PL EN


2010 | 10 | 117-129
Article title

Zameczek w Wojsławicach

Content
Title variants
EN
The castle in Wojsławice
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Wojsławice is a small village situated about 5 km south-west of Szadek, by an old (13th century) road to Sieradz. Archeological works conducted in the early 1970s resulted in a discovery of an object that had hitherto been unknown. In the second half of the 16th century the family of Wężyk built on an island surrounded by a pond a small castle (21m x 23 m) with a semicircular tower in the north-east corner. The south side of the premises was formed by a two-storey dwelling-house 23 m x 8.9 m large. The courtyard was surrounded by a defensive wall 2 m–2.2 m thick. The castle was built of bricks on stone foundations. It was created at a time when Szadek was in the brightest period of its history.
Keywords
Year
Issue
10
Pages
117-129
Physical description
Contributors
 • Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
References
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 2: Województwo łódzkie, z. 4: Powiat sieradzki, Warszawa 1954.
 • Kobierzycki J., Z sieradzkiej ziemi, „Wieś Ilustrowana” 1911, R. 2, nr 6.
 • Łaski J., Liber beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej, wyd. J. Łukowski, t. 1, Gniezno 1880–1881.
 • Rosin R., Warunki naturalne, drogi lądowe i rozwój terytorialno-administracyjny, [w:] Szkice z dziejów Sieradzkiego, Łódź 1977.
 • „Rocznik Prawa” 1915, t. 2, nr 18.
 • Sieradzka A. (red.), Dwór polski. Zjawisko historyczno-kulturowe, Materiały VI seminarium zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Dom Środowisk Twórczych, Kielce 2002.
 • Szymczakowi A., Szlachta sieradzka w XVI wieku. Magnifici et generosi, Łódź 1988.
 • Szymczakowa A., Urzędnicy łęczyccy i sieradzcy za panowania ostatnich książąt dzielnicowych, „Rocznik Łódzki” 1979, t. 25 (38).
 • Zajączkowski S. M., Majętności Wężyków w Sieradzkiem od ko ca XIV do początków XVI wieku, Toru 1991.
 • Zajączkowski S. M., Wie sieradzka w XII–XVI wieku, [w:] Szkice z dziejów Sieradzkiego, Łódź 1977.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 13, Warszawa 1893.
 • Źródła dziejowe, t. 13: Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym opisana przez Adolfa Pawińskiego, t. 2: Wielkopolska, Warszawa 1883.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b44d348-0e42-4322-9e01-2e50c3d68e4d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.