PL EN


2018 | 39 | 111-116
Article title

Zabytki wykonane technikami krzemieniarskimi ze wschodniej części polskich Karpat. Badania z lat 2016–2017

Authors
Content
Title variants
EN
Artefacts made with flint techniques from the eastern part of the Polish Carpathians. Research from 2016–2017
Languages of publication
PL EN DE
Abstracts
EN
The following article presents the results of field survey from 2016-2017. Research work was carried out in the region of Duszatyn, Połonina Wetlińska and Przełęcz Bukowska. Considering palynological analyzes and flint material recorded in this area, they indicate human activity in the Neolithic period and Early Bronze Age. Moreover, the location of artefacts in the high parts of the mountains evidences the seasonal grazing of animals.
References
 • Budziszewski J., Tunia K. 2000 A grave of the Corded Ware culture arrow heads producer in Koniusza, southern Poland. Revisited, [w:] Kadrow S. (red.), A turning the ages. Jubilee Book Dedicated to Professor Jan Machnik on His 70th Anniversary, Kraków, s. 101–135.
 • Machnik J., Bagińska J., Koman W. 2009 Neolityczne kurhany na Grzędzie Sokalskiej w świetle badań archeologicznych w latach 1988–2006, Kraków.
 • Pelisiak A. 2013a Pojedyncze przedmioty kamienne a strefy aktywności osadniczej i gospodarczej w neolicie we wschodniej części Karpat Polskich, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 34, s. 19–33.
 • Pelisiak A. 2013b Man and mountains. Settlement and economy of Neolithic communities in the Eastern part of the Polish Carpathians, [w:] Kadrow S., Włodarczak P. (red.), Environment and Subsistence – Forty Years After Janusz Kruk’s “Settlement Studies...”, Rzeszów–Bonn, s. 225–244.
 • Pelisiak A. 2014a Settlement, Economy and Climate between 3200 and 2500 BC: Late Neolithic Transformations in South-Eastern Poland, [w:] Kienlin T.L., Valde-Nowak P., Korczyńska M., Cappenberg K., Ociepka J. (red.), Settlement, communication and exchange around the Western Carpathians, Archaeopress, Oxford, s. 143–158.
 • Pelisiak A. 2014b Nowe znaleziska z neolitu i początków epoki brązu z polskich Bieszczadów Wysokich – rejon Wetlina-Moczarne, Wiadomości Archeologiczne, t. 65, s. 211–217.
 • Pelisiak A. 2014c Z południa na północ, z północy na południe. Próba odtworzenia biegu naturalnych, transkarpackich szlaków komunikacyjnych wczesnego neolitu na podstawie znalezisk obsydianowych, „Bieszczady Odnalezione”, 2/2014, s. 43–54.
 • Pelisiak A. 2015 North-South and South-North. The passes in the mainridge of the East Polish and the natural routes during the Neolithic in the light of chipped stone material, [w:] Przybył A., Furmanek M. (red.), Stone, ceramics, bronze: different faces of raw materials in the past. Papers dedicated to Professor Włodzimierz Wojciechowski, „Studia Archeologiczne”, t. 46.
 • Pelisiak A. 2016 Nowe znaleziska z neolitu i wczesnej epoki brązu z polskich Bieszczadów Wysokich, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 37, s. 293–298.
 • Pelisiak A. 2017 Materiały neolityczne i z epoki brązu z Bieszczadów Wysokich. Odkrycia z 2016 roku, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 38, s. 237–248.
 • Pelisiak A. 2018 Centrum i peryferia osadnictwa w neolicie i wczesnej epoce brązu na wschodnim Podkarpaciu i we wschodniej części polskich Karpat, Rzeszów.
 • Pelisiak A., Maj Z. 2013 New Neolithic and Early Bronze Age Finds from the Bieszczady Mountains (Wetlina River Valley and its surroundings), Acta Archaeologica Carpathica, t. 49, s. 199–206.
 • Pelisiak A., Maj Z., Bajda Ł. 2015 First sites of Corded Ware culture from high part of the Bieszczady Mountains (south east Poland), Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 36, s. 19–24.
 • Ralska-Jasiewiczowa M. 1969 Ślady kultury człowieka w diagramach pyłkowych z Bieszczadów zachodnich, Acta Archaeologica Carpathica, t. 11, s. 105–109.
 • Ralska-Jasiewiczowa M. 1980 Late-Glacial and Holocene Vegetation of the Bieszczady Mts. (Polish Eastern Carpathians), Warszawa.
 • Valde-Nowak P. 1991 Menilite horn stone deposits and their prehistoric exploitation, Acta Archaeologica Carpathica, t. 30, s. 55–86.
 • Włodarczak P. 2006 Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b27f0a4-538a-419c-bda7-18efa12212fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.