PL EN


2016 | 3(33) | 5-18
Article title

An assessment of special education professional development needs in Namibia .

Selected contents from this journal
Title variants
PL
OCENA POTRZEB DOTYCZĄCYCH ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W NAMIBII
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Many children with disabilities in Namibia did not have access to special education. Since the country did not specifically prepare schoolteachers for special education, but for inclusive education, there was a gap in special education teacher-preparation. The purpose of this study was to evaluate aspects of the schoolteachers’ professional development needs related to teaching students with disabilities and other aspects of special education. The sample consisted of 125 schoolteachers who taught at different levels from preschool to secondary school. A semi-structured questionnaire, with open and close-ended questions, was used for the research. The Questionnaires were administered to schoolteachers across six regions of Namibia–Oshana, Ohangwena, Oshikoto, Otjozondjupa, Khomas and Kunene regions. Results suggested that a large majority of the schoolteachers indicated that it was important for them to have professional development on teaching students with disabilities and they rated several suggested topics as being important for their professional development.
PL
W Namibii wiele dzieci niepełnosprawnych nie miało dostępu do kształcenia specjalnego. Ponieważ w kraju nauczycieli nie kształcono w zakresie edukacji specjalnej, tylko edukacji włączającej, w przygotowaniu pedagogów specjalnych istniały luki. Niniejsze badanie miało na celu ocenę aspektów potrzeb nauczycieli dotyczących rozwoju zawodowego w zakresie pracy z uczniem niepełnosprawnym, a także innych aspektów związanych z kształceniem specjalnym. Próba składała się ze 125 nauczycieli pracujących na różnych szczeblach edukacji: od edukacji przedszkolnej po szkołę średnią. Na potrzeby badania zastosowano kwestionariusz częściowo ustrukturyzowany z pytaniami otwartymi i zamkniętymi. Kwestionariusze wypełniali nauczyciele pracujący w sześciu regionach Namibii: Oshana, Ohangwena, Oshikoto, Otjozondjupa, Khomas oraz Kunene. W badaniu zdecydowana większość nauczycieli wskazała, że duże znaczenie ma dla nich rozwój zawodowy w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Ocenili także kilka zaproponowanych tematów jako istotne dla ich rozwoju zawodowego.
Contributors
 • Duquesne University Canevin 103C 600 Forbes Ave. Pittsburgh, PA 15282, chitiyom@duq.edu
 • Pennsylvania State University
 • University of Namibia
 • Duquesne University
 • Tennessee Technological University
References
 • Ajuwon, P.A. (2012). Making inclusive education work in Nigeria: Evaluation of special educators’attitudes. Disability Studies Quarterly, 32(2). Retrieved from http://dsq-sds.org/article/view/3198/3069.
 • Bartlett, M. (2010). Children with dis/abilities in Namibia, Africa: Uncovering complexities ofexclusion (Unpublished doctoral dissertation). Arizona State University, Tempe, Arizona.
 • Briggs, J.D., Johnson, W.E., Shepherd, D.L., Sedbrook, S.R. (2002). Teacher attitudes and attributesconcerning disabilities. Academic Exchange Quarterly, 6(2), 85–89.
 • Campbell, J., Gilmore, L., Cuskelly, M. (2003). Changing student schoolteachers’ attitudes towardsdisability and inclusion. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 28(4), 369–379.
 • Chitiyo, M. (2013). A Pedagogical Approach to Special Education in Africa. New York: NovaScience Publishers Inc.
 • Colbert, J.A., Brown, R.S., Choi, S., Thomas, S. (2008). An investigation of the impacts of teacherdrivenprofessional development on pedagogy and student learning. Teacher Education Quarterly,35(20), 135–154.
 • Government of Namibia. (2011). Census projected population. Retrieved from http://www.gov.na/population.
 • Haihambo, C.K. (2010). Inclusive Education: Challenges of Students with Disabilities in HigherEducation Institutions in Namibia. Sauerbrucken: Lamberth Academic Publishing.
 • Haihambo, C., Lightfoot, E. (2010). Cultural beliefs regarding people with disabilities in Namibia:Implications for the inclusion of people with disabilities. International Journal of SpecialEducation, 25(3), 76–87.
 • Ministry of Education. (2013). Assessment of Teacher Training and Development Needs to EnsureEducation for All (EFA): Needs Assessment Report. Paris: UNESCO.
 • Ministry of Education (MoE). (2008). The development of education. Paper presented at the 48Session of International Conference of Education: Inclusive Education: The way of the future.Geneva.
 • Ministry of Education and Culture. (1993). Toward Education for All: A Development Brief forEducation, Culture and Training. Windhoek: Gamsberg MacMillan.
 • Ministry of Lands, Resettlement and Rehabilitation. (1997). National Policy on Disability. Republicof Namibia.
 • Peresuh, M., Mushoriwa, T.D., Chireshe, R. (2006). A review of research findings on the inclusiveeducation movement: Perspectives from developed and developing countries. Educamate,2(2), 50–62.
 • Saloojee, G., Phohole, M., Saloojee, H., IJsselmuiden, C. (2006). Unmet health, welfare and educationalneeds of disabled children in an impoverished South African peri-urban township.Child: Care, Health and Development, 33(3), 230–235.
 • Subban, P., Sharma, U. (2005). Understanding educator attitudes toward the implementation ofinclusive education. Disability Studies Quarterly, 25(2), 1–17.
 • UNESCO. (1994). The Salamanca Declaration. Paris: UNESCO.
 • UNICEF. (2015). A Namibia Fit for Children: Inclusive Education. Windhoek, Namibia: UNICEF.
 • United States Agency for International Development (USAID). (2008). Namibia, Africa: Strategyobjectives: Quality primary education. Retrieved from www.usaid.gov/na/so2.htm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b3defce-12ca-4631-a21b-3cdfd998a896
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.