PL EN


2015 | 2 | 69-84
Article title

Polska i Litwa w latach 2009-2013. Dobre czy trudne sąsiedztwo?

Content
Title variants
EN
Poland and Lithuania in 2009-2013. A good or difficult neighbourhood?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main research problem is the analysis of the Polish policy with regard to Lithuania in 2009-2013. Some factors which influenced the crisis in mutual relations are presented. The initial dividing line is connected with worsening the mutual relations in 2009. The sources are based on the Minister of Foreign Affairs speeches, reports, press materials and professional books and articles. The author analyses the source materials. The problems of the Polish minority in Lithuania had a major impact on the relationship between the two countries. The difficulties in solving the problems were connected to their different perception by the Polish and Lithuanian sides. Despite the difficulties in fixing those matters, the cooperation in other fields, like economy or military, was continued.
Year
Volume
2
Pages
69-84
Physical description
Dates
published
2105-10-01
Contributors
References
 • Atak na polskie sanktuarium na Rossie (2012). W: http://kurierwilenski.lt/2012/11/24/atak-na- polskie-sanktuarium-na-rossie/ [dostęp 30 XI 2012].
 • Bobryk, A. (2005), Odrodzenie narodowe Polaków w Republice Litewskiej 1987-1997. Toruń.
 • Bobryk, A. (2013), Polsko-litewskie spory o pomniki i tablice pamiątkowe. W: Nijakowski, L. M. (red.), Litwini. Warszawa, 187-209.
 • Buchowski, K. (2006), Litwomani i polonizatorzy. Mity, wzajemne postrzeganie i stereotypy w stosunkach polsko-litewskich w pierwszej połowie XX wieku. Białystok.
 • Buchowski, K. (2009), O stosunkach polsko-litewskich w latach 1989-2007. W: Roman, W. K./ /Marszałek-Kawa, J. (red.), Stosunki polsko-litewskie wczoraj i dziś. Historia, kultura, polityka. Toruń, 327.
 • Buchowski, K. (2013), Polityka zagraniczna Litwy 1990-2012. Główne kierunki i uwarunkowania. Białystok.
 • Bukowiecka, H. (2011), Litwa. W: K. Szczepanik (red.), Dialog polityczny i współpraca ekonomiczna Polski z sąsiadami 1989-2008. Warszawa, 64-78.
 • Butkevicius, A. (2013), Niech Polska też zrobi krok. W: http://pl.delfi.lt/aktualia/litwa/butkevi- cius-niech-polska-tez-zrobi-krok.d?id=60730717 [dostęp 21 II 2013].
 • Deklaracja o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy między Republiką Litewską, a Rzeczpospolitą Polską (1992). W: Kurier Wileński. 9, 2.
 • Filipiak, A./Wieliński, B. T. (2013), Przełom na linii Polska-Litwa. Szef litewskiego MSZ dla „Gazety Wyborczej”. W: http://wyborcza.pl/1,75478,13365631,Przelom_na_ linii_Polska_Li- twa Szef_ litewskiego_MSZ.html [dostęp 17 II 2013].
 • Firewicz, A. (2001), Litwa po raz drugi. Toruń.
 • Gedvilas, V. (2013), Prawa Polaków na Litwie i Litwinów w Polsce powinny być jednakowe. W: http://kurierwilenski.lt/2013/03/28/gedvilas-prawa-polakow-na-litwie-i-litwinow-w-pol- sce-powinny-byc-jednakowe [dostęp 30 III 2014].
 • Hyndle-Hussein, J. (2012a), Pierwsza tura wyborów parlamentarnych na Litwie. W: http:// www.osw.waw.pl/pl/publikacje/best/2012-10-17/pierwsza-tura-wyborow-parlamentarnych- na-litwie [dostęp 18 X 2012].
 • Hyndle-Hussein, J. (2012b), Litwa - kryzys polityczny po wyborach. W: http://www.osw.waw.pl/ pl/publikacje/best/2012-11-07/litwa-kryzys-polityczny-po-wyborach [dostęp 17 XI 2012].
 • Hyndle-Hussein, J. (2012c), Centrolewicowy rząd na Litwie przejmuje władzę. W: http:// www.osw.waw.pl/pl/publikacje/best/2012-12-19/centrolewicowy-rzad-na-litwie-przejmuje- wladze [dostęp 18 XII 2012].
 • Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na tematpolityki zagranicznej RP w 2011 r. (2011). W: http://archiwalny.msz.gov.pl/ Expos%C3%A9,2011,41979.html [dostęp 9 II 2014].
 • Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2012 roku (2012). W: http://archiwalny.msz.gov.pl/Expos%C3%A9,2012,50762.html [dostęp 10 II 2014].
 • Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2013 roku (2013). W: http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/informacja_ministra_spraw _zagranicznych_o_zadaniach_polskiej_polityki_zagranicznej_w_2013_roku [dostęp 12 II 2014].
 • Informacja rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2008 roku (przedstawiona przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego na posiedzeniu Sejmu 7 maja 2008 roku)
 • (2009) . W: Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, 14.
 • Informacja rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2009 roku (przedstawiona przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego na posiedzeniu Sejmu 13 lutego 2009 roku)
 • (2010) . W: Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, 27.
 • Jagiełło, M. (2000), Partnerstwo dla przyszłości. Szkice o polityce wschodniej i mniejszościach narodowych. Warszawa.
 • Jagiełło, M. (1996), Lietuva - musą dauksmas.... Vilnius.
 • Kabzińska, I. (2009), Między pragnieniem ideału a rzeczywistością. Polacy na Litwie, Białorusi i Ukrainie w okresie transformacji systemowej przełomu XX i XXI wieku. Warszawa.
 • Kawęcki, K. (2013), Polacy na Wileńszczyźnie 1990-2012. Warszawa.
 • Komorowski do Litwinów: Idziemy w tym samym kierunku. A Grybauskaite ani słowa o gościu (2013). W: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,13412684, Komorowski_do_Li- twinow Moze_i_realizujemy_odrebne.html?lokale=olsztyn#BoxWiadTxt [dostęp: 17 II 2013].
 • Kozicz, M. (2013a), Relacje powinny być lepsze niż dobre. W: http://www.wilnoteka.lt/pl/arty- kul/relacje-powinny-byc-lepsze-niz-dobre [dostęp 14 II 2013].
 • Kozicz, M. (2013b), Nowy impuls w relacjach z Polską. W: http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/ nowy-impuls-w-relacjach-z-polska [dostęp 23 II 2013].
 • Kurcz, Z. (2005), Mniejszość polska na Wileńszczyźnie. Studium socjologiczne. Wrocław.
 • Linkevicius L. (2013), „Zimny pokój” z Polską był bez sensu. W: http://pl.delfi.lt/aktualia/litwa/ linkevicius-zimny-pokoj-z-polska-byl-bez-sensu.d?id=60714621 [dostęp 20 II 2013].
 • Litewską flagą wycierali schody. Akt profanacji potępili wszyscy (2013). W: http://pl.delfi.lt/ aktualia/litwa/litewska-flaga-wycierali-schody-akt-profanacji-potepili-wszy- scy.d?id=63605174 [dostęp 22 II 2014].
 • Litewski parlament: Jesteśmy gotowi do rozstrzygania kwestii dotyczących Polaków (2013). W: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114881,13656989,Litewski parlament jestesmy _gotowi_do_rozstrzygania.html?lokale=olsztyn#BoxWiadTxt [dostęp 30 III 2013].
 • Litwa - Polska nieporozumienia powinny odejść w przeszłość (2013). W: http://kurierwilenski.lt/ 2013/02/08/litwa-polska-nieporozumienia-powinny-odejsc-w-przeszlosc/ [dostęp 15 II 2013].
 • Łossowski, P. (2001), Litwa. Warszawa.
 • Maksymowicz, E. (2012), Zatrzymano sprawców dewastacji Mauzoleum Piłsudskiego na Rossie. W: http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/zatrzymano-sprawcow-dewastacji-mauzoleum-pilsud- skiego-na-rossie [dostęp 30 XI 2012].
 • Maksymowicz, E. (2013), Mahomet do góry, czyli nie przyszła koza do woza. W: http://www.wil- noteka.lt/pl/ artykul/mahomet-do-gory-czyli-nie-przyszla-koza-do-woza [dostęp 17 II 2013].
 • Marszałek Ewa Kopacz spotkała się z szefem litewskiego Sejmu (2013). W: http://www.znadwi- lii.lt/ aktualnosci/20130326/marszalek-ewa-kopacz-spotkala-sie-z-szefem-litewskiego-sejmu [dostęp 28 marca 2013].
 • Minister oświaty Litwy przyjedzie do Polski, odwiedzi litewskie szkoły (2013). W: http:// www.znadwilii.lt/aktualnosci/20130305/minister-oswiaty-litwy-przyjedzie-do-polski-odwie- dzi-litewskie-szkoly [dostęp 10 III 2013].
 • Mniejszość polska odnajduje swoje miejsce na Litwie (2013). W: http://www.prezydent.pl/aktu- alnosci/wizytyzag raniczne/art,225,mniejszosc-polska-odnajduje-swoje-miejsce-na-litwie.html [dostęp 24 VIII 2013].
 • Modzelewski, W. T. (2009), Stosunki polsko-litewskie. W: Modzelewski. W. T. (red.), Polska wobec sąsiadów. Współczesne stosunki polityczne. Olsztyn.
 • Obarski, M. T. (2009), Polsko-litewska współpraca międzyparlamentarna. Zapis pierwszej dekady. W: Roman, W. K./Marszałek-Kawa, J. (red), Stosunki polsko-litewskie wczoraj i dziś. Historia, kultura, polityka. Toruń, 328-340.
 • Odezwa Związku Polaków na Litwie w związku z agresją radzieckich służb specjalnych w Wilnie (2013). W: Srebrakowski, A. (oprac.), My nie bracia, my sąsiedzi. Polska perspektywa stosunków polsko-litewskich. Wybór tekstów i dokumentów. Wrocław, 503-504.
 • Paczkowska, Cz. (2012), Szowinizm polityczny odbija się echem prymitywnych prowokacji. W: Tygodnik Wileńszczyzny, nr 637, http://www.tygodnik.lt/201249/ [dostęp 20 XI 2012].
 • Pavalkis: Wszystko zależy od dobrej woli Polski (2013). W: http://pl.delfi.lt/aktualia/litwa/paval- kis-wszystko-zalezy-od-dobrej-woli-polski.d?id=60880007 [dostęp 13 III 2013].
 • Polska i Litwa idą w tym samym kierunku (2013). W: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizy- ty-zagraniczne/art,224,polska-i-litwa-ida-w-tym-samym-kierunku.html [dostęp 24 VIII 2013].
 • Polski protest na Litwie - Tusk interweniuje: powstanie zespół ds. edukacji (2011). W: http:// wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,10226688,Polski_protest_na_Litwie powstanie _zespol_ds edukacji.html [dostęp 4 IX 2011].
 • Polsko-Litewskie Zgromadzenie Poselskie wznawia pracę (2013). W: http://www.znadwilii.lt/aktual- nosci/20130311/polsko-litewskie-zgromadzenie-poselskie-wznawia-prace [dostęp: 13 III 2013].
 • Postawiono zarzuty za zbezczeszczenie mauzoleum marszałka Piłsudskiego (2012). W: http:// www.znadwilii. lt/aktualnosci/20121130/postawiono-zarzuty-za-zbezczeszczenie-mauzoleum- marszalka-pilsudskiego [dostęp 30 XI 2012].
 • Potrzeba mądrości w relacjach z Litwą (2013). W: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty- zagraniczne/art,226,potrzeba-madrosci-w-relacjach-z-litwa.html [dostęp 24 VIII 2013].
 • Radczenko, A. (2012), Podstawowe założenia programowe rządu Algirdasa Butkeviciusa. W: http://pl.delfi.lt/archive/podstawowe-zalozenia-programowe-rzadu-algirdasa-butkeviciu- sa.d?id=60201 059 [dostęp 12 II 2014].
 • Radczenko, A. (2013), Komorowski: Jestem gościem Litwy nowoczesnej i demokratycznej. W: http://pl.delfi.lt/aktualia/litwa/komorowski-jestem-gosciem-litwy-nowoczesnej-i-demokra- tycznej. d?id=60691065 [dostęp 17 II 2013].
 • Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą 2009 (2009). W: http://www.msz.gov.pl/resource/ 90f1454c-8ac1-439a-9e5f-ac2ca6a0f013 [dostęp 8 II 2014].
 • Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą 2012 (2012). W: http://www.msz.gov.pl/resource/ b8b3993a-2df7-408b-a4c4-20b7ef465d34:JCR [dostęp 22 II 2014].
 • Rozmowa z Premierem Republiki Litewskiej (2013). W: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ wydarzenia/art,2455rozmowa-z-premierem-republiki-litewskiej.html [dostęp 24 II 2013].
 • Seimas of the Republic of Lithuania resolution no xii-51 on the programme of the government of the Republic of Lithuania, 13 December 2012 Vilnius, Programme of the sixteenth government for 2012-2016 (2012). W: http://www.lrv.lt/bylos/vyriausybes/16_vyr_%20progra- ma_EN.pdf [dostęp 12 II 2014].
 • Sidorkiewicz, K. (2013), Działalność polsko-litewskiej rady międzyrządowej w świetle dokumentów (1997-1998). W: Przegląd Wschodnioeuropejski. IV, 191-201.
 • Sobczak J. (2009), Potomkowie Lecha i Giedymina. Stosunki polityczne między Litwą a Polską w pierwszych latach odrodzenia państwa litewskiego. Poznań.
 • Spotkanie premierów Polski i Litwy (2009). W: http://www.premier. gov.pl/centrum_ prasowe/ wydarzenia/spotkanie_premierow_polski_i_l,671/ [dostęp 31 VIII 2011].
 • Stosunki Polski z Litwą powinny być lepsze niż dobre (2013). W: http://kurierwilenski.lt/2013/ 02/13/stosunki-polski-z-litwa-powinny-byc-lepsze-niz-dobre/ [dostęp 14 II 2013].
 • Spotkanie Sikorskiego z Tomaszewskim (2013). W: http://kurierwilenski.lt/2013/11/28/spotka- nie-sikorskiego-z-toma szewskim/ [dostęp 4 I 2014].
 • Spotkanie szefów dyplomacji UE (2013). W: http://fede.org.pl/baltycki-lacznik-25-09-2013/ [dostęp 18 II 2014].
 • Spotkanie z prezydent Litwy (2013). W: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/marsz-razem-dla- niepodleglej/aktualnos ci/art,19,spotkanie-z-prezydent-litwy.html [dostęp 10 II 2014].
 • Srebrakowski, A. (2000), Polacy w Litewskiej SRR 1944-1989. Toruń.
 • Szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie (2013). W: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ wizyty-zagraniczne/art,286,szczyt-partnerstwa-wschodniego-w-wilnie.html [dostęp 10 II 2014].
 • Tarasiewicz, S. (2013a), Czy prezydent Polski był mile widziany w Wilnie? W: http://kurierwi- lenski.lt/2013/02/18/czy-prezydent-polski-byl-mile-widziany-w-wilnie/ [dostęp 23 II 2013].
 • Tarasiewicz, S. (2013b), Znowu zablokowano Ustawę o Mniejszościach Narodowych. W: http:// kurierwilenski.lt/2013/12/27/znowu-zablokowano-ustawe-o-mniejszosciach-narodowych/ [dostęp 4 I 2014].
 • Traktat między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzony w Wilnie dnia 26 kwietnia 1994 r. (1995). W: Dz.U., Nr 15, poz. 71.
 • Tusk już na Litwie. „Pośpieszna wizyta”, „wyprawa krzyżowa” (2011). W: http://wiadomosci.ga-
 • zeta.pl/Wiadomosci/1,80277,10226458,Tusk_juz_na_Litwie Pospieszna _wizyta wy-
 • prawa.html [dostęp 4 IX 2011].
 • Wojniłło, W. (2013), Delegacja Sejmu RP w Wilnie na obchodach 11 Marca. W: http://www.wil- noteka.lt/pl/artykul/delegacja-sejmu-rp-w-wilnie-na-obchodach-11-marca [dostęp 13 III 2013].
 • Załącznik Nr 1 do Umowy Koalicji Wspólnej Pracy dla Litwy Partii Socjaldemokratów Litwy, Partii Pracy i Partii Porządek i Sprawiedliwość, 15 listopada 2012 r., Wilno (2012). W: http:// www.awpLlt/index.php?option=com_content&view=article&id=419%3Azacznik-do-umowy- koalicji&catid=42%3Aaktualia&Itemid=59&lang=pl [dostęp 6 I 2014].
 • Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu RP i Sejmu RL (2009). W: Kronika Sejmowa. 37, 27-28.
 • Żdanowicz, Z. (2013), Trzeci szczyt Partnerstwa Wschodniego. W: Tygodnik Wileńszczyzny. 690, http://www.tygodnik.lt/201349/ [dostęp 5 I 2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-1128
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b1b47a5-91f1-4c5c-b928-451b7fa0ead9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.