PL EN


2017 | 498 | 306-315
Article title

Chińskie państwowe fundusze majątkowe jako globalni inwestorzy instytucjonalni

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Państwowe fundusze majątkowe należą do najważniejszych globalnych inwestorów instytucjonalnych. Dynamiczny wzrost liczby i wielkości aktywów SWF ma miejsce od początku XXI w. Szczególną rolę w zjawisku proliferacji SWF odgrywają tego typu fundusze pochodzące z Chin. Źródłem kapitału chińskich SWF pozostają przede wszystkim gigantyczne rezerwy walutowe Państwa Środka. Głównym powodem tworzenia SWF przez Chiny stały się rosnące koszty utrzymania ogromnego zasobu rezerw. Najważniejszymi celami utworzonych przez Chiny SWF są inwestowanie powierzonej im części rezerw w aktywa przynoszące wyższą stopę zwrotu oraz dywersyfikacja rezerw. Celem artykułu jest zbadanie przyczyn powstania i charakterystyka chińskich państwowych funduszy majątkowych oraz ocena ich znaczenia dla stabilności gospodarki światowej. Zastosowane metody badawcze obejmują analizę danych statystycznych dotyczących państwowych funduszy majątkowych, a także analizę porównawczą i studium literatury przedmiotu.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b3e106b-d597-4b52-9ad0-4f18b41a0ba4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.