PL EN


2015 | 7/I | 25-38
Article title

STREFY OGRANICZONEGO RUCHU JAKO RECEPTA NA PROBLEMY ŚRÓDMIEJSKICH ULIC HANDLOWYCH WSPÓŁCZESNYCH MIAST? ŚRÓDMIEŚCIE GDYNI – ULICA STAROWIEJSKA

Content
Title variants
PEDESTRIAN AREAS AS A SOLUTION FOR PROBLEMS OF DOWNTOWN SHOPPING STREETS IN MODERN, RESURGENT CITIES? GDYNIA DOWNTOWN – STAROWIEJSKA STREET
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ulice handlowe pełnią istotne funkcje w śródmieściach miast: transportowe, wizerunkowe, są przestrzeniami publicznymi. Współczesne strategie rozwoju miast podkreślają kluczową rolę śródmieść w procesie ich odradzania. Uwzględnienie zwiększonego udziału pieszych i rowerzystów w ruchu może stać się impulsem dla rewitalizacji śródmiejskich ulic. Przy wzrastającej liczbie centrów i galerii handlowych wymagają one szczególnej uwagi, ich kondycja ma wpływ na wizerunek całego miasta. Artykuł, opisując problematykę na przykładzie ulicy Starowiejskiej w Gdyni, próbuje określić, czy wprowadzanie stref ograniczonego ruchu może być rozwiązaniem dla problemów ulic handlowych. Zdefiniowanie pojęć związanych ze współczesnym miastem poprzedza zauważenie i opisanie problemu, określenie jego możliwych przyczyn oraz poszukiwanie rozwiązań. Strefy ograniczonego ruchu określane są jako jedne z możliwych odpowiedzi na problemy ulic handlowych w śródmieściach. Opisany jest udział Gdyni w projekcie Civitas Dyn@mo, cele i zasady jego działania, reakcje społeczne na planowane zmiany. Strefy ograniczonego ruchu są możliwą receptą na problemy ulic handlowych, ale ich zastosowanie w objętym zmianami projektowymi mieście powinna być odpowiednio zlokalizowana w miejscu i czasie. Nie jest możliwe pomijanie tożsamości miejsca, które oprócz struktury urbanistycznej i architektonicznej tworzą przede wszystkim mieszkańcy.
EN
Shopping streets act as transportation axes, image creators and public areas. Contemporary strategies for development of cities emphasize the role of the centers as essential in their revitalization. Including growing participation of pedestrians and cyclists in the traffic may become a stimulus for regeneration of the central streets. With growing numbers of shopping malls of various types and sizes they need special attention, as their condition influence image of a whole city. The article, describes the issues analyzing an example of Starowiejska street in Gdynia and tries to determine if implementing pedestrian or low traffic areas can be a solution for problems of shopping streets. Defining concepts and terms connected with modern, resurgent city is followed by defining the problem, specifying its possible reasons and searching for solutions. Limited traffic zones and promenades might be one of possible answers to high street problems in downtowns. The text describes participation of Gdynia in Civitas Dyn@mo project, aims and principles of operation, social reactions to planned changes. Article determines pedestrian areas as possible answer to described problems of shopping streets but emphasizes that their implementation must be correctly located in place and time. It is not possible to omit identity of place, which apart from architecture and urbanism is above all created by city main actors – inhabitants, modern burghers and their needs.
Year
Issue
7/I
Pages
25-38
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Sopocka Szkoła Wyższa
 • Politechnika Gdańska
References
 • Coleman P., Shopping enviroments Evolution, planning and design, Oxford 2006.
 • Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Warszawa 2010.
 • Gehl J., Miasta dla ludzi, Kraków 2014.
 • Groyecka D., Gentryfikacja Berlina od życia na podsłuchu do kultury caffe latte, Gdańsk 2014.
 • Jacobs J., Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, Warszawa 2014.
 • Biegański L., Buczek G., Gzell S., Kowalewski A., Markowski T., Cichy-Pazder E., Karta Przestrzeni Publicznej, adresowana do uczestników III Kongresu Urbanistyki Polskiej ZMP i TUP i innych organizacji dbających o ladprzestrzenny w celu propagowania dbałości o przestrzeń publiczną naszych miast, która stanowi ich szczególną wartość, daje świadectwo tożsamości terytorialnej i narodowej oraz gwarantuje podstawy rozwoju zrównoważonego, Poznań 2009.
 • Landry C., Kreatywne miasto, Warszawa 2013.
 • Majer A., Odrodzenie miast, Łódź−Warszawa 2014.
 • Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni oraz Uniwersytet Gdański, Katedra Rynku Transportowego, Badanie i analiza preferencji w zakresie organizacji ruchu na ulicy Starowiejskiej, Gdynia 2014.
 • Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni, w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych (ZIPROM), Gdynia 2011.
 • Civitas Dyn@mo, http://www.pktgdynia.pl/index.php/civitas-dynmo/, dostęp dnia 21 października 2015 r.
 • Gdynia-historyczny układ urbanistyczny śródmieścia, http://www.nid.pl/pl/ Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Pomniki_historii/Lista_miejsc/miejsce. php?ID=2796, dostęp dnia 19 października 2015 r.
 • Karta Lipska, https://pl.wikipedia.org/wiki/Karta_Lipska, dostęp dnia 11 października 2015 r.
 • Kupcy Starowiejskiej, http://kupcystarowiejskiej.pl/, dostęp dnia 9 września 2015 r.
 • Nowa urbanistyka, https://pl.wikipedia.org/wiki/New_urbanism, dostęp dnia 5 października 2015 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b193b32-1181-4d8a-9a66-68455f7318c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.