PL EN


2013 | 27 | 114-132
Article title

WSPIERANIE PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ NA PRZYKŁADZIE INKUBATORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W KLUCZACH

Authors
Content
Title variants
EN
SUPPORTING SOCIAL ECONOMY SUBJECTS AS ILLUSTRATED WITH AN EXAMPLE OF SOCIAL ECONOMY INCUBATOR IN KLUCZE
Languages of publication
EN PL
Abstracts
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie przykładowego modelu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej. Na przykładzie Inkubatora Ekonomii Społecznej w Kluczach przedstawiono zasady tworzenia i wspierania spółdzielni socjalnych. Opisano także uwarunkowania prawne i finansowe podmiotów gospodarki społecznej w Polsce.
EN
The purpose of this article is to describe an exemplary model of social economy subjects support. As illustrated by the Social Business Incubator in Klucze the principles of creating and supporting social cooperatives have been shown. Legal and financial regulations of social economy subjects in Poland have also been described.
Keywords
Year
Issue
27
Pages
114-132
Physical description
Dates
issued
2013-05-21
References
  • Atlas dobrych praktyk ekonomii społecznej „Pensjonat u Pana Cogito”, Warszawa 2007.
  • Ekonomia Społeczna Kraków 2004, II Europejska Konferencja Ekonomii Społecznej – materiały, Warszawa 2005.
  • Fundusze strukturalne dla małopolskich spółdzielni socjalnych, Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, 2009
  • Herbst I., Analiza możliwości finansowania podmiotów Ekonomii Społecznej Polsce, Warszawa 2008.
  • Integracja społeczna i ekonomia społeczna w województwach: małopolskim, mazowieckim i świętokrzyskim. Raport wstępny w ramach projektu OECD „Improving Social Inclusion Capacity At Local Level”, pod red. Cezarego Miżejewskiego, Warszawa 2009.
  • Koral J., Spółdzielnie socjalne, Warszawa 2008.
  • Monitoring przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce. Raport z badań, czerwiec 2010.
  • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie gospodarki społecznej (2008/2250(INI).
  • Sadowska B, Barka. Ekonomia Społeczna w praktyce 1989-2008, Poznań 2008.
  • Wygnański K., Frączak P., Ekonomia społeczna w Polsce – definicje, zastosowania, oczekiwania, wątpliwości, Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-6285
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b672ec2-6efd-405a-ab1f-6d7a97c53f08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.