PL EN


2015 | XVII (XXVI) | 9-20
Article title

The existential contexts of the so-called turns in the humanities

Authors
Content
Title variants
PL
Egzystencjalne konteksty tzw. zwrotów humanistycznych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The starting point for my research is the famous statement of Leszek Kołakowski: “(...) in all the universe man cannot find a well so deep that, leaning over it, he does not discover at the bottom his own face.” I believe that no matter which of the turns we are dealing with, it is only our own face that, in fact, each of them has to offer to us. I ask about this face in the performative, iconic and posthumanist turns.
PL
Punktem wyjścia moich badań jest znana fraza Leszka Kołakowskiego: „(...) w całym wszechświecie człowiek nie potrafi odnaleźć studni tak głębokiej – pisze Leszek Kołakowski - by pochylając się nad nią, nie odkrył na dnie swojej własnej twarzy.” Uważam bowiem, że bez względu na to, w granicach jakiego zwrotu się poruszamy, każdy z nich ma nam do zaoferowania tylko naszą własną twarz. Pytam o tę twarz w przewrocie performatywnym, ikonicznym i antyhumanistycznym.
Year
Volume
Pages
9-20
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
 • Institute of Philosophy Adam Mickiewicz University in Poznań Academy of Fine Arts in Poznań, rokub@amu.edu.pl
References
 • Bachmann-Medick Doris (2006) Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissensschaften, Reinbek bei Hamburg: Rowohlts Taschenbuch Verlag.
 • Belting Hans (1995) Das Ende der Kunstgeschichte. Eine Revision nach zehn Jahren München: C.H. Beck.
 • Bieszczad Lilianna (2013) Zwrot performatywny w estetyce, Kraków: Wydawnictwo Libron.
 • Boehm Gottfried (2014) Zwrot ikoniczny, [in:] idem, D. Kołacka, ed., O obrazach i widzeniu. Antologia tekstów, transl. M. Łukasiewicz, A. Pieczyńska-Sulik, Kraków: Universitas.
 • Bohuszewicz Paweł (2010) Po czy w ramach poststrukturalizmu. “Zwroty” badawcze wobec przełomów paradygmatycznych w najnowszym literaturoznawstwie polskim, [in:] J. Kowalewski, W. Pasek eds, “Zwroty” badawcze w humanistyce. Konteksty poznawcze, kulturowe i społeczno-instytucjonalne, Olsztyn: Colloquia Humaniorum.
 • Damiani Piotr (2008) Epistula 117: De sancta simplicitate, transl. Ida Radziejowska, Introduction by Mikołaj Olszewski, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
 • Domańska Ewa (2007) “Zwrot performatywny” we współczesnej humanistyce, “Teksty Drugie”, no 5, pp. 48-61.
 • Dotzler Bernhard J. (2012) Bild/Kritik hrsg., Berlin: Kadmos Verlag.
 • Garin Eugenio (2008) History of Italian Philosophy, ed. and transl. Giorgio A. Pinton, Amsterdam, New York: Rodopi.
 • Halber Małgorzata (2015) Najgorszy człowiek na świecie, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Kittler Friedrich A. (2002) Optische Medien, Berliner Vorlesung 1999, Berlin: Merve.
 • Kmita Jerzy (2015) Czarnoksięstwa humanistów, Bydgoszcz: Wydawnictwo Epigram.
 • Kołakowski Leszek (1968) Karl Marx and the Classical Definition of Truth, [in:] idem, Jane Z. Peel, transl., Marxism and Beyond: on historical understanding and individual responsibility, London: Pall Mall Press.
 • Nowak Andrzej W. (2015) Nigdy nie byliśmy (tylko) ludźmi, “Prace Kulturoznawcze” no. XVIII, Kultura nie-ludzka.
 • Nowak Andrzej W. Ontologia a aksjologia – co możemy zyskać, a co stracić używając teorii aktora-sieci?, “Bez Dogmatu”, no. 104, pp. 28-32.
 • Rogoff Irit (2000) Terra Infirma: Geography's Visual Culture, New York: Routledge.
 • Schechner Richard (1987) Victor Turner’s Last Adventure, [in:] Victor Turner, The Anthropology of Performance, New York: PAJ Publications.
 • Schechner Richard (2002) Performance Studies. An Introduction, London: Routledge.
 • Werner Gabriele (2013) Nie każdy zwrot ku obrazowemu oznacza to samo. O koncepcjach Gottfrieda Boehma i W.J.T. Mitchella oraz nieoczekiwanym spotkaniu z teorią mediów Friedricha Kittlera na polu (braku) teorii obrazu, [in:] eds P. Brożyński, M. Jędrzejczyk, obraz/ciało, transl. P. Brożyński, K. Doeppner, M. Jędrzejczyk, Kraków: Bunkier Sztuki.
 • Zeidler Paweł (2013) Do visual metaphors exist?, [in:] idem, Models and Metaphors as Research Tools in Science, LIT Verlag, Berlin, Münster, Wien, Zürich, London, pp. 99-100.
 • Zeidler-Janiszewska Anna (2006) Visual Culture Studies czy antropologicznie zorientowana Bildwissenschaft. O kierunkach zwrotu ikonicznego w naukach o kulturze, “Teksty Drugie”, no. 4, pp. 9-30.
 • Zeidler-Janiszewska Anna (2007) Perspektywy performatywizmu, “Teksty Drugie”, no 5, pp. 34-47.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-9278
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b44a414-04c4-48be-869c-8d28fe8801c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.