PL EN


2016 | 1/2016 (58), t.2 | 61-73
Article title

Konsument 3.0 – specyfika i implikacje dla marketingu w świetle opinii menedżerów

Content
Title variants
PL
Consumer 3.0: Specificity and Implications for Marketing in the Opinions of Managers
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The primary objectives of the paper are to identify how managers interpret the meaning of consumer 3.0 and why they see it as an opportunity or threat to the market position of the company. Moreover, the author tries to find out what is maketers’ opinion on the role that a company operating today should play to meet the challenge of consumer 3.0. The basis for the empirical part of the presented paper are the results of qualitative research. On the one hand, it enables understanding how managers approach the phenomenon of consumer 3.0. On the other hand, it can provide a basis for constructing a research tool for gathering quantitative data. The research was carried out on an intentionally selected sample of managers representing different companies operating in Poland.
PL
Podstawowym celem opracowania jest ustalenie, w jaki sposób menedżerowie interpretują specyfikę konsumenta 3.0, stwierdzenie, dlaczego postrzegają go jako szansę lub zagrożenie dla pozycji rynkowej swojej firmy, oraz poznanie opinii marketerów na temat tego, jaką rolę powinno odrywać współcześnie działające przedsiębiorstwo, aby sprostać wyzwaniu, jakim jest konsument 3.0. Podstawę empiryczną wnioskowania stanowią wyniki badań jakościowych, które z jednej strony umożliwiają zrozumienie sposobu myślenia menedżerów, z drugiej zaś mogą stanowić podstawę dla skonstruowania narzędzia badawczego służącego zgromadzeniu danych o charakterze ilościowym. Badania przeprowadzono na celowo dobranej próbie menedżerów reprezentujących przedsiębiorstwa działające na terenie Polski.
Contributors
References
 • Bondos, I. (2013). W kierunku marketingu 3.0. Handel Wewnętrzny, (3), 141–147.
 • CBOS. (2015). Internauci 2015. Warszawa: CBOS.
 • Dziewanowska, K. i Kacprzak, A. (2013). Marketing doświadczeń. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • IRCenter. (2015). Badanie zaufania do reklamy w telewizji. Pozyskano z: http://ircenter.com/zaufanie-do-reklamy-w-telewizji (7.11.2015).
 • Kotler, P. (1986). The Prosumer Movement. A New Challenge for Marketers. Advances in Consumer Research, 13, 510–513.
 • Kotler, P., Kartajaya, H. i Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony człowiek! Warszawa: MT Biznes.
 • Nowacki, F. (2014). Marketing 4.0 – nowa koncepcja w obliczu przemian współczesnego konsumenta. Marketing i Rynek, (6), 11–19.
 • Skała, M. (2015). Klient 3.0 – nowy model sukcesu w biznesie. Forbes.pl.
 • Skowronek, I. (2012). Marketing doświadczeń. Od doświadczeń klienta do wizerunku firmy. Warszawa: Poltext.
 • Szymusiak, T. (2013). Prosumpcja – wyzwanie dla marketingu i zarządzania. Charakterystyka oraz klasyfikacja współczesnego prosumenta – studium przypadku: Polacy a Niemcy. W: Finanse, rachunkowość, zarządzanie. Polska, Europa, Świat 2020. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • TNS Global. (2015). Polska. Jest. Mobi. Pozyskano z: http://tsglobal.pl/coslychac/files/2015/05/ POLSKA_JEST_MOBI_2015.pdf (30.10.2015).
 • Toffler, A. (1980). The Third Wave: The Revolution That Will Change Our Lives. London: Collins/Pan Books.
 • UPC. (2013). Cyfrowa przyszłość Polski. Fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji. Warszawa: UPC.
 • Varey, R. i McKie, D. (2010). Staging Consciousness: Marketing 3.0, Post-consumerism and the Future Pathways. Journal of Customer Behaviour, (4), 321–334.
 • We Are Social. (2015). Digital, Social & Mobile in 2015. We Are Social’s Compendium of Global Digital Statistics. Pozyskano z: http://smmeasure.eu/liczby-polskiego-internetu-2015 (7.11.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b53b265-b92d-4a8e-91e6-bcb57db5a4aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.