Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 15 | 3 | 122-132

Article title

MIARA ZANURZANIA W MONITOROWANIU PROCESÓW O WIELU WŁAŚCIWOŚCIACH

Content

Title variants

EN
DEPTH MEASURE IN THE MONITORING OF MULTI-PROPERTY PROCESSES

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
"Jednym z podstawowych narzędzi statystycznej kontroli jakości są karty kontrolne. Umożliwiają one stały nadzór nad procesem produkcyjnym poprzez dostarczanie informacji o tym czy proces jest stabilny oraz sygnalizują możliwość utraty jego stabilności w przyszłości. Karty kontrolne Shewharta mogą być wykorzystywane do monitorowania pojedynczych właściwości. W rzeczywistości niejednokrotnie mamy do czynienia z procesami, które charakteryzowane są przez wiele cech. Istnieją różne metody wykrywania, czy tego typu proces produkcyjny przebiega w sposób ustabilizowany, wśród nich karta T2 Hotellinga. W pracy przedstawiono karty kontrolne oparte na zanurzaniu obserwacji w próbie, które mogą być wykorzystywane w celu monitorowania procesów produkcyjnych o wielu właściwościach. "
EN
Control cards are one of the basic tools for statistical quality control. They enable continuous supervision of a production process and provide information on the process stability and signal any possible loss of future stability. Shewhart’s control cards may be used for monitoring single properties. In reality, we frequently deal with processes characterised by multiple properties. There are a variety of methods to detect whether the course of this type of production process is stable, including T2 Hotellinga cards. This paper presents control cards based on observation depth measure in a sample, which can be used to monitor multi-property production processes.

Year

Volume

15

Issue

3

Pages

122-132

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

 • Katedra Metod Ilościowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

 • Bartkowiak M., (2011) Karty kontrolne obrazem zmienności procesu, Kwartalnik Nauk o Przedsiebiorstwie, 3/2011(20), 63-71.
 • Donoho D.L., Gasko M., (1992), Breakdown Properties of Location Estimates Based on Halfspace Depth and Projected Outlyingness, The Annals of Statistics, 20, 1803-1827.
 • Greber T. (2000) Statystyczne sterowanie procesami- doskonalenie jakości z pakietem STATISTICA, StatSoft Polska.
 • Iwasiewicz A. (2005) Zarządzanie jakością w przykładach i zadaniach, Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach.
 • Koronacki J.(1999) Metody statystycznego sterowania jakością, StatSoft Polska, http://www.statsoft.pl/Portals/0/Downloads/Metody_sterow_jakosc_Koronacki.pdf
 • Liu R. (1995), Control Chart for Multivariate Processes, Journal of the American Statistical Association December, Vol. 90, No. 432.
 • Liu R. Y., Sing K., (1993), A Quality Index Based on Data Depth and Multivariate Rank Tests, Journal of the American Statistical Association, 88, 257-260.
 • Płaska S. (2000) Wprowadzenie do statystycznego sterowania procesami technologicznymi, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 • Rousseeuw P. J., Verboven S., (2002), Robust Estimation in Very Small Sample, Universitaire Instelling Anwerpen, Belgium.
 • Sałaciński T. (2009) SPC-statystyczne sterowanie procesami produkcji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Sęp J., Perłowski R., Pacana A. (2010) Techniki wspomagania zarządzania jakością, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2b620f20-ab64-461d-97df-39892c757ec4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.