PL EN


2019 | 45(2) | 47-67
Article title

Active ageing in Slovakia

Content
Title variants
PL
Aktywne starzenie się w Słowacji
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper deals with the current challenge of population ageing. International organisations, institutions as well as national governments are looking for ways to solve this problem. Slovakia is also one of the countries that must take measures to mitigate the consequences of this process. Specific attention is paid to the so-called active ageing. It examines ways and forms of active ageing as the lifestyle of seniors (work, education, cultural, sports and other leisure activities). The paper brings the results of representative empirical research on the lives of Slovak households. It identifies seniors’ predominant ways of spending time in relation to their own family, intergenerational relationships, interest in the labor market, further education or the use of computer skills. The contribution also offers unique insights into senior well-being. Time allocation is identified at a national level through Time Use Survey (TUS). This type of survey has not been carried out in Slovakia yet. The empirical research, carried out for the first time, created space for studying time allocation and tested one of the methods of detecting positive emotional affectivity of the respondents. The originally processed results show what the seniors consider as the most pleasant activities at their age.
PL
Artykuł dotyczy aktualnego wyzwania, jakim jest starzenie się populacji. Organizacje i instytucje międzynarodowe oraz krajowe rządy poszukują sposobów rozwiązania tego problemu. Słowacja jest jednym z krajów, które muszą podjąć działania w celu złagodze-nia skutków tego procesu. Szczególną uwagę zwraca się na tak zwane aktywne starzenie się. Analizuje się sposoby i formy aktywnego starzenia się traktowanego jako styl życia seniorów (praca, edukacja, kultura, sport i inne formy spędzania wolnego czasu). W artykule przedstawiono wyniki reprezentatywnych badań empirycznych dotyczących życia słowackich gospodarstw domowych. Ukazano dominujące sposoby spędzania czasu przez seniorów w kontekście życia rodzinnego, relacji międzypokoleniowych, zainteresowania rynkiem pracy, dalszej edukacji lub korzystania z umiejętności komputerowych. Zaproponowano również oryginalne spojrzenie na dobrostan seniorów. Dysponowanie czasem jest określone na poziomie krajowym za pomocą badań TUS (Time Use Survey). Ten rodzaj badań nie był wcześniej realizowany w Słowacji. Przeprowadzone po raz pierwszy badania empiryczne stworzyły przestrzeń do badania alokacji czasu i przetestowały jedną z metod wykrywania pozytywnej afektywności respondentów. Wstępnie opracowane wyniki pokazują, co seniorzy uważają w tej fazie życia za najprzyjemniejsze zajęcia.
Contributors
 • Department of Quantitative Methods and Information Systems, Faculty of Economics, Matej Bel University
 • Department of Economics, Faculty of Economics,Matej Bel University
References
 • AAI (2013). Active Ageing Index 2012. Concept, Methodology and Final Results. Vienna: European Centre for Social Welfare Policy and Research. Available at: https:// www.researchgate.net/publication/256008735_Project_'Active_Ageing_Index_AAI'_ Active_Ageing_Index_2012_Concept_Methodology_and_Final_Results [access date: 25.06.2018].
 • Ageing population: projections 2010-2060 for the EU27, epthinktank.eu, statistical spo- tlights. Available at: http://epthinktank.eu/2013/12/19/ageing-population-projections- 2010-2060-for-the-eu27/ [access date: 20.06.2018].
 • Avramov, D., Maskova, M. (2003). Active ageing in Europe. Volume 1. Population studies, No. 41. Strasbourg: Council of Europe Publishing. ISBN 978-92-871-5240-4.
 • Baltes, P.B., Smith, J. (2003). New frontiers in the future of aging: from successful aging of the young old to the dilemmas of the fourth age. Gerontology, vol. 49, no. 2, pp. 123-135. ISSN: 1423-0003.
 • Boudiny, K. (2013). Active ageing: from empty rhetoric to effective policy tool. Ageing and Society, vol. 33, iss. 6, pp. 1077-1098. Available at: https://www.cambridge.org/core/ journals/ageing-and-society/article/active-ageing-from-empty-rhetoric-to-effective- policy-tool/AE973B91D5F93069AA650C31D215614F [access date: 20.06.2018].
 • Commissioner (2013). Wellbeing Indicators for Older People. Cardiff: Older People's Commissioner for Wales. Available at: www.olderpeoplewales.com [access date: 25.06.2018].
 • Diener, E. (2005). Guidelines for National Indicators of Subjective Well-Being and Ill-Be- ing. Available at: https://internal.psychology.illinois.edu/~ediener/Documents/Guide- lines_for_National_Indicators.pdf [access date: 05.07.2018].
 • Dodge, R., Daly, A., Huyton, J., Sanders, L. (2012). The challenge of defining wellbe- ing. International Journal of Wellbeing, vol. 2, no. 3, pp. 222-235. Available at: https:// www.internationaljournalofwellbeing.org/index.php/ijow/article/viewFile/89/238 [access date: 12.07.2018].
 • Eurostat (2018). Available at: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
 • Galay, K. (2007). Patterns of Time Use and Happiness in Bhutan: Is there a relationship between the two? V.R.F series, No. 432. Chiba, Japan: Institute for Developing Eco- nomies, Japan External Trade Organization. Available at: http://www.ide.go.jp/library/ English/Publish/Download/Vrf/pdf/432.pdf [access date: 12.07.2018].
 • Gill, Z. (2006). Older People and Volunteering. Office for Volunteers, Government of South Australia, Adelaide, Australia. Available at: http://www.ofv.sa.gov.au/__ data/assets/pdf_file/0003/8067/older-people-and-volunteering.pdf [access date: 17.07.2018].
 • Hasa, P (2019). Analyza socialno-ekonomickych aspektov kvality zivota seniorov na Sloven- sku. Available at: https://www.prohuman.sk/socialna-praca/analyza-socialno-ekonomic- kych-aspektov-kvality-zivota-seniorov-na-slovensku [access date: 25.04.2019].
 • Juster, F.T. et al. (1981). A theoretical framework for the measurement of well-being. The Review of Income and Wealth, vol. 27, iss. 1 (March), pp. 1-31. Available at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1475-4991.1981.tb00190.x [access date: 22.06.2018].
 • Myers D.G., Diener E. (1995). Who Is Happy? Psychological Science, vol. 6, iss. 1 (Janu¬ary). pp. 10-19.
 • OECD (2013). OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-being. OECD Publishing. Available at: http://www.oecd.org/statistics/oecd-guidelines-on-measuring-subjective- well-being-9789264191655-en.htm [access date: 07.07.2018].
 • OECD (2017). Slovensko: Zdravotny Profil Krajiny 2017. State of Health in the EU. Paris: OECD Publishing, Brussels: European Observatory on Health Systems and Policies. ISSN 25227041. Available at: http://dx.doi.org/10.1787/9789264285408-sk [access date: 28.04.2019].
 • Parker, M.D. (1996). The Relationship Between Time Spent by Older Adults in Leisure Activities and Life Satisfaction. Physical & Occupational Therapy In Geriatrics, vol. 14, no. 3, pp. 61-71. Available at: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/ J148v14n03_05 [access date: 13.07.2018].
 • Pauhofova, I., Palemk, M. (2013). Suvislosti realizacie koncepcie striebornej ekonomiky v krajinach Európskej unie / The realization of the silver economy concept in EU countries. Ekonomicky casopis /Journal of Economics, vol. 61, iss. 8, pp. 861-876.
 • Schwarz, N. et al. (2009). Global and episodic reports of hedonic experience. In: R. Belli, D. Alwin, F. Stafford (eds.), Using Calendar and Diary Methods in Life Events Research. (157-174). Newbury Park, CA: Sage.
 • Seligman, M.E.P., Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive Psychology: An Introduction. American Psychologist, vol. 55, no. 1, pp. 5-14. Available at: https://www.research- gate.net/publication/11946304_Positive_Psychology_An_Introduction [access date: 12.07.2018].
 • SO SR (2019). Statistical office of Slovak Republic. Available at: https://slovak.statistics. sk/wps/portal/ext/aboutus/office.activites [access date: 03.05.2019].
 • Sovariova Soósova, M. (2016). Determinants of quality of life in the elderly. Central Euro- pean Journal of Nursing and Midwifery, vol. 7, no. 3, pp. 484-493. ISSN 23363517.
 • Spatenkova, N., Smekalova, L. (2015). Edukace senioru: Geragogika a gerontodidaktika. Praha: Grada Publishing. ISBN: 978-80-247-5446-8.
 • Steptoe, A., Deaton, A., Stone, A.A. (2014). Psychological wellbeing, health, and ageing. PMC Article. Published online November 6, 2014. DOI: 10.1016/S0140-6736(13)61489- 0. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4339610/#R5 [access date: 10.07.2018].
 • Stiglitz, J., Sen, A., Fitoussi, J.-P. (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. Available at: http://ec.europa.eu/eurostat/ documents/118025/118123/Fitoussi+Commission+report [access date: 05.07.2018].
 • Tomagova, M., Farsky, I., Bórikova, I., Zanovitova, M. (2016). Selected indicators of mental health in the elderly - the participants the University of the Third Age. Central European Journal of Nursing and Midwifery, vol. 7, no. 2, pp. 437-443. ISSN 23363517.
 • Zuzanek, J., Zuzanek, T. (2015). Of Happiness and of Despair, Is There a Measure? Time Use and Subjective Well-being. Springer Science+Business Media Dordrecht 2014, pp. 839-856. Available at: https://uwaterloo.ca/canadian-index-wellbeing/sites/ca.ca- nadian-index-wellbeing/files/uploads/files/of_happiness_and_of_despair_is_there_a_ measure-time_use_and_subjective_well-being.pdf [access date: 01.07.2018].
 • Well-being for older adults. Available at: https://www.va.gov/GERIATRICS/docs/Well_ being_for_Older_Adults.pdf [access date: 01.07.2018].
 • WHO (2017). Global strategy and action plan on ageing and health (2016-2020). Geneva: World Health Organization. ISBN 978-92-4-1513500.
 • World Population Ageing, 1950-2050 (2002). New York: United Nations. ISBN 92-1¬051092-5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b6e58a8-e575-42be-bd3a-6463871975b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.