PL EN


2016 | 1-2 | 203-215
Article title

Zazdrość w przysłowiach i frazeologizmach tureckich

Content
Title variants
EN
Jealousy in Turkish Proverbs and Phraseologisms
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Each language and each community name and evaluate the objects and events that exist in their world. The specific names that have been given to separate concepts are used in different contexts. In this way, a name becomes part of the idioms and proverbs of a given language. In every language, there are phrases, expressions and proverbs that have not changed and have been preserved over the centuries. The mere existence of a lexicon referring to the specific topic testifies to the importance and interest of a given issue for a community using a specific language. This paper includes the definition of jealousy/envy in both the Polish and Turkish languages, and the proverbs and phraseological expressions connected with the meaning of jealousy/envy. All the chosen proverbs and expressions, grouped subject-wise, will be presented in Polish translation. The Polish equivalents of Turkish proverbs are also be provided whenever exact or very similar Polish versions have been found. Groups containing particular proverbs and expressions describe: 1. the perception of jealousy/envy and the way it is manifested; 2. the engendering of jealousy; 3. the general truth concerning jealousy/envy; 5. proverbs giving advice on how it is necessary to behave.
Year
Issue
1-2
Pages
203-215
Physical description
Contributors
References
 • Akpınar Şenay, Türk Atasözlerinden Seçmeler, Bilge Kültür Sanat, İstanbul 2006.
 • Aksoy Ömer Asım; Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, İnkılâp, Kitapevi Yayın, İstanbul 1988.
 • Apresjan Jurij, Naiwny obraz świata a leksykografia, „Etnolingwistyka”, t. 6, Lublin 1994, s. 6–11.
 • Ayverdi İlhan, Misalli Büyük Türkçe Sözüğü, Kubbealtı Lugatı, İstanbul 2010.
 • Bańko Mirosław (red.), Inny Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Berner Jerzy, Mądrej głowie dość...przysłowie, Oficyna Wydawnicza Stopka, Łomża 1992.
 • Chlebda Wojciech, Frazematyka, w: Encyklopedia XX wieku, Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, t. 2, „Wiedza o kulturze”, Wrocław 1993.
 • Eftekhari Negar, Krótki zarys problematyki tłumaczenia idiomów, w: http://mlingua.pl/pol/czytelnia-,,krotki_zarys_problematyki_tlumaczenia_idiomow_negar_eftekhari_tlum_anna_biega_,a,713,p,10.html [17.09.2015].
 • Kania Stanisław, Tokarski Jan, Zarys leksykologii i leksykografii, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1984.
 • Krzeszowski Tomasz, Metaphor – metaphorization – cognition, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, z. XLIII–XLV, Gdańsk 1991, s. 83–95.
 • Lakoff George, Johnson Mark, Metafory w naszym życiu, przeł. Tomasz Krzeszowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988.
 • Masłowscy Danuta i Włodzimierz, Księga Przysłów Polskich, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2000.
 • Masłowscy Danuta i Włodzimierz, Przysłowia polskie, Wydawnictwo Videograf Edukacja sp. z o. o., Katowice 2003.
 • Muldner-Nieckowski Piotr (red.), Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Świat Książki, Warszawa 2003.
 • Nowakowska-Kempna Iwona, Konceptualizacja uczuć w języku polskim, t. 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 2000.
 • Nowakowska-Kempna Iwona, Konceptualizacja uczuć w języku polskim: prologomena, t. 1, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 1995.
 • Pajdzińska Anna, Elementy motywujące znaczenie w składzie związków frazeologicznych, w: Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej, red. Mieczysław Basaj, Danuta Rytel-Schwarz, Ossolineum, Wrocław 1982, s. 81–89.
 • Pajdzińska Anna, Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji, seria Literatura-Lingwistyka nr 1, Instytut Filologii Polskiej UMCS, Agencja Wydawniczo-Handlowa Antoni Dudek, Lublin 1993.
 • Parlatır İsmail, Atasözleri, Yargı Yayınevi, Ankara 2007.
 • Skorupko Stanisław (red.), Mały słownik języka polskiego, PWN 1969.
 • Skorupko Stanisław (red.), Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. II, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974.
 • Sözer Vural, Büyük söz dinleyenler için Atasözleri Sözlüğü, Epsilon Yayıncılık, İstanbul 2001.
 • Świrko Stanisław, Na wszystko jest przysłowie, Wydawnictwo Poznańskie, 1975.
 • Türkçe Sözlük, Dil Derneği, Ankara 1999.
 • Wierzbicka Anna, Emocje. Język i „skrypty kulturowe”, w: Język-umysł-kultura, PWN, Warszawa 1999, s. 163–189.
 • Wierzbicka Anna, Uniwersalne pojęcia ludzkie i ich konfiguracje w różnych kulturach, „Etnolingwistyka”, t. 4, Lublin 1991, s. 7–40.
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php? [26.04.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b308f5c-f916-47ab-a7b6-1d29936a7c47
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.