PL EN


2016 | 40 | 113-127
Article title

The Wonder of Inspiration: Musical Universalizations of Rabindranath Tagore’s Poems in Polish Culture

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper presents select distinctive results of Polish fascination with the poetry of Rabindranath Tagore, placing this phenomenon in the sphere of universalization within the syntagma of Polish national culture. The translations of Tagore’s poetry are presented as the first stage of the process of intercultural communication, based on the understanding of these literary works in the allegorical and symbolic styles of reception. Subsequently, the literary translations are perceived in the style of aesthetization. This style of reception of a work of art induces the occurrence of transcriptions of literary works – from the sign system of language into the sign system of music. Musical compositions found in contemporary Polish music are examples of concretizations of literary works.
Contributors
 • Jagiellonian University in Kraków, Poland
References
 • Czekalska R., Wartości autoteliczne w kulturze symbolicznej. Na przykładzie indyjsko-polskich spotkań literackich [Intrinsic Values in Symbolic Culture. On the Example of Indo-Polish Literary Encounters]. Kraków: Księgarnia Akademicka 2013. Series: Societas 75.
 • Derkowska A., Muzyka i słowo w twórczości Bernadetty Matuszczak, Toruń 2005.
 • Dziębowska E. et al. (eds.), Encyklopedia muzyczna PWM [Encyclopaedia of Music], Vol. 6, Kraków 2000.
 • Głowiński M., ‘Gatunki literackie w muzyce’ [Literary Genres in Music] in Inspiracje w muzyce XX wieku – filozoficzno‑literackie, religijne, folklorem. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej, 1‑3 października 1993 Podkowa Leśna [Inspirations in 20th Century Music – Philosophical, Literary, Religious, Folkloristic; Proceedings of the All Poland Musicological Conference, October 1‑3, 1993 Podkowa Leśna], Warszawa 1993.
 • Głowiński M., Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej [Styles of Reception. Sketches on Literary Communication], Kraków 1977.
 • Gwizdulanka D., ‘Inspiracja w muzyce kameralnej XX wieku’ [Inspiration in 20th Century Chamber Music] in Inspiracje w muzyce XX wieku – filozoficzno‑literackie, religijne, folklorem. Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej 1‑3 października 1993 Podkowa Leśna [Inspirations in 20th Century Music – Philosophical, Literary, Religious, Folkloristic; Proceedings of the All Poland Musicological Conference, October 1‑3, 1993 Podkowa Leśna], Warszawa 1993.
 • Hanuszewska M., Schaeffer B., Almanach polskich kompozytorów współczesnych [Almanac of Contemporary Polish Composers], Kraków 1982.
 • Hejmej A., ‘Literackie inspiracje kompozytora’ [The Composer’s Literary Inspirations] in L. Polony (ed.), Marek Stachowski i jego muzyka, Kraków 2007.
 • Ingarden R., Szkice z filozofii literatury [Sketches on Philosophy of Literature], Kraków 2000 (Akademia).
 • Iwaszkiewicz J., ‘Szymanowski a literatura’ [Szymanowski and Literature] in Karol Szymanowski. Księga sesji naukowej poświęconej twórczości Karola Szymanowskiego, Warszawa 23‑28 Marca 1962 [Karol Szymanowski. Proceedings Volume of the Academic Seminar Dedicated to Karol Szymanowski’s Oeuvre, Warsaw March 23‑28, 1962], Warszawa 1964 (Prace Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego).
 • Kłoskowska A., National Cultures at the Grass‑Root Level, trans. by Ch.A. Kisiel, Budapest 2001.
 • Kocięcka M., ‘Rabindranath Tagore w Polsce’ [Rabindranath Tagore in Poland], Przegląd Humanistyczny, No. 4 (1961).
 • Kowalska A., ‘Z dziejów recepcji Rabindranatha Tagore’a’ [From the History of Rabindranath Tagore’s Reception], Przegląd Orientalistyczny, No. 3 (1961).
 • Nowak A., ‘Pieśni solowe Grażyny Bacewicz’ [Grażyna Baczewicz’s Solo Vocal Compositions] in M. Gąsiorowska (ed.), O Grażynie Bacewicz. Konferencja muzykologiczna “Grażyna Bacewicz – człowiek i dzieło,” Warszawa, 9‑10 stycznia 1989 roku, Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich. Materiały z konferencji muzykologicznej [On Grażyna Bacewicz. “Grażyna Bacewicz – the Person and the Work,” Proceedings of a Musicological Conference], Warszawa 1998.
 • Nowak A., ‘Rabindranath Tagore i pieśń polska. O inspiracji Orientem’ [Rabindranath Tagore and the Polish Song. On the Inspiration by Orient] in Inspiracje w muzyce XX wieku – filozoficzno‑literackie, religijne, folklorem. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej 1‑3 października 1993 Podkowa Leśna [Inspirations in 20th Century Music – Philosophical, Literary, Religious, Folkloristic; Proceedings of the All Poland Musicological Conference, October 1‑3, 1993 Podkowa Leśna], Warszawa 1993.
 • Penherski Z., 3 recitativi: na sopran, fortepian, perkusję do słów R. Tagore [3 Recitativi: On So prano, Piano, Percussion to the Words of R. Tagore], Warszawa 1977 (Współczesna Muzyka Polska. Seria Utworów Solistycznych).
 • Pobożniak T., ‘Tagore in Poland’ in S. Radhakrishnan (ed.), Rabindranath Tagore. A Centenary Volume 1861‑1961, New Delhi 1992.
 • Ray M.K. (ed.), The English Writings of Rabindranath Tagore, Vol. 8: Miscellaneous Writtings, New Delhi 2007.
 • Sen A., The Argumentative Indian. Writings on Indian Culture, History and Identity, New Delhi 2005.
 • Sosnowski M., Rabindranath Tagore. Osoba i znaczenie [Rabindranath Tagore. The Persona and Stature], Warszawa 2007.
 • Stróżewski W., ‘O pojęciu inspiracji’ [On the Notion of Inspiration] in Inspiracje w muzyce XX wieku – filozoficzno‑literackie, religijne, folklorem. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej 1‑3 października 1993 Podkowa Leśna [Inspirations in 20th Century Music – Philosophical, Literary, Religious, Folkloristic; Proceedings of the All Poland Musicological Conference, October 1‑3, 1993 Podkowa Leśna], Warszawa 1993.
 • Szymanowski K., Korespondencja. Pełna edycja zachowanych listów od i do kompozytora [Correspondence. A complete Edition of Extant Letters from and to the Composer], Vol. 1: 1903‑1919, ed. T. Chylińska, Kraków 1982.
 • Walter E., ‘“Poczta” Rabindranatha Tagore w Polsce’ [Rabindranath Tagore’s “Post Office” in Poland], Przegląd Orientalistyczny, No. 1‑2 (2011).
 • Walter E., ‘On Polish Translations of Rabindranath Tagore’s Writings’ in D. Stasik, A. Trynkowska (eds.), India in Warsaw. A Volume to Commemorate the 50th Anniversary of the Post‑war History of Indological Studies at Warsaw University (2003/2004), Warszawa 2006.
 • Walter E., ‘Śantiniketan – gdzie świat miał spotkać się w jednym gnieździe’ [Śantiniketan – Where the World was to Meet in One Nest], Kontynenty, No. 4 (1980).
 • ‘Zbigniew Penherski,’ Polskie Centrum Informacji Muzycznej, at <http://www.polmic.pl/index.php?option=com_mwosoby&Itemid=4&id=54&view=czlowiek>.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b492e25-2bea-4aed-bcfb-8574d88e1d18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.