PL EN


2017 | 3/2017 (70), t.2 | 24-44
Article title

Religious Market and Its Entrepreneurs: Comparative Perspective on Brazil and Poland

Content
Title variants
PL
Rynek religijny i działający na nim przedsiębiorcy – ujęcie porównawcze Brazylii i Polski
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
In the article, referring to the economic theories of religion by Stark and Bainbridge, the authors present comparative characteristics of the two religious markets (Polish and Brazilian), showing briefly their respective historical background, current state, as well as dynamics of growth in the religious sectors of both countries, taking as examples two important cases of innovative religious entrepreneurs: Father Tadeusz Rydzyk (Catholic Church) in Poland and Bishop Edir Macedo (Universal Church of the Kingdom of God) in Brazil.
PL
Opierajac się na ekonomicznych teoriach rynków religijnych Starka i Baingride’a, autorki przedstawiają porównawczą charakterystykę dwóch rynków religijnych (polskiego i brazylijskiego), ukazując krótki zarys ich historycznego rozwoju, stan obecny, jak również dynamikę wzrostu sektorów religijnych w obydwu krajach, na przykładzie działalności dwóch innowacyjnych religijnych przedsiębiorców: Ojca Tadeusza Rydzyka (Kościół katolicki) w Polsce oraz Biskupa Edira Macedo (Uniwersalny Kościół Królestwa Bożego) w Brazylii.
Year
Pages
24-44
Physical description
Dates
online
2017-10-10
Contributors
 • Research Group on Latin America and the Caribbean CESLA, Center for American Studies, Institute of the Americas and Europe, University of Warsaw, renata.siuda-ambroziak@uw.edu.pl
 • CAPES/Brazil, Federal University of Santa Catarina
 • Institute of Social Prevention and Resocialization, Faculty of Applied Social Sciences and Resocialization, University of Warsaw, ewa.stachowska@uw.edu.pl
References
 • Azzi, R. (1987). A cristandade colonial: um projeto autoritário. São Paulo: Paulus.
 • Berger, P. (2005). Święty baldachim. Kraków: Nomos.
 • Borowik, I. (1997). Procesy instytucjonalizacji i prywatyzacji religii w powojennej Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytety Jagiellońskiego.
 • Carranza, B. (2011). Catolicismo midiático. Aparecida, SP: Idéias e Letras.
 • Fernandes, R.C. (1994). Romarias da Paixão. Rio de Janeiro: Rocco.
 • Gorenstein, L.(2006). A terceira visitação do Santo Ofício às partes do Brasil. In: R. Vainfas, B. Feitler and L. Lage (eds), A inquisição em cheque: temas, controversias, estudos de caso (pp. 25–31). Rio de Janeiro: UERJ.
 • Iannaccone, L.R. (1991). The consequences of religious market structure. Adam Smith and the economics of religion. Rationality and Society, 3(2).
 • Jasiak, R. (1995). Ojciec Robert Jasiak CSsR. In: D.T. Lebioda (ed.), Radio Maryja. Toruń: Ojcowie Redemptoryści.
 • Krzemiński, I. (2009). Radio Maryja i jego przekaz. Analiza treści wybranych audycji „Rozmowy niedokończone” z sierpnia 2007 roku. In: I. Krzemiński (ed.), Czego nas uczy Radio Maryja (pp. 20–21). Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne i Akademickie.
 • Libiszowska-Żółtkowska, M. (2004). Typy religijności w społeczeństwie polskim w początkach XXI w. – trwałość i zmiana. In: J. Baniak (ed.), Socjologia religii (vol. 2 – Katolicyzm polski w warunkach Unii Europejskiej: szanse, zagrożenia, obawy, nadzieje. Poznań: UAM.
 • Matos, H.C.J. (2003). Nossa história. 500 anos de presença da Igreja Católica no Brasil. São Paulo: Paulinas.
 • Mariański, J. (1991). Katolicy w strukturze wyznaniowej Polski. In: Kościół katolicki w Polsce 1918–1990. Warszawa: GUS – ISSK.
 • Mariański, J. (2000). Opór i konformizm. In: Kościół i religijność Polaków 1945–1999 (pp. 195–206). Warszawa: ISSK-Pallotinum.
 • Mariański, J. (2013). Kościół katolicki w Polsce w przestrzeni życia publicznego. Studium socjologiczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Majchrowski, J.M and Nawrot S. (1984). Wprowadzenie do polityki wyznaniowej. Kraków: WUJ.
 • Norris, P. and Ingelhart, R. (2006). Religia i polityka na świecie. Kraków: Nomos.
 • Piskała, K. and Potkaj, T. (2007). W imię ojca. Fenomen Tadeusza Rydzyka. Warszawa: Alex Springer Polska.
 • Robeck, C.M., Jr (2006). The Azusa Street Mission and Revival: The birth of the global Pentecostal movement. Nashville, TN: Nelson Reference & Electronic, Thomas Nelson Publishers.
 • Siuda-Ambroziak, R. (2015). Religia w Brazylii. Uwarunkowania społeczno-kulturowe. Kraków: Nomos.
 • Siuda-Ambroziak, R. (2014). A religião e política no Brasil contemporâneo – o caso das eleições presidenciais de 2010. In: Revista del CESLA, 17, 101–115. Warszawa.
 • Stark, R. and Bainbridge, W.S. (1980). Towards a theory of religion: Religious commitment. Journal for the Scientific Study of Religion, 19(2), 114–128.
 • Sroczyńska, M. (2012). „Katolicki głos w Twoim domu” – fenomen Radia Maryja w społeczeństwie polskim. In: E. Firlit, M. Hainz, M. Libiszowska-Żółtkowska, G. Pickel and D. Pollack (eds), Pomiędzy sekularyzacją i religijnym ożywieniem. Podobieństwa i różnice w przemianach religijnych w Polsce i Niemczech. Kraków: WAM.
 • Stachowska, E. (2012). Nowa ewangelizacja a wyzwania współczesności. In: E. Stachowska (ed.), Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie w przestrzeni społecznej w Polsce i na świecie (pp. 50–51). Warszawa: Polskie Towarzystwo Socjologiczne.
 • Stark, R. (2008). What Americans really believe. Baylor University Press.
 • Stark, R. and Bainbridge, W.S. (1985) The future of religion. Secularizaton, revival and cult formation.
 • Stark, R. and Bainbridge, W.S. (2000). Teoria religii. Kraków: Nomos.
 • Stark, R. and Finke, R. (2000). The churching of America 1779–1990. Rutgers University Press.
 • Stark, R. and Finke, R. (2002). Beyond church and sect: Dynamics and stability in religious economies. In: T.G. Jelen (ed.), Sacred markets, sacred canopies. Essays on religious markets and religious pluralism. Rowman and Littlefield Publishers Inc.
 • Stark, R. (1992). Do Catholic societies really exist? Rationality and Society, 4(3), 262–263.
 • Państwowe prawo wyznaniowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wybór tekstów źródłowych. (1978). Warszawa: ATK.
 • Dz.U. 1921, nr 44, poz. 267, Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Internetowy System Aktów Prawnych.
 • Dz.U. 1925, nr 72, poz. 501, Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Rzymie dnia 10 lutego 1925 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1925 r.), Internetowy System Aktów Prawnych.
 • Dz.U. 1952, nr 33, poz. 232, Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r., Internetowy System Aktów Prawnych. Censo Demográfico 2010: Característticas gerais da população, religião e pessoas com deficiências, IBGE, Rio de Janeiro, 2012.
 • Struktura narodowo – etniczna, językowa i wyznaniowa ludności Polski. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, GUS, Warszawa 2015.
 • Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia. AD 2017, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego,
 • Warszawa 2017, p. 4, source: www.iskk.pl [access: 14 July 2017].
 • Annuarium Statisticum Ecclesiae 2010, Liberia Editrice Vaticana 2012.
 • Annuarium Statisticum Ecclesiae 2000, Liberia Editrice Vaticana 2002.
 • Annuarium Statisticum Ecclesiae 1995, Libreria Editrice Vaticana 1997.
 • Institute of Statistics of the Catholic Church, source: www.iskk.pl.
 • KRRiT, Rynek telewizyjny w 2016 r., J. Resiner (ed.), Warszawa 2017. Statistical Data on the Catholic Church in Brazil: http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/sordp.html.
 • Raport CBOS. Dwadzieścia lat Radia Maryja, M. Grabowska (ed.), Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b7137f3-338a-475c-a1e0-e9cd4e076286
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.