PL EN


2014 | 21 | 53-63
Article title

Ewolucja pojmowania Biblii w teologii i posłudze katechetycznej Kościoła do Soboru Watykańskiego II

Authors
Content
Title variants
EN
The evolution in the Bible understanding in theology and the Church religious education until Vatican Council II
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W katechezie, ale i w innych przestrzeniach duszpasterskiej misji Kościoła, zauważa się obecnie intensywny powrót do Biblii jako do źródła. Kierunek ten związany jest z wezwaniem Kościoła do ewangelizacji, w tym nowej ewangelizacji, która ma obudzić wierzących letnich i dystansujących się od Kościoła. Nie zawsze rola Pisma Świętego w teologii była tak wyeksponowana. O wzajemnych relacjach teologii i Biblii na przestrzeni dziejów traktuje poniższy artykuł.
EN
In this article the role of the Bible in the history from the times of disciples to the present is presented. The actual stand of the Church about the Bible is an outcome of re-working the history of the relation between the Bible and theology, recognizing that the Bible, including the Old Testament, is the powerful tool of evagelisation, and that is true Word of God, addressed to a man.
Contributors
 • kapłan diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Biskupiej, mazurski@poczta.onet.pl
References
 • Ardusso F., Magisterium Kościoła, Kraków 2001.
 • Bantley J.H., Interpretacja chrześcijańska od średniowiecza do reformacji, w: Słownik Wiedzy Biblijnej, red. B.M. Metzger, M.D. Coogan, Warszawa 1999.
 • Bardski K., Pokarm i napój miłości. Symbolizm w ponaddosłownej interpretacji Biblii w tradycji Kościoła, Warszawa 2004.
 • Dohmen C., Stemberger G., Hermeneutyka Biblii Żydowskiej i Starego Testamentu, Kraków 2008.
 • Franciszek, Adhortacja Apostolska „Evangelii Gaudium”, Częstochowa 2014.
 • Klich A.E., Pismo Święte w polskiej katechezie posoborowej, Kraków 2005.
 • Kochel J., Katecheza u źródeł Ewangelii, Poznań 2006.
 • Kudasiewicz J., Pismo Święte w teologii i duszpasterstwie, w: Biblia w nauczaniu chrześcijańskim, red. Tenże, Lublin 1991.
 • Kusz G., Koncepcja katechezy biblijnej według Bruno Dehera, Warszawa 1984.
 • Kuźmina D., Katechizmy w Rzeczypospolitej XVI i początku XVII wieku, Warszawa 2002.
 • Lubac de H., Pismo Święte w Tradycji Kościoła, Kraków 2008.
 • Miller S.M., Huber R. V., Historia Biblii, Warszawa 2005.
 • Murawski R., Wczesnochrześcijańska katecheza, Płock 2000.
 • Onofrio `d G., Historia teologii. Epoka średniowiecza, Kraków 2005.
 • Panuś T., Współczesne kierunki katechetyczne, w: Historia katechezy i katechetyka fundamentalna, oprac. J. Stala, Tarnów 2003.
 • Papieska Komisja Biblijna, Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej, Kielce 2002.
 • Pietras H., Początki teologii Kościoła, Kraków 2007.
 • Słownik Teologii Biblijnej, red. Leon-Dufour X., Poznań 1990.
 • Szymanek E., Wykład Nowego Testamentu, Poznań 1990.
 • Wstęp ogólny do Pisma Świętego, red. J. Szlaga, Poznań-Warszawa, 1986.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b43a84b-b113-47aa-8c99-8367e0c940e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.