PL EN


2017 | 1(99) | 41-46
Article title

Brukowanie rynku i ulic Wolbromia w okresie 1822-1864 jako element rozwoju infrastruktury małego miasta Królestwa Polskiego

Authors
Content
Title variants
EN
Paving the Market and Streets of Wolbrom in the Period 1822-1864 as Part of the Development of the Infrastructure of a Small Town of the Polish Kingdom
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problem brukowania rynku oraz głównych ulic miejskich był jedną z kluczowych kwestii związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta Wolbromia w XIX wieku. Działania zmierzające do wybrukowania rynku zainicjowano w roku 1822 dzięki burmistrzowi Dominikowi Bażance. Po zakończeniu prac w roku 1825 przystąpiono do kładzenia kamiennej nawierzchni na najważniejszych ulicach miejskich. Jednym z powodów brukowania miasta był fakt, iż przez Wolbrom przechodził ważny szlak handlowy, a lepsze drogi i infrastruktura pomagały w jego rozwoju. Wykonawcami robót były osoby prywatne mistrzowie brukarscy lub przedsiębiorcy zatrudniający specjalistów. Z reguły wywiązywali się oni z kontraktów, lecz czasami dochodziło także do przypadków nadużyć.
EN
The problem of paving the market square and the main streets of the city was one of the key issues connected with the functioning and development of the town of Wolbrom in the nineteenth century. It was Mayor Dominic Bażanka who in 1822 took some measures to pave the main market square. After the completion of the work, in 1825 laying the stone surface on the main streets of the town was initiated. One of the reasons for paving the town was that an important trade route crossed Wolbrom and better roads and infrastructure helped in its development. The work was contracted to private persons, paving experts or entrepreneurs employing specialists. As a rule, they honored their contracts, however some cases of malpractice were recorded.
Keywords
PL
Year
Issue
Pages
41-46
Physical description
Dates
published
2017-03-30
Contributors
author
References
 • Archiwum Główne Akt Dawnych wWarszawie, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, Akta miasta Wolbromia 1809-1820, sygn. 3041.
 • Archiwum Główne Akt Dawnych wWarszawie, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, Akta miasta Wolbromia 1820-1827, sygn. 3042.
 • Archiwum Główne Akt Dawnych wWarszawie, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, Akta miasta Wolbromia 1833-1838, sygn. 3044.
 • Archiwum Główne Akt Dawnych wWarszawie, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, Akta miasta Wolbromia 1855-1863, sygn. 3049.
 • Archiwum Państwowe w Kielcach, Rząd Gubernialny Radomski, Ubrukowanie miasta Jędrzejowa 1820-1869, sygn. 2292.
 • Archiwum Państwowe w Kielcach, Rząd Gubernialny Radomski, Ubrukowanie miasta Miechowa 1826-1870, sygn. 2465.
 • Archiwum Państwowe w Kielcach, Rząd Gubernialny Radomski, Ubrukowanie miasta Pińczowa 1827-1858, sygn. 2590.
 • Archiwum Państwowe w Kielcach, Rząd Gubernialny Radomski, Ubrukowanie miasta Szczekocin 1837-1840, sygn. 2853.
 • Archiwum Państwowe w Kielcach, Rząd Gubernialny Radomski, Ubrukowanie miasta Szydłowa 1820-1825, sygn. 2891.
 • Archiwum Państwowe w Kielcach, Rząd Gubernialny Radomski, Ubrukowanie miasta Wodzisławia 1823-1856, sygn. 2941.
 • Archiwum Państwowe w Kielcach, Rząd Gubernialny Radomski, Ubrukowanie miasta Wolbromia 1822-1856, sygn. 2949.
 • Archiwum Państwowe w Kielcach, Rząd Gubernialny Radomski, Ubrukowanie miasta Wolbromia 1860-1866, sygn. 2950.
 • Wolbrom miejsko-gminny serwis informacyjny. Historia miasta. Pobrane z: <http://www.wolbrom.pl/Miasto-i-Gmina-Wolbrom/Galerie/2014/04/Wolbrom-na-starych-fotografiach.aspx>. (24.09.2016).
 • Błażkiewicz, H. (1992). Pilica. Zarys dziejów miejscowości. Kraków: Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy Nasza Przeszłość.
 • Frączek, L. (2016). Rzemieślnicy szczekocińscy od XVIII do połowy XX w. Szczekociny: Wydawnictwo Kontur.
 • Chlebowski, B., Walewski, W., Sulimierski, F. (1888). Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa: Wydawnictwo Druk „Wieku”, t. VIII.
 • Kołodziejczyk R. (1978). W dobie powstań narodowych. W: Kiryk F., Kołodziejczyk R. (red.), Dzieje Olkusza i Regionu Olkuskiego. Warszawa-Kraków: PWN.
 • Sadurski I. (2004). Burmistrzowie miast prywatnych województwa (guberni) lubelskiego w latach 1815-1867. Roczniki Humanistyczne, 52(2), 123-143.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b75f7ef-a8a6-4d67-a45e-1a2c68b5b5a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.