PL EN


2014 | 17 | 4(36) | 37-61
Article title

Czasopisma wydawane i redagowane przez Władysława Studnickiego w latach 1906–1918

Authors
Content
Title variants
EN
Periodicals Published and Edited by Władysław Studnicki in 1906–1918
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono czasopisma wydawane i redagowane przez Władysława Studnickiego, jednego z czołowych irredentystów polskich. Cztery z nich wydawane były latach 1906–1908 w Warszawie lub Petersburgu, ostatnie piąte, w 1918 r. w Warszawie
EN
The article surveys the periodicals published and edited by Władysław Studnicki, one of the leading Polish irredentists at the turn of the 19th century (ie. diehard believers in an armed uprising that would restore Poland’s independence). Four of them were published in Warsaw and Petersburg in 1906-1908, the fi fth and last — in Warsaw in 1918.
Year
Volume
17
Issue
Pages
37-61
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
References
 • Bałabuch H., Nie tylko cenzura. Prasa prowincjonalna Królestwa Polskiego w rosyjskim systemie prasowym w latach 1865–1915, Lublin 2001.
 • Feldman W., Dzieje polskiej myśli politycznej 1864–1914, wyd. 2, Warszawa 1933.
 • Galo s A., Grużewski Tadeusz Ferdynand, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 9, Wrocław 1960.
 • Gzella J., Koncepcja związków polsko-niemieckich na łamach czasopisma „Naród a Państwo” w 1918 roku, „Przegląd Zachodni” 1995, nr 3, s. 107–118.
 • Gzella J., Krytyka idei neosłowiańskiej na łamach petersburskiego czasopisma „Votum Separatum” (rok 1908), „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, „Bibliologia” 1, Nauki Humanistyczno-Społeczne z. 306; 1996.
 • Gzella J., Krytyka Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego na łamach „Narodu a Państwa” w latach 1906–1907, [w:] W kręgu prasy (przeszłość — teraźniejszość - przyszłość), pod red. G. Gzelli, Toruń 1999.
 • Gzella J., „Naród a Państwo” — pismo germanofilskiego odłamu aktywistów polskich z 1918 roku, [w:] W kręgu prasy (przeszłość — teraźniejszość — przyszłość), pod red. G. Gzelli, J. Gzelli, Toruń 2001.
 • Gzella J., Zaborcy i sąsiedzi Polski w myśli społeczno-politycznej Władysława Studnickiego (do 1939 r.), Toruń 1998.
 • Kmiecik Z., Prasa polska w rewolucji 1905–1907, Warszawa 1980.
 • Kmiecik Z., Prasa polska w zaborze rosyjskim w latach 1905–1915, [w:] Historia prasy polskiej, t. 2, Prasa polska w latach 1864–1918, pod red. J. Łojka, Warszawa 1976.
 • Kułakowski M. [J. Zieliński], Roman Dmowski w świetle listów i wspomnień, t. 1, Londyn 1968.
 • Ryńca M., Suleja W., Studnicki (Studnicki-Gizbert) Karol Władysław, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 45, Warszawa 2007–2008.
 • Stokowa M., Jankowski Stefan, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 10, Wrocław 1962–1964.
 • Studnicki W., Ludzie, idee i czyny, [w:] W. Studnicki, Pisma wybrane, t. 3, do druku przygotował, wstępem i przypisami opatrzył J. Gzella, Toruń 2000.
 • Studnicki W., Współczesna Syberia, Kraków 1897.
 • Studnicki W., Z przeżyć i walk, [w:] W. Studnicki, Pisma wybrane, t. 1, do druku przygotował, wstępem i przypisami opatrzył J. Gzella, Toruń 2000.
 • Suleja W., System polityczny Władysława Studnickiego (do roku 1918), [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, t. 2, Twórcy polskiej myśli politycznej, pod red. H. Zielińskiego, Wrocław 1978.
 • Tyrowicz M., Olechowski Erazm Gustaw, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 23, Wrocław 197
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b4cd6eb-9469-4d4e-a604-86cadb1665fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.