PL EN


Journal
2015 | 35 | 23-35
Article title

Politolożka czyta Gramsciego: od hegemonii do polityczności.

Title variants
EN
Political Scientist Reads Gramsci: from Hegemony to the Political
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In this paper I want to show, the Antonio Gramsci’s arrangements, Italian Marxist, are very actual analysis of political process and phenomenon, which can be very significant tip and inspiration for the political researchers. The argument of this paper is about a kind of continuity between process of establishing hegemony and notice what the political (beyond the strictly policy). Analyzing this continuity, I want to do some kind of “political science transcription” of Gramsci, which I hope will result in more detailed research. Also I want to show the Gramsci’s profile as a political theoretist.
Journal
Year
Volume
35
Pages
23-35
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Opolski
References
  • Barker Ch. 2005. Studia kulturowe. Teoria i praktyka, KrakówGalbraith J.K. 1973. Społeczeństwo dobrobytu. Państwo przemysłowe, WarszawaGramsci A. 1961. Intelektualiści i tragizowanie kultury, w: idem, Pisma wybrane, t. 1, WarszawaGramsci A. 1961. Nowoczesny książę, w: idem, Pisma wybrane, t. 1, WarszawaGramsci A. 1961. Teraźniejszość i przeszłość, w: idem, Pisma wybrane, t. 2, WarszawaGramsci A. 1961. Uwagi krytyczne o „Popularnym zarysie socjologii”, w: idem, Pisma wybrane, t. 1, WarszawaGramsci A. 1961. Wstęp do studiów nad filozofią i materializmem historycznym, w: idem, Pisma wybrane, t. 1, WarszawaHobsbawm E. 2013. Jak zmienić świat. Marks i marksizm 1840–2011, WarszawaJanion M. 1972. Romantyzm. Rewolucja. Marksizm. Colloquia Gdańskie, GdańskJessop B. 2008. Kulturowa ekonomia polityczna a analiza dyskursu, w: Krytyczna analiza dyskursu.Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, red. A. Duszak, N. Fairclough, KrakówKarwat M. 1992. Filozofia polityki jako dziedzina humanistyki, w: Elementy filozofii polityki, red. M. Szyszkowska, WarszawaKarwat M. 2010. Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy, „Studia Politologiczne”vol. 17,Karwat M. 2013. Metawiedza, esencja, forma, pragmatyka – cztery płaszczyzny badań teoriopolitycznych, w: Podejścia i metodologie w nauce o polityce, red. B. Krauz-Mozer, P. Ścigaj, KrakówMarzec W., Zysiak A., Polityczne oblicza przeciwhistorii. Między partykularyzmem i uniwersalizmem, www.kulturaihistoria.umcs.lublin.plMinkner K. 2015. Problem polityczności jako metateoretyczne wyzwanie dla politologii, „Athenaeum” 2014, nr 43, s. 7–22; idem, Główne problemy konceptualizacji pojęcia polityczności, „Studia Politologiczne”, nr 37, s. 50–74.Rasiński L. 2007. Krótka historia „hegemonii”, czyli o niemarksowskim marksizmie, „Studia Philosophica Wratislaviensia” Śpiewak P. 1977. Gramsci, WarszawaWróblewski M. 2012. Od Kultury do tego, co kulturowe – o szkole z Birmingham, w: Kultura i hegemonia. Antologia tekstów szkoły z Birmingham, red. M. Wróblewski, Toruń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b425199-20f3-44a9-8cf2-c44d31f5f4bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.