PL EN


2013 | 140 | 57-79
Article title

Programy lojalnościowe wielkich sieci handlowych jako narzędzie komunikacji marketingowej - ewolucja i uwarunkowania sukcesu rynkowego

Authors
Content
Title variants
EN
Loyalty Programs of Large Retail Chains as a Tool for Marketing Communications - the Evolution and Determinants of Market Success
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Customer loyalty programs are increasingly becoming an integral tool of marketing activity of large retail chains and the basis for building their market strategy. Large retail chains recognize that greatest value in loyalty programs is the possibility of improving knowledge about customers and potential impact on their attitudes and buying behavior. The purpose of this article is to present the role of a loyalty program as a tool for marketing communications in the market strategies of large retail chains. This paper presents the thesis that the competitiveness of today's commercial networks' loyalty programs provide a rich spectrum of communication channels and enable participants to communicate with the organizers of the program in a way that best suits them.
Year
Volume
140
Pages
57-79
Physical description
Contributors
References
 • P. Kwiatek: Programy lojalnościowe. Budowa i funkcjonowanie. Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 81 i nast.
 • V. Kumar: Zarządzanie wartością klienta. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 24-27.
 • R. East, A. Hogg: The Anatomy of Conquest: Tesco Versus Sainsbury. "The Journal of Brand Marketing" 1999, Vol. 5, No. 1.
 • D.E. Schultz, H. Schultz: IMC - The Next Generation, McGraw-Hill, New York 2003, s. 20-21, cyt. za: Współczesny marketing. Strategie, Red. G. Sobczyk. Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa 2008, s. 379.
 • J.W. Wiktor: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2001, s. 58.
 • M. Rydel: Zintegrowana komunikacja marketingowa. Nowe podejście - propozycja uporządkowania pojęć. W: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 179, Łódź 2004, s. 351-359.
 • Ch. Fill: Marketing Communications. Prentice Hall, London 1999, s.13.
 • B. Serafiński: Nowe trendy w marketingu. "Harvard Business Review Polska" 2007, nr 50 (kwiecień), s. 15.
 • Ph. Kotler: Marketing. Rebis, Poznań 2005, s. 573.
 • G. Hajduk: Poziomy, płaszczyzny i rodzaje integracji komunikacji marketingowej. W: Komunikacja rynkowa. Ewolucja, wyzwania, szanse. Red. B. Pilarczyk, Z. Waśkowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010, s. 27-28.
 • D. Pickton, B. Hartley: Measuring Integration: An Assessment of the Quality of Integrated Marketing Communications. "International Journal of Advertising" 1998, Vol. 17, s. 447-465.
 • Kompendium wiedzy o marketingu. Red. B. Pilarczyk, H. Mruk. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 210.
 • P.R Smith, J. Taylor: Marketing Communications. An Integrated Approach, 4th Edition, Kogan Page, London 2004, s. 8.
 • Kształtowanie lojalności w działaniach marketingowych na wybranych rynkach. Red. K. Śliwińska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008, s. 20.
 • Ph. Kotler: Kotler o marketingu. Jak tworzyć, zdobywać i dominować na rynkach. Helion, Gliwice 2006, s. 177-178.
 • Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody. Red. B. Szymoniuk. PWE, Warszawa 2006, s. 136-149.
 • Handel detaliczny. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju. Red. J. Szumilak. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 77.
 • A. Kaniewska-Sęba: Promocja below the line (BTL). W: Komunikowanie się w marketingu. Red. H. Mruk. PWE, Warszawa 2004, s. 63-66.
 • T. Domański, P. Kowalski: Marketing dla menedżerów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2000, s. 274.
 • E. Rudawska: Lojalność klientów. PWE, Warszawa 2005, s. 105-106.
 • A. Dejnaka: Budowanie lojalności klientów. Helion, Gliwice 2007, s. 145-149.
 • J. C. Nunes, X. Dreze: Co zrobić, gdy twój program lojalnościowy nie jest lojalny wobec ciebie? "Harvard Business Review Polska", marzec 2007, s. 103.
 • R. Lacey, J.Z. Sneath: Customer Loyalty Programmes: Are They Fair to Consumers? "Journal of Consumer Marketing" 2006, No. 7.
 • J.C. Nunes, X. Dreze: The Endowed Progress Effect: How Unwarranted Advancement Increases Effort. "Journal of Consumer Research" marzec 2006.
 • D. Bowman i D. Narayandas, cyt. za Nowoczesne sposoby konkurowania w biznesie. Red. H. Mruk. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008, s. 114-115.
 • E. Waligóra-Borejza: Budowanie lojalności klientów - komunikacja z uczestnikami programów lojalnościowych. "Nowoczesne Zarządzanie", Magazyn Comarch ERP, czerwiec 2007, nr 2/2011 (16).
 • P. Kwiatek: Struktura efektów kształtowania lojalności konsumentów w programie lojalnościowym. "Handel Wewnętrzny", czerwiec 2007, numer specjalny, s. 110-112.
 • S. Fournier, S. Dobscha, D. Glen Mick: Preventing the Premature Death of Relationship Marketing. "Harvard Business Review" 1997, No. 75, s. 2-8.
 • W.J. Reinartz, V. Kumar: The Mismanagement of Customer Loyalty. "Harvard Business Review" 2002, No. 80 (7), s. 86.
 • G.R. Dowling, M. Uncles: Do Customer Loyalty Programmes Really Work? "Sloan Management Review" 1997, Vol. 38, No. 4, s. 71-82.
 • M. Sullivan, D. Adcock: Marketing w handlu detalicznym. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 349.
 • R. Shaw: Nowe spojrzenie na marketing. Studio Emka, Warszawa 2001, s. 81.
 • W. Wrzosek: Warunki rynkowe a efektywność marketingu. "Marketing i Rynek" 2003, nr 9, s. 4.
 • P. Kwiatek, E. Rudawska: Uczestnictwo w konkurencyjnych programach lojalnościowych. "Marketing i Rynek" 2008, nr 7, s. 14.
 • R. East, K. Hammond, P. Harris, W. Lomax: First-Store Loyalyty and Retention. "Journal of Marketing Management" 2000, No. 16.
 • R. Turska: Lojalność - jak budują na świecie. "Marketing w Praktyce" dodatek do nr 3, marzec 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b5a7353-1ad4-410f-822b-7671950760c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.