PL EN


2015 | 51 | 2(204) | 137-146
Article title

Mechanika kwantowa a problem obiektywności

Content
Title variants
EN
Quantum Mechanics and Objectivity Problem
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule argumentuję, że odróżnienie epistemologicznego i ontologicznego pojęcia obiektywności, oraz radykalnej obiektywności ontologicznej od obiektywności ontologicznej zrelatywizowanej do przyrządu pomiarowego pozwala na adekwatną analizę sytuacji poznawczej w mechanice kwantowej i przeciwstawienie się subiektywistycznym interpretacjom mechaniki kwantowej.
EN
In the article I argue that distinction between the epistemological notion and objectivity from ontological notion of objectivity, as well as radical ontological objectivity and ontological objectivity relative to the measuring instrument allows us for an adequate analysis of the cognitive situation in quantum mechanics and undermines the subjectivist interpretations of it.
Year
Volume
51
Issue
Pages
137-146
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
References
 • Bocheński J. M., 1992, Współczesne metody myślenia, tłum. J. Judycki, Poznań: W drodze.
 • Bohr N., 1963, Fizyka atomowa a wiedza ludzka, tłum. W. Staszewski, S. Szpikowski, A. Teske, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Busemeyer J. R., Bruza P. D., 2014, Quantum Models of Cognition and Decision, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Dębowski J., 2015, O obiektywności prawdy i jej podstawach ontycznych, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, nr 2(204), s. 111–124.
 • Eddington 1934, Nowe oblicze natury, tłum. A. Wundheiler, Warszawa: Mathesis Polska.
 • Everett H. III, 1957, „Relative State” Formulation of Quantum Mechanics, „Reviews of Modern Physics”, Vol. 29, No. 3, p. 454–462.
 • Haven E., Khrenn A., 2013, Quantum Social Science, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Heisenberg W., 1965, Fizyka a fi lozofi a, tłum. S. Amsterdamski, Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Heisenberg W., 1979, Ponad granicami, tłum. K. Wolicki, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Hempoliński M., 1989, Filozofi a współczesna. Wprowadzenie do zagadnień i kierunków, Warszawa: PWN.
 • Hempoliński M., 1990, Problem obiektywności poznania i style badań epistemologicznych, w: Hempoliński M. (red.), Studia epistemologiczne 1. Transcendencja i ideał poznawczy, Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź: Ossolineum.
 • Ingarden R., 1990, Rozważania dotyczące zagadnienia obiektywności, w: R. Ingarden, U podstaw teorii poznania, cz. I, Warszawa: PWN.
 • Kopaliński W., 1983, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Pais A., 2012, Czas Nielsa Bohra. W fi zyce, polityce, filozofi i, tłum. P. Amsterdamski, Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Popper K. R., 1992, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, tłum. A. Chmielewski, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Wheeler J. A., Żurek W. (eds.), 1983, Quantum Theory and Measurement, Princeton New Jersey: Princeton University Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b34d3a4-7fa8-45d9-a443-8c517b987c0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.