PL EN


2010 | 2(16) | 149-159
Article title

Quality system at the hotel

Content
Title variants
PL
System jakości w hotelu
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Coraz więcej firm, w tym również działających na rynku usług turystycznych, dąży do uzyskania certyfikowanego systemu zarządzania jakością według norm ISO 9000. Prowadzone badania wykazują, iż firmy usługowe posiadające certyfikaty jakości uzyskują z tego tytułu wiele korzyści zewnętrznych i wewnętrznych. Wśród zewnętrznych korzyści firmy wskazują na: wykorzystanie posiadanego certyfikatu do celów marketingowych, możliwość przystąpienia do większej liczby przetargów i poprawę prestiżu firmy. Natomiast do korzyści wewnętrznych najczęściej firmy zaliczają: uporządkowanie struktury organizacyjnej w firmie oraz uporządkowanie procedur i technik pracy, co sprzyja ogólnej poprawie sprawności działania organizacji (Sikora, Bałaga, 2006, s. 130). Celem artykułu jest ukazanie roli, jaką pełni system zarządzania jakością w funkcjonowaniu firmy działającej na rynku usług turystycznych na przykładzie hotelu. Realizacja tak postawionego celu wymaga przedstawienia istoty oraz głównych cech usług, następnie podjęcia próby zdefiniowania jakości usługi hotelarskiej, wskazania obszarów doskonalenia jakości usług hotelarskich oraz zaprezentowania zasad funkcjonowania systemu jakością na przykładzie badanego hotelu.
EN
Increasingly many companies, including those operating on the market of tourist services, strive to obtain the certified quality management system according to ISO 9000 standards. The research being carried out shows that service companies with quality certificates receive a number of external and internal benefits by this virtue. External benefits of a company testify to: using its certificate for marketing purposes, a possibility of bidding for a bigger number of tenders and an increase in a company’s prestige. Internal benefits usually include: ordering the organisational structure in a company and also ordering work procedures and methods, which is in favour of the general improvement of an organisation’s functioning (Sikora, Bałaga, 2006, p. 130). The aim of the article is to present the role which the quality management system plays in the functioning of a company active on the market of tourist services, using an example of the Hotel. Achieving the aim set in this way requires presenting the essence and the main features of the services, followed by attempting to define the quality of a hotel service, pinpointing the areas for hotel service improvement as well as presenting the operational principles of the quality management system on the example of the Hotel being analysed.
Year
Issue
Pages
149-159
Physical description
Dates
printed
2010-12
Contributors
  • Katedra Procesu Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, tyranskm@uek.krakow.pl
References
  • Jonas A. 2006. "Kryteria oceny przez studentów jakości usług edukacyjnych szkół wyższych". Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, no. 729, pp. 143–155.
  • Karaszewski R. 2001. "SERVQUAL – metoda badania jakości świadczonych usług". Problemy Jakości, no. 5.
  • Karpiel Ł. 2001. "Jakość usług w systemie zapewnienia jakości" . Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, no. 578. Prace z zakresu towaroznawstwa ogólnego i zarządzania jakością.
  • Kotler Ph. 1994. Marketing: Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Transl. from Eng. Warszawa: Gebethner. ISBN 83-85205-42-X.
  • Mudie P., Cottam A. 1998. Usługi: Zarządzanie i marketing. Transl. by R. and K. Nicholls. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12374-5.
  • Rogoziński K. 1993. Usługi rynkowe. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-85530-19-3.
  • Sikora T., Bałaga A. 2006. "Ocena funkcjonowania systemu zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 na przykładzie przedsiębiorstw usługowych". Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, no. 717. Prace z zakresu zarządzania jakością.
  • Ustawa [1993] z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji. Dz. U. z 1993, nr 55, poz. 250.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b3a1b6d-a37e-41b6-9ad4-79fa62eb6705
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.