PL EN


2014 | 3 | 302-304
Article title

Analiza rozpowszechnienia spożywania kofeiny wśród młodzieży akademickiej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
PL
References
 • Sochocka L, Kurpas D. Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży – opinie studentów I roku Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w O polu. Fam Med Prim Care Rev 2010; 12(1): 39–45.
 • Temple JL . Caffeine use children: what we know what have left to lern and why we should worry. Neurosc Behav Rev 2009;33: 793–806.
 • Dworzański W, Opielak G, Burdan F. Niepożądane działania kofeiny. Pol Merk Lek 2009; 27: 357–361.
 • Babu KM, Church RJ , Lewander W. Energy drinks: the new eye-opener for adolescentem. Clin Ped Emerg Med 2008; 9: 35–42.
 • Jarosz M, Wierzejska R, Mojska H, i wsp. Zawartość kofeiny w produktach spożywczych. Bromat Chem Toksykol 2009;XLII (8): 776–781.
 • Mandel HG . Update on caffeine consumption, disposition and action. Food Chem Toxicol 2002; 40: 1231–1234.
 • Glade MJ . Caffeine – not just a stymulant. Nutrition 2010; 26: 932–938.
 • Zagroda M, Skibińska A, Polnik P, i wsp. Rozpowszechnienie spożycia napojów energetyzujących wśród studentów uczelni wyższych w L ublinie – badania ankietowe. Fam Med Prim Care Rev 2011; 13(2): 269–272.
 • Makarewicz-Wujec M, Kozłowska-Wojciechowska M. Żyjmy dłużej. Napoje energetyzujące. Warszawa: Medpress Publishing;2000: 6, 42–43.
 • Duda G, Suliborska J. Stosowanie używek i ocena wybranych parametrów stanu zdrowia młodzieży akademickiej. Now Lek 2002; 71(4–5): 217–221.
 • Smith AP, Sturgess W, Gallagher J. Effects of a low dose of caffeine given in different drinks on mood and performance. Hum Psychopharmacol Clin Exp 1999; 14: 473–480.
 • Binns CW, Lee A, Fraser LM . Tea or coffee? A case of study on evidence for dietary advice. Public Health Nutr 2008; 11:1132–1141.
 • Maughan RJ , Griffin J. Caffeine ingestions and fluid balance: a review. J Hum Nutr Diet 2003; 16: 411–420
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b580139-88ef-4e70-a850-c6031740462e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.