, T. (2006). Lokalna scena samorządowa: odzwierciedlenie polityki szczebla centralnego czy też niezależny wymiar polityki? (Estonia, Polska, Słowacja i Węgry). Samorząd Terytorialny, 3, 5-19.
 • Nowakowski, C., Ptak, A. (2012). Lokalne elity władzy w Polsce u progu zmian ustrojowych. Samorząd Terytorialny, 6, 5-16.
 • Piasecki, A.K. (2006). Menadżer i polityk. Wójt, burmistrz, prezydent miasta. Kraków: Profesja.
 • Saaty, T.L. (1980). The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. New York: McGraw-Hill.
 • Swianiewicz, P. (2010). Bezpartyjni radni w samorządach gminnych. Samorząd Terytorialny, 11, 18-43.
 • Śmigielska, J. (2004). Teatr władzy lokalnej. Warszawa: Trio.
 • Wasilewski, J. (red.). (2006). Powiatowa elita polityczna. Warszawa: ISP PAN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b12e58e-b553-430b-8b4d-e220ee83df71
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.