PL EN


2017 | 9(2) "Film w działaniu" | 141-150
Article title

Film jako komunikat w terapii logopedycznej

Content
Title variants
EN
Film as a Statement in Speech Therapy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Powszechna dostępność urządzeń pozwalających rejestrować zdarzenia w momencie ich trwania umożliwiła wprowadzenie tej formy przekazu do praktyki terapeutycznej. W terapii neurologopedycznej film pełni rolę komunikatu dotyczącego poziomu opanowania funkcji poznawczych i systemu językowego, a także daje możliwość terapeucie kontrolowania swoich wypowiedzi i programowanie języka, w jakim buduje wypowiedzi. Film pozwala na weryfikację oddziaływań terapeutycznych, dokumentowanie ich przebiegu. Autorki podkreślają znaczącą rolę takiej dokumentacji dla samodoskonalenia neurologopedów, którzy mogą zobaczyć swoje reakcje i zachowania, ocenić ich skuteczność oraz adekwatność, w razie konieczność wprowadzić odpowiednie zmiany. Filmy pokazujące przebieg zajęć terapeutycznych stanowią także cenne źródło informacji dla rodziców dzieci poddanych terapii. Filmy fabularne przedstawiające historie osób z zaburzeniami rozwoju stanowią ważne źródło informacji dla szerokiego kręgu odbiorców.
EN
The widespread access to devices, which capture audiovisual information for a given amount of time, has served as form of communication between therapists (has served as a source of information for the therapy). In neurologopedic therapy (in speech therapy), a movie serves as a report regarding the level of cognitive functions and language acquisition. Additionally, it ensures that the therapist controls their statements and program the language. A movie allows the verification of therapy plans and the documentation of the therapy. Authors of this article emphasize this specific way of collecting data for the self-improvement of specialists. With this method, therapists can analyze their own reactions and behaviors, evaluate their effectiveness and relevance, and make revisions if necessary. Movies are also a valuable resource for parents. Narrative movies that describe the stories of individuals with developmental disorders are incredible source of information for the mass population.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
author
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
 • Bauer Joachim. 2005. Warum ich fühle was du fühlst – Intuitive Kommunikation und das Geheimnis der Spiegelneurone. Hamburg.
 • Bauer Joachim. 2013. Schmerzgrenze – Vom Ursprung alltäglicher und globaler Gewalt. München.
 • Ostaszewski J. 2012. Film jako komunikat. W Komunikacja wizualna. P. Francuz (red.). Warszawa.
 • Cieszyńska-Rożek Jagoda. 2014. Wpływ wysokich technologii na rozwój poznawczy dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym. W Człowiek, technologia, media. Konteksty kulturowe i psychologiczne. A. Ogonowska, G. Ptaszek (red.). Kraków.
 • Frankl Victor E. 2009. Człowiek w poszukiwaniu sensu. A. Wolnicka (przeł.). Warszawa.
 • Frankl Victor E. 2010. Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii. A. Wolnicka (przeł.). Warszawa
 • Le Bel Ronald M., J. Pineda, A. Sharma. 2009. “Motor-uditory-visual integration: The role of the human mirror neuron system in communication disordesrs”. Journal of Communcation Disorders 42. 299–304.
 • Rostowski Jan, T. Rostowska. 2014. „Rola systemów lustrzanych neuronów w rozwoju języka i komunikacji interpersonalnej”. Psychologia Rozwojowa nr 2. 49–65.
 • Rymarczyk Krystyna. 2014. Neurofizjologiczne uwarunkowania rozwoju dziecka – wpływ doświadczenia na rozwój układu nerwowego. W Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka. Wybrane zagadnienia. R. Piotrowicz (red.). Warszawa. 80–109.
 • Small Gary, G. Vorgan. 2011. iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości. S. Borg (przeł.). Poznań.
 • Tomasello Michael. 2002. Kulturowe źródło ludzkiego poznawania. J. Rączaszek (przeł.). Warszawa.
 • Tomasello Michael. 2003. „Czy małe dzieci posiadają składniową kompetencję osób dorosłych?” W Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego. E. Dąbrowska, W. Kubiński (red). Kraków.
 • Vetulani Jerzy. 2011. Piękno neurobiologii. Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b2ac821-e8eb-4887-a1f3-a9025e5d72ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.