PL EN


Journal
2015 | 19 | 35-46
Article title

Dobre praktyki inteligentnego zarządzania w polskich miastach

Title variants
EN
The best practices of smart management in polish cities
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu stało się poznanie zakresu wykorzystania koncepcji smart city na użytek zarządzania w miastach w odniesieniu do realiów polskich. Zamiarem wykonawców projektu było kreatywne spojrzenie na mało dotychczas rozpoznany problem zarządzania w mieście zgodny z kon-cepcją smart city. Podkreślenia wymaga fakt, iż celem nie było udokumentowanie przykładów funk-cjonowania miast inteligentnych, ale przede wszystkim próba zidentyfikowania działań władz lokal-nych, które mogłyby zostać uznane za działania w ramach koncepcji smart city, mających na celu obniżenie kosztów funkcjonowania miasta, oszczędność zasobów, poprawę jakości życia, uczynienie miasta bardziej wygodnym dla mieszkańców, w szczególności poprzez nowoczesne rozwiązania technologiczne.
EN
The main aim of this paper was aimed at determining the degree to which the smart city concept is used for the purpose of managing cities in Poland. The research team intendezzzzd to approach this relatively new concept in a creative way. It needs to be emphasised that the research project did not aim at documenting examples and/or case studies of smart cities, but rather at identifying the actions of local authorities which could be considered consistent with the smart city concept and aiming at: reducing the costs of the city’s functioning, economising of resources, improving the quality of life and making the city more comfortable for its citizens in particular through applying modern technologies.
Journal
Year
Issue
19
Pages
35-46
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Aktualizacja optymalnego systemu transportowego dla miasta Łodzi. Synteza, 2014, Miasto Łódź. Zarząd Dróg i Transportu, wykonawca: Biuro Planowania Rozwoju Warszawy, Warszawa.
 • Černiauskaitě I., Cornwall N., Schlotz A., Energia z odpadów. Pilotażowy projekt biogazowy w Zabrzu, 2013, International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund.
 • Florida R., 2012, It’s up to the cities to bring America back, http://www.businessinsider.com/richard-florida-its-up-to-the-cities-to-bring-america-back-2012-2 (dostęp 15 grudnia 2014).
 • Innowacyjne miasta. Przed i  po CIVITAS, wydawnictwo na zlecenie CIVITAS MIMOSA, Interaktions Market Research, Delgany.
 • Komninos N., 2002, Intelligent cities: Innovation, knowledge systems and digital spaces, Spon Press, London.
 • Kowanda C.i in., 2014, W pogoni za stolicą. Ranking jakości miejskiego życia, wyd. specjalne nr 10.
 • Marceau J., 2008, Innovation in the city and innovative cities, “Innovation: Management, Policy and Practice” 10(2).
 • Roller L.-H., Waverman L., 2001, Telecomunication infrastructure and economic development: A simultaneous approach, “American Economic Review” vol. 91, No. 4.
 • Tranos E., Gertner D., 2012, Smart networked cities?, „Innovation – The European Journal of Social Science Research” vol. 25, No. 2.
 • Van der Meer A., Van Winden W., 2003, E-governance in cities: A comparision of urban information and communication technology policies, “Regional Studies” 37(4).
 • Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city, 2015, red. D. Stawasz, D. Sikora-Fernandez, Placet, Warszawa.
 • Zrównoważona odnowa przestrzeni miasta Zabrze, 2014, Urząd Miejski w Zabrzu, Zabrze.
 • http://startup.poznan.pl/smart-city/ (dostęp 12 maja 2015).
 • http://transinto.pl/lodz-aspiruje-do-grona-„smart-city”_more_71592.html (dostęp 24 kwietnia 2015).
 • www.smart-cities.eu (dostęp 10 października 2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b5c5f5c-013b-4c04-836c-89b157453919
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.