PL EN


Journal
2009 | Świat i Słowo 2009, nr 1 (12) | 99-112
Article title

Przyczynki do ejdetyki tolerancji

Title variants
EN
Introduction to the Eidetics of Tolerance
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
In the contemporary world tolerance has became a widely recognized value and a fundamental moral principle. Plurality in our world is a challenge for a man who is supposed to be tolerant. As a result of excessive language usage in modern discourse, tolerance lost its distinct meaning and sense. They should be sought through philosophical analysis. In the perspective of value ethics, tolerance reveals itself as a moral value founded on other values such as humility in the face of truth, recognition of other people’s dignity and freedom, acceptance of differences etc. Taking it out of this context and making it an autonomous moral principle appears to be a misunderstanding. Deeply set in other values, tolerance is a variety of justice and does not pose a threat to classically understood ethos of man.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, stachew@amu.edu.pl
References
 • R. Legutko, O tolerancji, „Znak” 6, 1993, s. 16.
 • On Toleration, red. S. Mendus, D. Edwards, New York 1987.
 • R. Kapuściński, Spotkanie z Innym jako wyzwanie XXI wieku, Kraków 2004.
 • D. v. Hildebrand, Idolkult und Gotteskult, Regensburg 1974.
 • D. Ugresic, Moje ucho szowinista, moje oko mizantrop, tłum. D. J. Ćirlić, „Gazeta Wyborcza” 29-30 listopada 2008.
 • L. Kołakowski, Mini wykłady o maxi sprawach, Kraków 2003.
 • D. v. Hildebrand, Ethik, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1973, s. 177-188; N. Hartmann, Ethik, Berlin 1962, s. 119-170.
 • A. Siemianowski, Wartości moralne. Ich specyfika, pozycja oraz związek z wartościami pozamoralnymi i ideałami moralnymi, „Studia Gnesnensia” 3, 1977.
 • E. Podrez, Moralne uzasadnienie tolerancji. Studium z etyki personalistycznej, Warszawa 1999.
 • S. Swieżawski, O właściwe rozumienie tolerancji, „Znak” 6, 1993.
 • M. Gandhi, Tolerancja, czyli równość religii, w: Panorama myśli współczesnej, red. G. Picon, Paryż 1960.
 • B. Häring, V. Salvadoli, Tolerancja. Rozważania nad etyką solidarności i pokoju, tłum. A. Dudzińska-Faca, Warszawa 2000.
 • H. Malewska, Uwagi o tolerancji i o wolności, w: taż, O odpowiedzialności. Wybór publicystyki (1945-1976), Kraków 1981.
 • J. Hołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2001.
 • H. G. Frankfurt, O prawdzie, tłum. H. Jankowska, Krosno 2008.
 • R. Kapuściński, Ten Inny, Kraków 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-3317
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b5ac308-bf94-4e28-a4b2-45254d4ca9d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.