PL EN


2015 | 1(26) | 23-34
Article title

Od Daniela Kahnemana do dydaktyki kognitywnej

Content
Title variants
EN
From Daniel Kahneman to cognitive education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pierwszej części pracy zostaną omówione wybrane osiągnięcia prof. Daniela Kahnemana. Przypomnimy klasyczne błędy poznawcze opisane przez laureata Nagrody Banku Szwecji im. A. Nobla w dziedzinie ekonomii z roku 2002 oraz ich znaczenie wykraczające daleko poza obszar ekonomii. Szczególną uwagę zwrócimy na możliwość wykorzystania idei Kahnemana w dydaktyce kognitywnej. W drugiej części pracy przedstawimy wybrane metody oraz wyniki badań interdyscyplinarnej grupy badawczej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zaprezentowane zostaną wyniki eksperymentu z użyciem eye-trackera SMI 1250 Hz pokazujące aktywność oczu badanych uczniów oraz studentów w trakcie rozwiązywania zadań. Opiszemy wyniki badań dotyczących deklarowanego zainteresowania uczniów szkół średnich nauczanymi przedmiotami oraz planami badanych dotyczącymi podejmowania w przyszłości pracy naukowej. Wskażemy różnice pomiędzy reakcjami oczu badanych osób w trakcie czytania pytań, mierzonymi czasem fiksacji oczu na poszczególnych dystraktorach, a ich ostatecznymi odpowiedziami. Omówimy także różnice w strategiach rozwiązywania problemów pomiędzy grupami nowicjuszy (studentów) oraz ekspertów (doktorantów).
EN
The first part of the paper briefly discusses the selected scientific achievements of Daniel Kahneman. Cognitive errors discovered by the laureate of 2002 Nobel Memorial Prize in Economic Sciences are analysed, as well as their importance that goes far beyond the domain of economy. Special attention is attached to possible applications of Kahneman’s ideas in modern cognitive didactics. The second part presents the specific research methods and results obtained by the group of researchers at the Pedagogical University of Cracow. In particular, the authors focus on the research, with the use of eye-tracker SMI 1250 HZ, on students’ eyes activity during solving problems. The article describes the results of studies on the high school students declaring interest in studying subjects and their intention to become scientists. It shows significant differences between the reaction of the eyes of examined students, measured by the time of looking at the distribution of possible distractors in the eye tracking record, and their final answers. The differences in strategies of problem solving undertaken by the groups of beginners (first year students) and experts (PhD students) are also discussed.
Year
Issue
Pages
23-34
Physical description
Dates
published
2015-01
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Tel. +48 12 662 63 06, wblasiak@gmail.com
author
References
 • Bargh, J.A. (2014). Próbując zrozumieć, jak działa nasz umysł. Świat Nauki, 2(270).
 • Blasiak, W., Godlewska, M., Rosiek, R., Wcislo, D. (2012). Spectrum of physics comprehension. European Journal of Physics, 33, 565–571.
 • Błasiak, W. (1996). Marzenia o teorii nauczania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. ISBN 83-85543-98-8.
 • Błasiak, W. (2011). Rozważania o nauczaniu przyrody. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. ISBN 978-83-72-71-756-9.
 • Błasiak, W., Godlewska, M., Rosiek, R., Wcisło, D. (2013). Nowe technologie w badaniach edukacyjnych. W: J. Morbitzer (red.). Człowiek, media, edukacja. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny. ISBN 978-83-7271-832-7.
 • Feynman, R., Leighton, R., Sands, M. (1971). Feynmana wykłady z fizyki. T. 1, cz. 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media Rodzina. ISBN 978-83-7278-677-7.
 • Kahneman, D., Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decisions under risk. Econometrica, 47, 313‒327.
 • Madsen, A., Larson, A., Loschky, L., Rebello, S. (2012). Differences in visual attention between those who correctly and incorrectly answer physics problems. Physical Review Special Topics. Physics Education Research, 8, 1‒13.
 • Sjøberg, S., Schreiner, C. (2007). Young learners’ attitudes and interest: Results and perspectives from the project ROSE (The Relevance of Science Education). International Newsletter on Physics Education, October, 3‒5.
 • Sosnowski, T. (2002). Zadania umysłowe a aktywność sercowo-naczyniowa. Warszawa: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. ISBN 83-89120-01-1.
 • Zając, M. (2003). Optyka okularowa. Wrocław: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. ISBN 8371251025.
 • Żylińska, M. (2013). Neurodydaktyka. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Mikołaja Kopernika. ISBN 978-83-231-3092-5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b59078e-818f-4790-ac59-854661d8155f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.