PL EN


2016 | LXV (65) | 3 | 181-195
Article title

Wokół książki: „Klasa” bez ram. O prekarności i prekariacie. Esej o książce Jarosława Urbańskiego, Prekariat i nowa walka klas. Przeobrażenia współczesnej klasy pracowniczej i jej form walki, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa 2014

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
Issue
3
Pages
181-195
Physical description
Contributors
References
  • Collins Randall. 2012. Four Sociological Traditions: Selected Readings. Oxford: Oxford University Press.
  • Giddens Anthony. 2005. Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Jasińska-Kania Aleksandra, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski (red.). 2005. Współczesne teorie socjologiczne. T. I–II. Warszawa: Scholar.
  • Lenski Gerhard E. 1996. Power and Privilege: A Theory of Social Stratification. New York: McGraw-Hill.
  • Maffesoli Michel. 2008. Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Ossowski Stanisław. 1968. Z zagadnień struktury społecznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  • Standing Guy. 2011. The Precariat: The New Dangerous Class. London: Bloomsbury Academic.
  • Sztompka Piotr. 2002. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo ZNAK.
  • Turner Jonathan H. 2012. Struktura teorii socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b2fe5cf-0531-41c7-913c-42ea74b1bbca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.